Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Vestník verejného obstarávania 216/2021

Ročník 2021
Dátum zverejnenia: 22. septembra 2021 (Streda)
VVO 216/2021Oznámenia vo verejnom obstarávaní
Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
Oznámenia o výsledku verejného obstarávania
Výzvy na predkladanie ponúk
Informácie o použití priameho rokovacieho konania pre podlimitné zákazky
Oznámenia o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody
Súhrnné správy
Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami
Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11
Redakčné opravy
Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
Informácia o vydaní predbežného opatrenia a informácia o plynutí lehôt
Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia
Informácia o spojení konaní

Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

MST – Vyhlásenie verejnej súťaže (tovary)
43758-MSTVýchodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Združená dodávka elektrickej energie
43779-MSTTEONA s.r.o.
Dodávka komplexného riešenia na tvorbu zvukových záznamov
43780-MSTUniverzitná nemocnica Martin
Kontrastné látky a ostatné terapeutické prípravky
43781-MSTTechnická univerzita v Košiciach
Prístroje k projektu: Centrum vývoja textilnej inteligencie a antimikrobiálnych technológií
43783-MSTFakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Ultrazvuková odsávačka pre chirurgiu

MSS – Vyhlásenie verejnej súťaže (služby)
43763-MSSEurópsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o.
EYOF 2022_Prepravné služby
43764-MSSMinisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Centralizovaný manažment riadenia kybernetickej bezpečnosti verejnej správy

Oznámenia o výsledku verejného obstarávania

VST – Výsledok verejnej súťaže (tovary)
43776-VSTZdruženie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
43777-VSTZdruženie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
43778-VSTFakultná nemocnica Trenčín
Operačný stôl s vymeniteľnou hlavnou doskou

VSS – Výsledok verejnej súťaže (služby)
43762-VSSKošický samosprávny kraj
Integračná dátovo analytická platforma

VUP – Výsledok užšej súťaže (stavebné práce)
43785-VUPBanskobystrický samosprávny kraj
Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce.

Výzvy na predkladanie ponúk

WYT – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (tovary)
43711-WYTDetská fakultná nemocnica Košice
Počítače a Microsoft Office

WYS – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (služby)
43797-WYSJadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Profylaktické prehliadky a opravy zvislých automatických brán a posuvných dverí

WYP – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (stavebné práce)
43706-WYPMestská časť Košice-Lorinčík
Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu kultúry, miestneho úradu a materskej školy
43708-WYPMesto Banská Bystrica
Rekonštrukcia miestnej cesty Bakossova a Nám. Š. Moysesa
43709-WYPMesto Banská Bystrica
Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej komunikácie Tajovského a Janka Kráľa
43710-WYPZariadenie Božieho milosrdenstva, n.o.
Zariadenie opatrovateľskej služby Božieho milosrdenstva (stavebné práce)
43712-WYPMesto Banská Bystrica
Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej komunikácie Lazovná a Jána Bottu
43792-WYPMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
Pezinok, SOŠ PZ Pezinok – rekonštrukcia a modernizácia areálového osvetlenia
43795-WYPMesto Dubnica nad Váhom
Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom
43796-WYPNitriansky samosprávny kraj
Rekonštrukcia budovy školského internátu“ Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, 934 03 Levice
43800-WYPTrnavský samosprávny kraj
Výstavba telocvične

WNT – Zákazky s nízkou hodnotou (tovary)
43799-WNTSlovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Odstredivka pre odstreďovanie elektrolyty s výstupnou nádržou 400 litrov

WNS – Zákazky s nízkou hodnotou (služby)
43798-WNSCentrum sociálnych služieb - SLOVEN
Oprava výmeníka teplej vody v plynovej kotolni

Informácie o použití priameho rokovacieho konania pre podlimitné zákazky

IBT – Informácia o použití priameho rokovacieho konania pre podlimitné zákazky (tovary)
43679-IBTÚstredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Licencie Softip profit

