Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Vestník verejného obstarávania 213/2021

Ročník 2021
Dátum zverejnenia: 17. septembra 2021 (Piatok)
VVO 213/2021Oznámenia vo verejnom obstarávaní
Výzvy na predkladanie ponúk
Informácie o výsledku verejného obstarávania
Oznámenia o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody
Súhrnné správy
Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska
Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami
Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11
Redakčné opravy
Oznámenie o začatí konania o námietkach
Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia

Výzvy na predkladanie ponúk

WYS – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (služby)
43390-WYSLESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Zabezpečenie služieb súvisiacich so získaním NFP pre lesníctvo z opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre prechodné obdobie 2021-2023
43409-WYSMesto Banská Bystrica
Vytvorenie akčného plánu s názvom – Akčný plán pre mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy mesta Banská Bystrica

WYP – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (stavebné práce)
43310-WYPMEDICAL n. o.
CIZS Nová Baňa – STAVEBNÉ PRÁCE
43311-WYPBratislavský samosprávny kraj
Stavebné úpravy 2. a 3. poschodia GAUDEAMUS
43312-WYPObec Zemianske Podhradie
Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí
43313-WYPObec Horovce
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Horovce
43378-WYPSpojená škola
Dodávka a montáž podláh v Spojenej škole, Kremnička 10, Banská Bystrica.
43379-WYPSpráva a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Rekonštrukcia cesty II/507 Hlohovec žel. priecestie - Hlohovec, km 68,290 - 69,230
43381-WYPHlavné mesto SR Bratislava
Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 – Dom hudby
43383-WYPObec Malý Slavkov
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Malý Slavkov
43385-WYPMesto Hlohovec
Cyklistické komunikácie v meste Hlohovec a m. č. Šulekovo - hrádza - pravostranná hrádza
43404-WYPMesto Poprad
Rekonštrukcia mosta ul. Kežmarská
43410-WYPMesto Topoľčany
Vybudovanie spevnených plôch na ul. Puškinovej v Topoľčanoch
43411-WYPMesto Dubnica nad Váhom
Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom

WNT – Zákazky s nízkou hodnotou (tovary)
43384-WNTStredoslovenská galéria
Optimalizácia vykurovania objektu Stredoslovenskej galérie (Pretórium)

WNP – Zákazky s nízkou hodnotou (stavebné práce)
43314-WNPMesto Topoľčany
Dom politických strán - oprava pavlače
43380-WNPBanskobystrický samosprávny kraj
PRIESTORY RECEPCIE, ZASADAČKY A SKLADOVÝ PRIESTOR NA ÚRADE BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA – STAVEBNÉ PRÁCE
43382-WNPHlavné mesto SR Bratislava
Rekonštrukcia vnútorných priestorov ZUŠ Daliborovo nám. 2 v Bratislave

Informácie o výsledku verejného obstarávania

IPT – Informácia o výsledku verejného obstarávania (tovary)
43389-IPTVysoká škola múzických umení v Bratislave
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva

IPS – Informácia o výsledku verejného obstarávania (služby)
43388-IPSJadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Finančné a audítorské služby - štatutárny audit
43405-IPSVýchodoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia

IPP – Informácie o výsledku verejného obstarávania (stavebné práce)
43315-IPPMesto Moldava nad Bodvou
Atletický štadión
43316-IPPObec Čaňa
Zvýšenie kapacity Materskej školy v obci - ul. Svornosti
43317-IPPObec Výčapy - Opatovce
Novostavba – Športová hala
43318-IPPObec Šenkvice
Výstavba centra sociálnych služieb Šenkvice
43391-IPPMesto Nitra
Regenerácia vnútrobloku Mikovíniho ul. v Nitre – opakovaná súťaž

Oznámenia o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody

DOT – Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (tovary)
43387-DOTStráne Invest RSP, s.r.o.
Zriadenie pekárenskej prevádzky - vybavenie

DOS – Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (služby)
43406-DOSEkonomická univerzita v Bratislave
Rekonštrukcia OST spojená s hydraulickým vyvážením vykurovacej sústavy ŠD Vlčie hrdlo 74, Bratislava- nová zákazka

