Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Vestník verejného obstarávania 219/2020

Ročník 2020
Dátum zverejnenia: 21. októbra 2020 (Streda)
VVO 219/2020Oznámenia vo verejnom obstarávaní
Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
Oznámenia o výsledku verejného obstarávania
Výzvy na predkladanie ponúk
Informácie o výsledku verejného obstarávania
Oznámenia o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody
Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska
Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami
Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11
Súhrnné správy o podlimitných koncesiách
Redakčné opravy
Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného

Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

MST – Vyhlásenie verejnej súťaže (tovary)
36927-MSTRegionálne združenie miest a obcí TEKOV
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – Regionálne združenie miest a obcí TEKOV
36938-MSTMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
Dekontaminačné jednotky s dezinfekčnou náplňou a izolačné a transportné prostriedky (BIOVAK a IZOLÁTOR)

MSS – Vyhlásenie verejnej súťaže (služby)
36934-MSSTechnické služby mesta Levoča
„Preprava a energetické zhodnotenie odpadu z mesta Levoča“

MSP – Vyhlásenie verejnej súťaže (stavebné práce)
36940-MSPHlavné mesto SR Bratislava
Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor

MUT – Vyhlásenie užšej súťaže (tovary)
36937-MUTMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
Audio, video, foto a súvisiaca technika DNS

Oznámenia o výsledku verejného obstarávania

VST – Výsledok verejnej súťaže (tovary)
36925-VSTÚstredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Osobné ochranné pracovné prostriedky n
36944-VSTMestská časť Bratislava - Vrakuňa
„Vybudovanie odborných učební - Mestská časť Bratislava–Vrakuňa“

VSS – Výsledok verejnej súťaže (služby)
36928-VSSŠtátny ústav pre kontrolu liečiv
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov

VZT – Výsledok zmluvy na základe rámcovej dohody (tovary)
37039-VZTNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Správa, údržba a servis Elektronického monitorovacieho systému
37096-VZTDopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Pohonné hmoty 2017
37099-VZTDopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Pohonné hmoty 2017
37100-VZTVýchodoslovenská distribučná, a. s.
Laná hliníkové s oceľovou dušou AL1/ST1A a laná zliatinové AL3
37101-VZTUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Potraviny - rastlinné oleje
37103-VZTUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Nákup stravných poukážok
37104-VZTMinisterstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Termobielizeň

VZS – Výsledok zmluvy na základe rámcovej dohody (služby)
37040-VZSNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta I. a II. etapa
37041-VZSNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Servis, údržba a opravy zariadení IRSD pre stredisko SSÚD 5 P. Bystrica
37042-VZSNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému D1 Piešťany – Sverepec v správe SSÚD4 a SSÚD5
37048-VZSFakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov FNsP J.A.Reimana Prešov
37049-VZSFakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Pranie bielizne
37084-VZSUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby
37087-VZSMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
Usmerňovacie, poradenské, sprostredkovateľské, informačné a osvetové služby II.
37094-VZSMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Odborná príprava pre uchádzačov o zamestnanie
37106-VZSPrešovský samosprávny kraj
Poistenie majetku PSK a OvZP PSK
37109-VZSMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Letecká preprava pre potreby rezortu MPSVR SR

VZP – Výsledok zmluvy na základe rámcovej dohody (stavebné práce)
37081-VZPNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávka nových smerových stĺpikov

Výzvy na predkladanie ponúk

WYT – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (tovary)
37050-WYTMesto Veľký Krtíš
DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU
37051-WYTAutomobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Skenery s príslušenstvom

WYS – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (služby)
36894-WYSMestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
Odvoz drevnej hmoty na ES Radvaň 2021 - 2022
36895-WYSEkover, s.r.o.
Zneškodnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu skládkovaním
37102-WYSVýchodoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Pranie bielizne

WYP – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (stavebné práce)
36897-WYPTrenčiansky samosprávny kraj
„Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce“: Rekonštrukcia budovy internátu SZŠ, Piaristická ul. 4, Trenčín – Centrum denných aktivít
37105-WYPTrenčiansky samosprávny kraj
Rekonštrukcia budov v areáli CSS-Jesienka, pavilón B
37107-WYPObec Pobedim
Rekonštrukcia a nadstavba zdravotného strediska pre obec Pobedim
37108-WYPNitriansky samosprávny kraj
Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Zlaté Moravce
37110-WYPSlovenská správa ciest
I/54 Moravské Lieskové - Nové Mesto nad Váhom