IBS – Informácia o použití priameho rokovacieho konania pre podlimitné zákazky (služby)
43774-IBSJadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Odborná príprava zamestnancov – teoretická príprava a programy odbornej prípravy

IPT – Informácia o výsledku verejného obstarávania (tovary)
43690-IPTNárodný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Diagnostické súpravy
43691-IPTFakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Ostatné terapeutické výrobky

IPS – Informácia o výsledku verejného obstarávania (služby)
43791-IPSMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
Catering pre Letecký útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

IPP – Informácie o výsledku verejného obstarávania (stavebné práce)
43686-IPPBratislavský samosprávny kraj
Revitalizácia vonkajších ihrísk športového areálu – atletického štadiónu, tartanovej dráhy
43687-IPPDomov sociálnych služieb
Odsťahovanie z kaštieľa Ladomerská Vieska – I. etapa transformácie DSS
43688-IPPLESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Chladiareň na uskladnenie diviny
43689-IPPObec Cífer
Školská telocvičňa v obci Cífer – zázemie a nadstavba
43786-IPPMesto Trnava
Rekonštrukcia a zateplenie strešného plášťa MsÚ Trnava vrátane zosilnenia a vyčistenia nosnej konštrukcie
43788-IPPObec Stakčín
Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ Stakčín
43790-IPPCOOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo
CJ-3/2021_ Modernizácia kotolní

Oznámenia o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody

DOT – Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (tovary)
43765-DOTFakultná nemocnica Trenčín
Reagencie pre PCR
43766-DOTMesto Tvrdošín
Dodávka zdravotníckej techniky a vybavenia pre CIZS Tvrdošín
43767-DOTMesto Tvrdošín
Dodávka zdravotníckej techniky a vybavenia pre CIZS Tvrdošín

DOP – Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (stavebné práce)
43682-DOPObec Veľké Úľany
Prístavba a prestavba materskej školy
43683-DOPNitriansky samosprávny kraj
Rekonštrukcia budov školy - objekt A a E - Gymnázium Nové Zámky
43684-DOPNitriansky samosprávny kraj
Rekonštrukcia budov školy - objekt A a E - Gymnázium Nové Zámky
43685-DOPFakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
SO 11 Rekonštrukcia a modernizácia novorodeneckej kliniky – perinatologické centrum
43787-DOPMesto Poprad
Doplnenie osvetlenia a ozvučenia na cintoríne v Poprade - Veľkej - I. etapa

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami

INT – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (tovary)
43696-INTVysoká škola múzických umení v Bratislave
43719-INTVysoká škola múzických umení v Bratislave
43721-INTZákladná škola J. A. Komenského
43725-INTZákladná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 190/144, Dobšiná
43726-INTZákladná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 190/144, Dobšiná
43728-INTZákladná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 190/144, Dobšiná
43733-INTZákladná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 190/144, Dobšiná
43735-INTZákladná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 190/144, Dobšiná
43740-INTZákladná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 190/144, Dobšiná
43745-INTZákladná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 190/144, Dobšiná
43747-INTSpojená škola Tarasa Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským

INS – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (služby)
43680-INSBIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti
43692-INSZákladná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 190/144, Dobšiná
43693-INSZákladná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 190/144, Dobšiná
43694-INSZákladná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 190/144, Dobšiná
43695-INSZákladná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 190/144, Dobšiná
43698-INSZákladná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 190/144, Dobšiná
43699-INSZákladná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 190/144, Dobšiná
43701-INSZákladná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 190/144, Dobšiná
43702-INSZákladná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 190/144, Dobšiná
43703-INSDopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
43704-INSZákladná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 190/144, Dobšiná
43723-INSZákladná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 190/144, Dobšiná
43729-INSZákladná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 190/144, Dobšiná
43730-INSZákladná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 190/144, Dobšiná
43731-INSZákladná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 190/144, Dobšiná
43734-INSZákladná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 190/144, Dobšiná
43736-INSZákladná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 190/144, Dobšiná
43737-INSZákladná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 190/144, Dobšiná
43738-INSZákladná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 190/144, Dobšiná
43741-INSZákladná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 190/144, Dobšiná
43742-INSZákladná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 190/144, Dobšiná
43743-INSZákladná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 190/144, Dobšiná
43744-INSZákladná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 190/144, Dobšiná
43746-INSZákladná škola Eugena Ruffinyho, Zimná 190/144, Dobšiná
43748-INSLetobiel

