Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Vestník verejného obstarávania 210/2021

Ročník 2021
Dátum zverejnenia: 13. septembra 2021 (Pondelok)
VVO 210/2021Oznámenia vo verejnom obstarávaní
Predbežné a pravidelné oznámenia, profily kupujúceho
Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
Výzvy na predkladanie ponúk
Informácie o použití priameho rokovacieho konania pre podlimitné zákazky
Informácie o výsledku verejného obstarávania
Oznámenia o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody
Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska
Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami
Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11
Redakčné opravy
Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
Informácia o vydaní predbežného opatrenia a informácia o plynutí lehôt
Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia

Predbežné a pravidelné oznámenia, profily kupujúceho

POS – Predbežné oznámenie (služby)
42943-POSMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Prípravné trhové konzultácie na predmety zákazky „Digitalizácia registrov Slovenskej komory psychológov“ a „Vytvorenie Národného fondu psychodiagnostických metód“

Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

MST – Vyhlásenie verejnej súťaže (tovary)
42921-MSTLetisko Košice - Airport Košice, a.s.
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
42922-MSTŽelezničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávka zemného plynu
42958-MSTObstarávacie trhovisko Slovenska
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – CVO 121
42959-MSTUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Špeciálne analytické a laboratórne zariadenia pre NFP projekt NANOVIR
42960-MSTZáchranná zdravotná služba Bratislava
Špeciálne osobné motorové vozidlá
42961-MSTKarpiš Nábytok, s. r. o.
5-osé CNC obrábacie centrum
42962-MSTFakultná nemocnica Nitra
Dodávka zemného plynu a elektrickej energie
42963-MSTSvet zdravia, a.s.
USG prístroj a infúzna technika
42964-MSTMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
Hygienické potreby, čistiace a dezinfekčné prostriedky
42965-MSTŽilinský samosprávny kraj
UČEBNÉ POMÔCKY A ZARIADENIA
42966-MSTMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
Štruktúrovaná kabeláž pre špeciálne výsluchové miestnosti – projekt „OVYS ÚKP PPZ“

MSS – Vyhlásenie verejnej súťaže (služby)
42940-MSSMesto Žilina
Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina
42941-MSSMesto Trenčianske Teplice
Nakladanie s odpadom v meste Trenčianske Teplice
42942-MSSSlovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Zmluvný výskum za účelom vývoja prototypu predčisťovacej a zahusťovacej jednotky

MUT – Vyhlásenie užšej súťaže (tovary)
42967-MUTMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
IKT zariadenia DNS

VST – Výsledok verejnej súťaže (tovary)
42920-VSTSeveroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Dodávka elektrickej energie na obdobie rokov 2022-2024.
42947-VSTMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
Systém priestorovej dezinfekcie a prenosné ručné zariadenia na výrobu studenej hmly pre dezinfekciu
42949-VSTNárodný ústav reumatických chorôb
LIEKY ATC L04 - REMICADE, REMSIMA, INFLECTRA
42950-VSTVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny L03AB07
42952-VSTLesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
Nákup pohonných látok do veľkokapacitných nádrží pre LPM Ulič, š.p. na rok 2021
42953-VSTNárodný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Heparín
42956-VSTECO RUBBER s.r.o.
Využitie potenciálu zhodnocovania odpadov na báze kaučuku v prostredí SR
42957-VSTMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka a rozšírenie IKT infraštruktúry

VSS – Výsledok verejnej súťaže (služby)
42934-VSSStredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta
Zvýšenie energetickej efektívnosti areálu SOŠ služieb a priemyslu sv. Jozafáta v Trebišove
42935-VSSUniverzitná nemocnica Bratislava
Zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodňovania zdravotníckeho odpadu
42936-VSSMesto Komárno
Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.
42938-VSSNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Poskytovanie bezpečnostných služieb pre NDS, a.s.

VUT – Výsledok užšej súťaže (tovary)
42946-VUTMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
Automobily do 3,5 tony s príslušenstvom_DNS
42948-VUTMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
Audio, video, foto a súvisiaca technika DNS
42951-VUTMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
Automobily do 3,5 tony s príslušenstvom_DNS
42954-VUTUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva
42955-VUTBanskobystrický samosprávny kraj
Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál

VUS – Výsledok užšej súťaže (služby)
42917-VUSSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
„Výmena transformátora T402 a inštalácia kompenzačných tlmiviek v ESt Podunajské Biskupice“ - inžinierska činnosť a vypracovanie projektu pre stavbu
42939-VUSÚrad pre verejné obstarávanie
Registratúra

VBS – Výsledok rokovacieho konania bez zverejnenia (služby)
42937-VBSSLOVAKIA TRAVEL
Zabezpečenie umiestnenia a odvysielania komunikátov

Výzvy na predkladanie ponúk

WYT – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (tovary)
42911-WYTFilma s.r.o.
Videoprodukčné pracovisko
42985-WYTCentrum sociálnych služieb Ľadoveň
"CSS Ľadoveň, Martin - Komplexná modernizácia výťahov v bloku B"
42989-WYTÚstredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Posuvný regálový systém registratúry ÚVN III