DOP – Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (stavebné práce)
43322-DOPObec Spišské Bystré
Kultúrny dom - prestavba a prístavba budovy č.p. 395
43323-DOPBratislavský samosprávny kraj
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji
43386-DOPMesto Zvolen
Rekonštrukcia predstaničných priestorov ŽST vo Zvolene
43407-DOPMalá Fatra
Cyklomagistrála Terchová – VD Žilina cez Varín, + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora) do Teplička nad Váhom

Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska

IES – Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska (služby)
43357-IESKrajský súd v Košiciach
43358-IESÚrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami

INT – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (tovary)
43324-INTBanícke múzeum v Rožňave
43326-INTBanícke múzeum v Rožňave
43328-INTBanícke múzeum v Rožňave
43331-INTStredná odborná škola polytechnická
43340-INTGaléria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
43341-INTZákladná škola s vyučovacím jazykom maďarským Ul. práce, Komárno
43342-INTZákladná škola s materskou školou
43346-INTZákladná škola s materskou školou
43347-INTZákladná škola s materskou školou
43348-INTZákladná škola s materskou školou
43350-INTStredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
43352-INTStredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
43353-INTZákladná škola s vyučovacím jazykom maďarským Ul. práce, Komárno
43398-INTZákladná škola
43402-INTBanícke múzeum v Rožňave

INS – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (služby)
43325-INSBanícke múzeum v Rožňave
43327-INSBanícke múzeum v Rožňave
43330-INSÚrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
43334-INSZáhorské múzeum v Skalici
43335-INSGaléria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
43337-INSNÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
43338-INSNÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
43339-INSGaléria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
43345-INSZákladná škola s materskou školou
43355-INSZákladná škola s vyučovacím jazykom maďarským Ul. práce, Komárno

INP – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (práce)
43332-INPObec Ňagov
43333-INPMaterská škola Výčapy-Opatovce 478, 951 44
43336-INPNÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
43343-INPZákladná škola s materskou školou
43349-INPZákladná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
43351-INPZákladná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
43354-INPZákladná škola s vyučovacím jazykom maďarským Ul. práce, Komárno
43356-INPObec Ladomirov

INX – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (súhrny)
43329-INXObec Nová Dedinka
43344-INXZákladná škola s materskou školou
43397-INXUniverzitná nemocnica L. Pasteura Košice
43400-INXÚrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
43401-INXUniverzitná nemocnica L. Pasteura Košice
43403-INXSLOVAKIA TRAVEL

Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11

IVT – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (tovary)
43359-IVTMesto Veľký Meder
43360-IVTMesto Veľký Meder
43361-IVTMesto Veľký Meder
43363-IVTMesto Veľký Meder
43365-IVTMaterská škola Výčapy-Opatovce 478, 951 44
43366-IVTMaterská škola Výčapy-Opatovce 478, 951 44
43367-IVTMaterská škola Výčapy-Opatovce 478, 951 44
43368-IVTMaterská škola Výčapy-Opatovce 478, 951 44
43369-IVTMaterská škola Výčapy-Opatovce 478, 951 44
43370-IVTMaterská škola Výčapy-Opatovce 478, 951 44
43372-IVTMaterská škola Výčapy-Opatovce 478, 951 44
43373-IVTMaterská škola Výčapy-Opatovce 478, 951 44
43374-IVTMaterská škola Výčapy-Opatovce 478, 951 44
43394-IVTMaterská škola Výčapy-Opatovce 478, 951 44

IVS – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (služby)
43362-IVSMesto Veľký Meder
43371-IVSCentrum pre deti a rodiny Hnúšťa
43375-IVSCentrum pre deti a rodiny Hnúšťa
43395-IVSCentrum pre deti a rodiny Hnúšťa
43396-IVSCentrum pre deti a rodiny Hnúšťa