WNS – Zákazky s nízkou hodnotou (služby)
36893-WNSSociálna poisťovňa, ústredie
Právny informačný systém

WNP – Zákazky s nízkou hodnotou (stavebné práce)
36896-WNPSociálna poisťovňa, ústredie
Sociálna poisťovňa, budova ústredia 10 – rekonštrukcia kanalizácie

Informácie o výsledku verejného obstarávania

IPT – Informácia o výsledku verejného obstarávania (tovary)
37045-IPTBanskobystrický samosprávny kraj
Dodanie licencií Microsoft 365

IPP – Informácie o výsledku verejného obstarávania (stavebné práce)
37017-IPPNitriansky samosprávny kraj
„Rekonštrukcia Knižnice Józsefa Szinnyeiho v Komárne – II. etapa“
37043-IPPObec Sokolce
Nájomný bytový dom 8 b. j. v obci Sokolce

IRT – Informácie o výsledku zmlúv na základe rámcovej dohody (tovary)
37047-IRTNemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Pohonné hmoty pre NsP, n.o. Revúca

IRS – Informácie o výsledku zmlúv na základe rámcovej dohody (služby)
37044-IRSTechnická univerzita vo Zvolene
Služby mobilného operátora.

IRP – Informácie o výsledku zmlúv na základe rámcovej dohody (práce)
37046-IRPNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Oprava a výmena mostných záverov typu 3W na mostoch v správe NDS

Oznámenia o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody

DOP – Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (stavebné práce)
36926-DOPNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh
36930-DOPNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh
36931-DOPNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh
36932-DOPNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh
36939-DOPŽilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Zníženie energetickej náročnosti budov BA,BB,BC – objekt SO 01 Žilinskej univerzity v Žiline

Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska

IET – Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska (tovary)
36909-IETMesto Považská Bystrica
36988-IETŠtátny fond rozvoja bývania
37009-IETSpráva a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
37097-IETObec Beluša
37098-IETStredná športová škola

IEX – Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska (súhrny)
36912-IEXFakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
36948-IEXMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky
36967-IEXMesto Košice
37090-IEXSpráva mestských komunikácií Poprad
37091-IEXKysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
37092-IEXSlovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
37093-IEXMesto Hlohovec
37095-IEXNemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami

INT – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (tovary)
36900-INTKrajská prokuratúra
36904-INTStredná odborná škola techniky a služieb
36906-INTGemerské osvetové stredisko
36911-INTStredná odborná škola techniky a služieb
36913-INTZákladná škola Svit
36923-INTObec Hlboké
36953-INTDomov pri kríži
36960-INTDomov dôchodcov a domov sociálnych služieb
36968-INTZákladná škola s materskou školou, Omšenie 629
37015-INTHorehronské múzeum v Brezne
37028-INTObec Šindliar
37029-INTObec Bielovce
37030-INTKongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok
37031-INTKongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok
37052-INTOkresný súd Partizánske
37053-INTOkresný súd Partizánske
37054-INTOkresný súd Partizánske
37056-INTObec Jablonov
37062-INTZákladná škola Svit
37114-INTZákladná škola s materskou školou Michala Sopiru
37115-INTGemersko-malohontské múzeum
37117-INTSpojená škola, Zimné 465, Rudňany
37118-INTObec Príbelce
37123-INTZákladná škola

INS – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (služby)
36898-INSGemerské osvetové stredisko
36899-INSObec Vydrník
36903-INSKrajská prokuratúra
36920-INSZariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
36924-INSKrajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
36966-INSGemerské osvetové stredisko
37014-INSSlovenské národné múzeum
37026-INSprintlab, s. r. o.
37027-INSMemoti.com s.r.o.
37057-INSZákladná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
37058-INSMesto Hnúšťa
37059-INSMesto Hnúšťa
37063-INSŠtátna vedecká knižnica v Košiciach
37064-INSSpojená škola, Nám. sv .Cyrila a Metoda 9, Vrbové
37065-INSMúzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
37066-INSVerejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa
37067-INSZákladná škola s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec
37068-INSSlovenské technické múzeum
37069-INSZákladná škola s materskou školou Michala Sopiru
37070-INSZákladná škola s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec
37071-INSDomov sociálnych služieb Plavecké Podhradie
37072-INSObec Harichovce
37111-INSSlovenské národné múzeum
37116-INSStredná odborná škola stavebná
37119-INSVerejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa
37122-INSZákladná škola