WYP – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (stavebné práce)
42899-WYPZdruženie obcí Trniny
MALÉ VOZOKANY – ROZŠÍRENIE ČOV
42900-WYPObec Marcelová
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v Marcelovej
42901-WYPObec Poproč
Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v Poproči
42902-WYPObec Pažiť
Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu a obecného úradu obce Pažiť
42903-WYPObec Beckov
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Beckov
42904-WYPTrenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Rekonštrukcia priestorov Kreatívneho centra Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
42983-WYPŠpeciálna základná škola Partizánske
Obnova a rekonštrukcia areálu a budov Špeciálnej základnej školy
42984-WYPAkadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Rekonštrukcia silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov areálu AOS – IV etapa
43016-WYPAQUA KUBÍN, s.r.o.
Výstavba vonkajšieho bazéna

WNP – Zákazky s nízkou hodnotou (stavebné práce)
42912-WNPStredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Nákup a montáž protipožiarnych dverí - 10 ks dvojkrídlových

Informácie o použití priameho rokovacieho konania pre podlimitné zákazky

IBT – Informácia o použití priameho rokovacieho konania pre podlimitné zákazky (tovary)
42990-IBTZáchranná služba Košice
Špeciálny zdravotnícky materiál, Časť 5: Elektródy, EKG príslušenstvo

Informácie o výsledku verejného obstarávania

IPS – Informácia o výsledku verejného obstarávania (služby)
42898-IPSSpráva ciest Košického samosprávneho kraja
Preprava TOZ veľkokapacitnými motorovými vozidlami

IPP – Informácie o výsledku verejného obstarávania (stavebné práce)
42976-IPPObec Podbrezová
Opravy miestnych komunikácií v obci Podbrezová
42979-IPPMesto Stará Ľubovňa
Zmena dokončenej stavby súp. č. 1912 stavebnými úpravami na zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa
42982-IPPMesto Trnava
MŠ Spojná – rekonštrukcia objektu
43017-IPPStredná Odborná škola Želovce
Výstavba skleníka vrátane technologického vybavenia a rozšírenie kapacity kotolne pre vykurovanie skleníka pre SOŠ Želovce.
43018-IPPÚrad geodézie, kartografie a katastra SR
Zateplenie administratívnej budovy v spoločnej správe ÚGKK SR, GKÚ a VÚGK (2021)

Oznámenia o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody

DOS – Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (služby)
42926-DOSNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
R1 Ružomberok, juh – križovatka I/18, DÚR, DSZ, Oznámenie 8a po DÚR, DSP, Oznámenie 8a po DSP, DP, AD, KD
42927-DOSSlovenské elektrárne, a.s.
Podpora výkonu činnosti riadenia výstavby z pohľadu kvality a legislatívnych požiadaviek, kontrola sprievodnej technickej dokumentácie a výkon nedeštruktívnych skúšok (NDT) a predprevádzkových kontrol.
42928-DOSSlovenské elektrárne, a.s.
Podpora výkonu činnosti riadenia výstavby z pohľadu kvality a legislatívnych požiadaviek, kontrola sprievodnej technickej dokumentácie a výkon nedeštruktívnych skúšok (NDT) a predprevádzkových kontrol.

DOP – Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (stavebné práce)
42968-DOPNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce)
42969-DOPNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec
42970-DOPŽilinský samosprávny kraj
Mostný objekt ev. č. 487-063
42971-DOPŽilinský samosprávny kraj
Modernizácia odborného vzdelávania v Spojenej škole Kysucké Nové Mesto
43012-DOPSpráva ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Rekonštrukcia úseku cesty II/507 Streženice

Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska

IET – Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska (tovary)
42997-IETNárodný ústav detských chorôb
42998-IETNárodný ústav detských chorôb

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami

INT – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (tovary)
42895-INTZákladná škola s materskou školou Dojč č.137
42896-INTZákladná škola s materskou školou Dojč č.137
42906-INTBiomedical Engineering, s.r.o.
42907-INTBiomedical Engineering, s.r.o.
42909-INTBiomedical Engineering, s.r.o.
42978-INTObec Kravany nad Dunajom

INS – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (služby)
42908-INSBiomedical Engineering, s.r.o.
42996-INSGymnázium

INP – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (práce)
42905-INPObec Dolný Bar
43001-INPObec Mudroňovo

INX – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (súhrny)
42977-INXObec Dolný Bar

Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11

IVT – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (tovary)
42980-IVTBiomedical Engineering, s.r.o.
42987-IVTBiomedical Engineering, s.r.o.
42995-IVTZákladná škola Fábryho 44, Košice
43008-IVTMesto Veľký Meder
43009-IVTMesto Veľký Meder
43010-IVTMesto Veľký Meder
43013-IVTMesto Veľký Meder
43014-IVTMesto Veľký Meder

IVS – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (služby)
42986-IVSBiomedical Engineering, s.r.o.
43004-IVSMesto Veľký Meder
43005-IVSMesto Veľký Meder
43006-IVSMesto Veľký Meder
43007-IVSMesto Veľký Meder

