Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Vestník verejného obstarávania 215/2021

Ročník 2021
Dátum zverejnenia: 21. septembra 2021 (Utorok)
VVO 215/2021Oznámenia vo verejnom obstarávaní
Oznámenia o výsledku verejného obstarávania
Výzvy na predkladanie ponúk
Informácie o výsledku verejného obstarávania
Oznámenia o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody
Súhrnné správy
Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska
Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami
Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11
Súhrnné správy o podlimitných koncesiách
Redakčné opravy
Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
Informácia o vydaní predbežného opatrenia a informácia o plynutí lehôt
Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia
Informácia o spojení konaní

Oznámenia o výsledku verejného obstarávania

VSS – Výsledok verejnej súťaže (služby)
43642-VSSBanskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Generálne opravy kabín, motorov a nadstavieb TURBO 5000 vrátane opráv podvozkov

VZT – Výsledok zmluvy na základe rámcovej dohody (tovary)
43624-VZTVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny L03AB07

Výzvy na predkladanie ponúk

WYT – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (tovary)
43665-WYTGlycanostics, s.r.o.
Chemické látky a spotrebný materiál

WYS – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (služby)
43620-WYSMesto Dubnica nad Váhom
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu viacúčelovej športovej haly v Dubnici nad Váhom
43673-WYSFakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Servis vyhradených technických zariadení zdvíhacích - výťahov v správe a užívaní Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.

WYP – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (stavebné práce)
43596-WYPObec Okoč
CIZS Okoč - Stavebné práce
43610-WYPMesto Žilina
Zateplenie budovy ZPS na ul. Osiková, Žilina.
43611-WYPMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Stavebné práce pre projekt CDR Mlynky Biele Vody
43612-WYPMesto Komárno
Komárno-cyklotrasa
43658-WYPMesto Púchov
Úprava križovatky (Komenského a J. Kráľa), Púchov
43664-WYPLESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Chladiareň na uskladnenie diviny
43674-WYPMinisterstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Prešov, kas. SNP - zvýšenie energetickej efektívnosti budov - R

WNT – Zákazky s nízkou hodnotou (tovary)
43597-WNTStredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
Mäsové výrobky, údeniny
43609-WNTStredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
Mlieko a mliečne výrobky, maslo, syry
43622-WNTGlycanostics, s.r.o.
Proteiny a magnetické častice

WNS – Zákazky s nízkou hodnotou (služby)
43598-WNSÚrad vlády Slovenskej republiky
Zabezpečenie akcie s názvom RoadTrip SK 2021
43621-WNSMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
Servis a opravy špeciálnych zariadení na skúmanie dokladov

Informácie o výsledku verejného obstarávania

IPT – Informácia o výsledku verejného obstarávania (tovary)
43653-IPTFakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Antitrombotiká

IPP – Informácie o výsledku verejného obstarávania (stavebné práce)
43602-IPPObec Nový Tekov
ROZŠÍRENIE ČOV NOVÝ TEKOV
43603-IPPSpráva ciest Žilinského samosprávneho kraja
Rekonštrukcia (stabilizácia) úseku cesty geobunkami v 1/2 profile cesty medzi obcami Podhradie - Konské
43604-IPPObec Slovenský Grob
Novostavba elokovaného pracoviska ku plneorganizovanej škole ZŠ a MŠ Slovenský Grob_2
43654-IPPMesto Dubnica nad Váhom
Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom
43655-IPPÚrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Odstránenie havarijného stavu strechy budovy ÚPV SR – komplexná výmena strešnej krytiny a súvisiace stavebné úpravy

IRS – Informácie o výsledku zmlúv na základe rámcovej dohody (služby)
43652-IRSMinisterstvo kultúry Slovenskej republiky
Upratovacie, dezinfekčné a čistiace služby

Oznámenia o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody

DOP – Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (stavebné práce)
43607-DOPZemplínske múzeum v Michalovciach
Stavebné úpravy - Zimná záhrada a Galéria - Opakovanie

Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska

IET – Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska (tovary)
43580-IETZákladná škola s materskou školou Nové Sady 176
43631-IETMesto Trnava
43656-IETSpráva a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

IEX – Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska (súhrny)
43576-IEXFakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami

INT – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (tovary)
43566-INTPROMEDIA Digital s.r.o.
43572-INTBanícke múzeum v Rožňave
43573-INTBanícke múzeum v Rožňave
43599-INTZákladná umelecká škola - Művészeti alapiskola
43634-INTZákladná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava

INS – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (služby)
43623-INSObec Ptrukša
43636-INSZákladná škola s materskou školou Móra Kóczána s vyučovacím jazykom maďarským-Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda, Komenského 555, Zlatná na Ostrove

INP – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (práce)
43568-INPObec Hraň
43569-INPObec Hraň
43570-INPObec Plavecký Peter
43571-INPMaterská škola, Cesta k vodojemu 386/4
43574-INPBanícke múzeum v Rožňave
43600-INPZákladná umelecká škola - Művészeti alapiskola
43638-INPObec Hraň
43666-INPBanícke múzeum v Rožňave

INX – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (súhrny)
43567-INXObec Nová Dedinka
43575-INXObec Ptrukša
43606-INXObec Nová Dedinka
43635-INXZákladná škola s materskou školou
43637-INXMesto Trnava

Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11

IVT – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (tovary)
43581-IVTZákladná škola s materskou školou Nové Sady 176
43582-IVTBanícke múzeum v Rožňave
43583-IVTBanícke múzeum v Rožňave
43585-IVTBanícke múzeum v Rožňave
43586-IVTBanícke múzeum v Rožňave
43591-IVTBanícke múzeum v Rožňave
43593-IVTBanícke múzeum v Rožňave
43594-IVTBanícke múzeum v Rožňave
43605-IVTBanícke múzeum v Rožňave
43667-IVTBanícke múzeum v Rožňave
43668-IVTBanícke múzeum v Rožňave
43671-IVTBanícke múzeum v Rožňave

IVS – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (služby)
43587-IVSBanícke múzeum v Rožňave
43592-IVSBanícke múzeum v Rožňave
43595-IVSBanícke múzeum v Rožňave
43633-IVSObec Nitrianska Blatnica
43657-IVSBanícke múzeum v Rožňave
43662-IVSSLOVAKIA TRAVEL
43672-IVSObec Starý Tekov

IVP – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (práce)
43584-IVPBanícke múzeum v Rožňave
43588-IVPBanícke múzeum v Rožňave
43589-IVPBanícke múzeum v Rožňave
43590-IVPBanícke múzeum v Rožňave
43601-IVPZákladná škola s materskou školou, Lúka 135
43670-IVPBanícke múzeum v Rožňave

IVX – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (súhrny)
43577-IVXObec Nová Dedinka
43578-IVXObec Nová Dedinka
43632-IVXObec Hoste
43663-IVXObec Hoste