INP – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (práce)
36910-INPMaterská škola
36918-INPCentrum pre deti a rodiny Šarišské Michaľany
36921-INPCentrum pre deti a rodiny Šarišské Michaľany
36922-INPObec Plešivec
36947-INPObec Šípkové
36951-INPObec Spišský Štvrtok
36952-INPCentrum pre deti a rodiny Šarišské Michaľany
36955-INPObec Plešivec
36957-INPObec Kamenné Kosihy
36969-INPCentrum pre deti a rodiny Šarišské Michaľany
37000-INPCentrum pre deti a rodiny Valaská
37008-INPartmarket, s.r.o.
37010-INPObec Liptovská Lúžna
37011-INPObec Hronské Kosihy
37012-INPObec Krahule
37013-INPVysoká škola múzických umení v Bratislave
37016-INPObec Varhaňovce
37073-INPŠkolský internát
37074-INPDomov sociálnych služieb
37075-INPMesto Hnúšťa
37076-INPObec Selec
37077-INPMesto Hnúšťa
37078-INPObec Šuja
37079-INPZákladná škola Ľ. Podjavorinskej 1
37080-INPZákladná škola Ľ. Podjavorinskej 1
37082-INPZákladná škola Ľudovíta Fullu
37083-INPZákladná škola, Mierové námestie 255/27, Handlová
37085-INPTechnické služby mesta Levoča
37086-INPObec Krahule
37088-INPObec Krahule
37089-INPStredná športová škola
37120-INPObec Plešivec
37121-INPGemersko-malohontské múzeum

INX – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (súhrny)
36901-INXSLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
36949-INXMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky
36961-INXDomov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa
36963-INXDomov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa
37006-INXZákladná škola
37007-INXMesto Michalovce
37032-INXŠpeciálna základná škola internátna a Praktická škola Nitra
37033-INXObec Ľubeľa
37055-INXObec Nemešany
37061-INXSpráva mestských komunikácií Poprad
37112-INXMesto Dubnica nad Váhom
37113-INXMesto Dubnica nad Váhom
37124-INXObec Trnovec nad Váhom

Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11

IVT – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (tovary)
36915-IVTEKO - podnik verejnoprospešných služieb
36950-IVTObec Plešivec
36956-IVTObec Spišský Štvrtok
36958-IVTDomov pri kríži
36976-IVTObec Libichava
36978-IVTŠkolský internát
36979-IVTŠkolský internát
36980-IVTObec Ľubotice
36982-IVTŠkolský internát
36984-IVTŠkolský internát
36985-IVTŠkolský internát
36986-IVTŠkolský internát
36987-IVTZákladná škola
36989-IVTStredná priemyselná škola
36991-IVTStredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb – Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník
36992-IVTRegionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota
36994-IVTZákladná škola - Alapiskola, Školská 330, Jelenec
36997-IVTObec Spišský Štvrtok
36998-IVTObec Nedašovce
36999-IVTKrajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
37001-IVTObec Spišský Štvrtok
37021-IVTObec Šindliar
37022-IVTZákladná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice
37023-IVTMesto Považská Bystrica
37035-IVTZákladná škola s materskou školou
37127-IVTGemersko-malohontské múzeum
37128-IVTObec Kružlov
37130-IVTGemersko-malohontské múzeum
37131-IVTObec Rakovice
37136-IVTZákladná škola s materskou školou Jána Bakossa,
37137-IVTSLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
37141-IVTObec Harichovce
37143-IVTZákladná škola s materskou školou Jána Bakossa,
37150-IVTObec Porúbka
37153-IVTObec Kružlov
37156-IVTObec Dechtice
37158-IVTObec Mankovce
37159-IVTMaterská škola, Bradáčova 773/30, 907 01 Myjava
37160-IVTZariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Bojnice
37163-IVTZákladná škola Čaklov