IVX – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (súhrny)
42897-IVXObec Dolný Bar
42910-IVXObec Dolný Bar
42981-IVXObec Dolný Bar
43015-IVXMesto Košice

Redakčné opravy

Redakčné opravy
42913-IOX
(k 40237-WYP)
Mesto Topoľčany
Vytvorenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Topoľčany - Prestavba pavilónu "C" ZŠ Tovarnícka, súp. č. 1641
42914-IOX
(k 33439-WYP)
Mesto Želiezovce
MZ-3-21_ Obnova kaštieľa v Želiezovciach- národná kultúrna pamiatka
42915-IOX
(k 41166-WYP)
Obec Ružindol
Prístavba materskej školy Ružindol.
42916-IOX
(k 40666-MSS)
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Opravy spaľovacích motorov
42918-IOX
(k 40760-MST)
Železnice Slovenskej republiky
Obstaranie združenej dodávky elektriny vrátane zodpovednosti za odchýlku pre potreby tretích osôb na rok 2022
42919-IOX
(k 30423-MST)
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodanie produktov a poskytovanie služieb pre riešenie informačných systémov a aplikácií na platforme Microsoft
42923-IOX
(k 30735-MSP)
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Aglomerácia Kokava nad Rimavicou - kanalizácia a intenzifikácia ČOV
42924-IOX
(k 30757-MSP)
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Aglomerácia Kalinovo - kanalizácia a ČOV
42925-IOX
(k 31209-MSP)
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Aglomerácia Valaská Belá - kanalizácia a ČOV
42929-IOX
(k 35629-MSS)
Banskobystrický samosprávny kraj
Poskytovanie prepravných služieb vo verejnom záujme na území Banskobystrického kraja.
42930-IOX
(k 12277-MSS)
Trnavský samosprávny kraj
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre TTSK, región Dunajská Streda
42931-IOX
(k 12278-MSS)
Trnavský samosprávny kraj
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre TTSK, región Záhorie
42932-IOX
(k 39525-MSS)
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Zabezpečenie trvalých a analytických činností pre oblasť dopravy
42933-IOX
(k 40171-MSS)
Mesto Veľký Šariš
Nakladanie s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a separovaným odpadom v meste Veľký Šariš
42944-IOX
(k 31541-MST)
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Nákup označovačov cestovných lístkov s aplikačným programovým vybavením, zabezpečenie služieb správy a údržby hardvéru a softvéru označovačov, zabezpečenie služieb backoffice systému a jeho údržby
42945-IOX
(k 40682-MST)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Laboratórny a zdravotnícky spotrebný materiál
42972-IOX
(k 41292-MSP)
Hlavné mesto SR Bratislava
Zabezpečenie udržateľnosti a prevádzky podchodov, technologických zariadení v podchodoch a na komunikáciách
42973-IOX
(k 31066-MSP)
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T modernizáciou ciest II. a III. triedy v Prešovskom samosprávnom kraji
42974-IOX
(k 40375-WYP)
Obec Dolný Ohaj
Rekonštrukcia a prístavba zdravotného strediska
42975-IOX
(k 40598-WYP)
Obec Radôstka
Úprava Radôstky – protipovodňová ochrana v km 2.450 – 2.957 v k.ú. obce Radôstka – 3“
42988-IOX
(k 41818-WYP)
Obec Varadka
Komunitné centrum v obci Varadka
43000-IOX
(k 34177-WYT)
Obec Turňa nad Bodvou
MATERIÁLNO TECHNICKÉ VYBAVENIE UČEBNÍ ZÁKLADNEJ ŠKOLY V TURNI NAD BODVOU
43011-IOX
(k 41748-WYP)
Mesto Nové Zámky
Rekonštrukcia atletického štadióna Nové Zámky

Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného

Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
42991-INFMesto Nitra
Opravy, obnova a zriadenie zvislého, vodorovného a dočasného dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych a účelových komunikáciách vo vlastníctve a správe Mesta Nitry
42993-INFVšeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec nezisková organizácia
Videoendoskopická gastroenterologická zostava a automatický dezinfektor pre dva flexibilné endoskopy
42994-INFUniverzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Systém pre roboticky asistované intervencie
43002-INFBratislavská integrovaná doprava, a.s.
Nákup označovačov cestovných lístkov s aplikačným programovým vybavením, zabezpečenie služieb správy a údržby hardvéru a softvéru označovačov, zabezpečenie služieb backoffice systému a jeho údržby

Informácia o vydaní predbežného opatrenia a informácia o plynutí lehôt

Informácia o vydaní predbežného opatrenia a informácia o plynutí lehôt
42999-INFUniverzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Systém pre roboticky asistované intervencie
43003-INFBanskobystrický samosprávny kraj
Poskytovanie prepravných služieb vo verejnom záujme na území Banskobystrického kraja.

Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia

Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia
42992-INFSerenity n.o.
Merania pre LCS Serenity