IVP – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (práce)
43364-IVPGaléria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
43376-IVPCentrum pre deti a rodiny Hnúšťa
43377-IVPCentrum pre deti a rodiny Hnúšťa
43399-IVPCentrum pre deti a rodiny Hnúšťa

IVX – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (súhrny)
43392-IVXObec Nová Dedinka
43393-IVXObec Nová Dedinka

Redakčné opravy

Redakčné opravy
43305-IOX
(k 42622-WYP)
Mesto Vranov nad Topľou
Optimalizácia energetickej náročnosti MsÚ Vranov nad Topľou
43306-IOX
(k 42609-WYS)
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Oprava elektronických komponentov pre trolejbusy
43307-IOX
(k 36750-WYP)
Obec Víťaz
Materská škôlka v obci Víťaz
43308-IOX
(k 31392-WYP)
Mestská časť Bratislava - Rusovce
Rekonštrukcia a dostavba objektu jedálne ZŠ Rusovce s rozšírením účelu
43309-IOX
(k 42621-WYP)
Obec Malý Lipník
Zmena vykurovania objektu ZŠ s MŠ Malý Lipník
43412-IOX
(k 43031-WYP)
Obec Letanovce
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Letanovce
43413-IOX
(k 41386-WYP)
Obec Rapovce
Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Rapovce - stavebné práce
43414-IOX
(k 42623-WYP)
Mesto Turany
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Krížna, Turany
43415-IOX
(k 42625-WYP)
Obec Muráň
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ a MŠ využitím aerotermálnej energie
43416-IOS
(k 43185-IVS)
Materská škola Výčapy-Opatovce 478, 951 44
43417-IOX
(k 42199-WYP)
Obec Neporadza
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu
43418-IOX
(k 41163-WYP)
Mesto Žilina
STAVEBNÉ ÚPRAVY ZŠ HOLLÉHO – ŽILINA NA TRIEDY MŠ
43419-IOX
(k 42224-WYP)
Obec Slovenský Grob
Materská škola Slovenský Grob – OS Šúr“_2
43420-IOX
(k 41238-WYP)
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Revitalizácia mŕtveho ramena Bielej Oravy pri zaústení potoka Vavrečanka
43421-IOX
(k 40237-WYP)
Mesto Topoľčany
Vytvorenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Topoľčany - Prestavba pavilónu "C" ZŠ Tovarnícka, súp. č. 1641
43422-IOX
(k 41091-WYP)
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Kráľov Brod - protipovodňová ochrana obce, zátvorný objekt; stavebné práce
43423-IOX
(k 42202-WYP)
Mesto Vráble
REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIÍ VO VRÁBĽOCH
43424-IOX
(k 40919-WYP)
Mesto Hurbanovo
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Hurbanovo
43425-IOX
(k 34177-WYT)
Obec Turňa nad Bodvou
MATERIÁLNO TECHNICKÉ VYBAVENIE UČEBNÍ ZÁKLADNEJ ŠKOLY V TURNI NAD BODVOU
43426-IOX
(k 41916-WYP)
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Recyklácia podkladu za studena na mieste ciest II. a III. triedy SC KSK a výmena krytu
43427-IOX
(k 41388-WYP)
Základná škola
„TRÉNINGOVÁ HOKEJOVÁ HALA, POVAŽSKÁ 12, KOŠICE“
43428-IOX
(k 40592-WYP)
Žilinský samosprávny kraj
Spojená škola a Škola výtvarníctva, Scota Viatora, Ružomberok – stavebné úpravy, zvýšenie energetickej hospodárnosti budov
43429-IOS
(k 42530-INT)
top green, s.r.o.

Oznámenie o začatí konania o námietkach

Oznámenie o začatí konania o námietkach
43319-INFFakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Intenzívna medicína

Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného

Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
43321-INFMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ochranné prostriedky a prostriedky dezinfekcie na ochranu pred COVID-19 pre rezort MPSVR SR
43408-INFŽelezničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Zníženie energetickej náročnosti metódou garantovanej energetickej služby v areáli rušňového depa Bratislava Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia

Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia
43320-INFFakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Intenzívna medicína