IVS – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (služby)
36902-IVSMestský dom kultúry, príspevková organizácia
36907-IVSKrajská prokuratúra
36917-IVSObec Spišský Štvrtok
36959-IVSZákladná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice
36970-IVSSlovenské národné múzeum
36972-IVSSlovenské národné múzeum
36974-IVSMaterská škola, Juhoslovanská 4, Košice
36981-IVSŠkolský internát
36990-IVSObec Uňatín
36995-IVSObec Plešivec
37002-IVSObec Plešivec
37003-IVSŠkolský internát Medická 2, Košice
37004-IVSŠkolský internát Medická 2, Košice
37005-IVSObec Liptovský Ján
37019-IVSObec Ličartovce
37020-IVSVysoká škola múzických umení v Bratislave
37034-IVSZákladná škola s materskou školou
37125-IVSGemersko-malohontské múzeum
37126-IVSGemersko-malohontské múzeum
37129-IVSGemersko-malohontské múzeum
37133-IVSVerejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
37134-IVSObec Harichovce
37135-IVSVerejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
37138-IVSVerejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
37140-IVSStredná odborná škola stavebná
37142-IVSVerejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
37145-IVSObec Harichovce
37151-IVSDomov sociálnych služieb Plavecké Podhradie
37152-IVSMestský bytový podnik
37154-IVSObec Kružlov
37155-IVSŠtátna vedecká knižnica v Košiciach

IVP – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (práce)
36905-IVPObec Krahule
36919-IVPObec Nedašovce
36971-IVPMesto Snina
36977-IVPObec Lada
36983-IVPZákladná škola
37018-IVPZákladná škola
37132-IVPObec Kružlov
37157-IVPObec Krahule
37161-IVPObec Krahule
37162-IVPObec Krahule

IVX – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (súhrny)
36908-IVXObec Dolné Orešany
36914-IVXSpojená škola, Kostolné námestie 28, Kežmarok
36916-IVXZákladná škola
36954-IVXZákladná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
36962-IVXDomov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa
36964-IVXObec Svätý Anton
36965-IVXGymnázium
36973-IVXObec Zborov
36975-IVXObec Šarišské Bohdanovce
36996-IVXZariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
37024-IVXMesto Košice
37036-IVXŠpeciálna základná škola internátna a Praktická škola Nitra
37060-IVXMesto Dudince
37139-IVXStredná zdravotnícka škola Humenné
37144-IVXObec Harichovce
37146-IVXStredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice
37147-IVXObec Bzenov
37148-IVXUniverzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
37149-IVXObec Beňuš

Súhrnné správy o podlimitných koncesiách

IXS – Súhrnné správy o podlimitných koncesiách (služby)
36993-IXSZákladná škola s materskou školou

Redakčné opravy

Redakčné opravy
36929-IOX
(k 32624-MST)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Pneumatiky, duše a ochranné vložky do ráfikov pneumatík
36933-IOX
(k 31757-MST)
PUMPEG, s.r.o.
Dodávka vybavenia pre projekt: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti PUMPEG, s.r.o. prostredníctvom rozvoja spolupráce so SOŠ
36935-IOX
(k 32646-MST)
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Modernizácia dopravného dispečingu -II. etapa
36936-IOX
(k 32645-MST)
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Modernizácia odbavovacieho systému vo vozidlách MHD v DPMK, a.s.
36941-IOX
(k 21586-VST)
Západoslovenská distribučná, a.s.
Samonosný dielektrický optický kábel - ACON
36942-IOX
(k 30665-VST)
Západoslovenská distribučná, a.s.
NN Smart rozvádzače - ACON
36943-IOX
(k 13082-MST)
Západoslovenská distribučná, a.s.
Samonosný dielektrický optický kábel - ACON
36945-IOX
(k 31937-MSS)
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Manažment údajov Zboru väzenskej a justičnej stráže
36946-IOX
(k 31763-MST)
Natur Products - Németh, s.r.o.
Pasterizačná a baliaca výrobná linka
37037-IOX
(k 32991-WYP)
Obec Seňa
Komunitné centrum Maratón
37038-IOX
(k 33505-WYP)
Obec Milpoš
Prístavba MŠ v obci Milpoš

Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného

Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
36892-INFMesto Trenčín
Projekt TreBuCHET - Mobiliár
37025-INFNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vypracovanie DSP, Oznámenia 8a, DP, výkon AD a výkon KD pre stavbu: Rýchlostná cesta R2 Bátka - Figa