Súhrnné správy o podlimitných koncesiách

IXP – Súhrnné správy o podlimitných koncesiách (práce)
43579-IXPObec Hraň

Redakčné opravy

Redakčné opravy
43613-IOX
(k 42324-WYP)
Mesto Sabinov
Sabinov – Rekonštrukcia budovy MsÚ
43614-IOX
(k 41365-WYP)
Obec Jablonica
Jablonica – Splašková kanalizácia III. etapa a Jablonica – Splašková kanalizácia III. etapa – Ulica Riadok
43615-IOX
(k 42322-WYP)
Mesto Sabinov
Rekonštrukcia budovy materskej školy Sabinov, ul. Švermova
43616-IOX
(k 42552-WYP)
Mesto Rožňava
MŠ Ernesta Rótha 4 - Zníženie energetickej náročnosti budovy - Rožňava
43617-IOX
(k 42554-WYP)
Mesto Rožňava
Rekonštrukcia ZŠ Zlatá - Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Zlatá , Rožňava
43618-IOX
(k 40598-WYP)
Obec Radôstka
Úprava Radôstky – protipovodňová ochrana v km 2.450 – 2.957 v k.ú. obce Radôstka – 3“
43619-IOX
(k 41208-WYP)
Obec Chrenovec - Brusno
CIZS Chrenovec-Brusno – stavebné práce
43625-IOX
(k 42325-WYP)
OZ PINIA
SOCIÁLNO-REHABILITAČNÉ ZARIADENIE PRE ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH v TRNAVE
43626-IOX
(k 41818-WYP)
Obec Varadka
Komunitné centrum v obci Varadka
43627-IOX
(k 42983-WYP)
Špeciálna základná škola Partizánske
Obnova a rekonštrukcia areálu a budov Špeciálnej základnej školy
43628-IOX
(k 39598-WYP)
Obec Hrochoť
Materská škola Hrochoť - Rozšírenie kapacít materskej školy
43629-IOX
(k 41325-WYP)
Obec Švábovce
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Švábovce
43630-IOX
(k 42423-WYP)
Obec Kolačkov
Prestavba, nadstavba a prístavba objektu materskej školy v obci Kolačkov
43639-IOX
(k 41780-MSS)
Žilinský samosprávny kraj
PRÍPRAVA PROJEKTOV GES PRE ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ A NEMOCNICE
43640-IOX
(k 41781-MSS)
Žilinský samosprávny kraj
ENERGETICKÝ AUDIT VYBRANÝCH BUDOV ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
43641-IOX
(k 38217-MUS)
Národné centrum zdravotníckych informácií
Zabezpečenie efektívneho používania služieb ePN
43645-IOX
(k 42224-WYP)
Obec Slovenský Grob
Materská škola Slovenský Grob – OS Šúr“_2
43646-IOX
(k 40409-WYP)
Obec Malý Šariš
Intenzifikácia ČOV a rozšírenie kanalizácie v obci Malý Šariš
43647-IOX
(k 42354-WYT)
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
Ultrazvukový prístroj USG
43648-IOX
(k 43183-WYP)
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Rekonštrukcia cesty II/514 Hlohovec, od križ. s II/507 po križ. s III/1676, km 0,000 - 3,000
43649-IOX
(k 33852-WYP)
Obec Kláštor pod Znievom
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kláštor pod Znievom
43650-IOX
(k 43379-WYP)
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Rekonštrukcia cesty II/507 Hlohovec žel. priecestie - Hlohovec, km 68,290 - 69,230
43651-IOX
(k 41974-WNS)
Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica
Dodanie a výmena termostatických ventilov a vykurovacích telies

Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného

Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
43644-INFSlovenská pošta, a.s.
Postup kontrolovaného, ktorého výsledkom bolo uzavretie dodatku č. 2 k zmluve o spolupráci pri využívaní Poštových kariet na služby elektronického stravovania č.: 1064/2017 z 30. 8. 2017
43675-INFUniverzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Vysokokapacitný sekvenátor na princípe NGS

Informácia o vydaní predbežného opatrenia a informácia o plynutí lehôt

Informácia o vydaní predbežného opatrenia a informácia o plynutí lehôt
43676-INFUniverzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Vysokokapacitný sekvenátor na princípe NGS
43677-INFBratislavská integrovaná doprava, a.s.
Nákup označovačov cestovných lístkov s aplikačným programovým vybavením, zabezpečenie služieb správy a údržby hardvéru a softvéru označovačov, zabezpečenie služieb backoffice systému a jeho údržby

Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia

Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia
43608-INFNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Výmena zvodidiel na mostoch v úseku diaľnice D1 Trnava – Horná Streda
43643-INFMesto Nitra
Stavebné práce - Kreatívne centrum Nitra – Martinský vrch
43659-INFObec Buková
Obnova budovy obecného úradu, Buková
43669-INFMesto Liptovský Hrádok
Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Belanská štvrť
43678-INFBiomedicínske centrum SAV
Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu

Informácia o spojení konaní

Informácia o spojení konaní
43660-INFStredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Inovácia a modernizácia ÚV Hriňová
43661-INFStredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Inovácia a modernizácia ÚV Hriňová