INP – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (práce)
43697-INPObec Vieska nad Žitavou
43700-INPObec Vieska nad Žitavou
43720-INPZákladná škola J. A. Komenského
43732-INPZákladná škola J. A. Komenského
43789-INPObec Čoltovo

INX – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (súhrny)
43722-INXDopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
43724-INXZákladná škola J. A. Komenského
43727-INXZákladná škola J. A. Komenského
43739-INXZákladná škola J. A. Komenského

Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11

IVT – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (tovary)
43681-IVTBanícke múzeum v Rožňave
43749-IVTSlovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
43751-IVTNÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
43752-IVTNÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

IVS – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (služby)
43750-IVSObec Tovarné
43794-IVSZákladná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno
43811-IVSObec Prietržka
43812-IVSObec Prietržka
43813-IVSObec Prietržka
43814-IVSObec Prietržka

Redakčné opravy

Redakčné opravy
43718-IOX
(k 43028-WNT)
Hlavné mesto SR Bratislava
Výroba, dodanie a montáž informačných tabúľ PAAS pre parkovaciu politiku
43757-IOX
(k 41029-MSS)
Verejné prístavy, a. s.
Štúdia realizovateľnosti pre verejný prístav Bratislava
43759-IOX
(k 31209-MSP)
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Aglomerácia Valaská Belá - kanalizácia a ČOV
43760-IOX
(k 39528-MSS)
Centrum Právnej Pomoci
Informačný systém Centra právnej pomoci
43761-IOX
(k 41762-MSS)
Mesto Skalica
Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Skalica
43768-IOX
(k 40683-MST)
Žilinský samosprávny kraj
MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V SŠ KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
43769-IOX
(k 42021-MST)
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
Základné medicínske zariadenia č. 2
43771-IOX
(k 30009-MST)
eurobus, a.s.
Informačné zabezpečenie prestupných uzlov Košice a Spišská Nová Ves a autobusových zastávok v mestách Spišská Nová Ves a Smižany
43772-IOX
(k 42270-MST)
Vranovská nemocnica, a.s.
Základné medicínske zariadenia č. 2
43773-IOX
(k 42020-MST)
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Základné medicínske zariadenia č. 2
43775-IOX
(k 43980-MST)
FERMLC s.r.o.
Technologické vybavenie pre výrobu fermentovanej zeleniny
43784-IOX
(k 38971-MSP)
Univerzita Komenského v Bratislave
Výstavba pavilónu špičkových technológií - ACCORD
43801-IOX
(k 16798-WYP)
Trenčiansky samosprávny kraj
"Dovybavenie COVP SOŠ Pruské" – stavebné práce
43802-IOX
(k 41980-WYP)
Mesto Kolárovo
„Asfaltovanie komunikácií na Brnenskom námestí“
43803-IOX
(k 41923-WYP)
SAMEMA s.r.o.
Zámok Kunerad - 2. etapa komplexnej rekonštrukcie NKP - trvalé zastrešenie
43804-IOX
(k 27527-WYP)
Obec Harichovce
Výstavba a rozšírenie stokovej siete Harichovce
43805-IOX
(k 41476-WYP)
Mesto Nováky
CIZS Mesto Nováky – stavebné práce
43806-IOX
(k 42110-WYP)
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Rekonštrukcia mosta M2861 cez poľný kanál pred obcou Topoľany
43807-IOX
(k 43598-WNS)
Úrad vlády Slovenskej republiky
Zabezpečenie akcie s názvom RoadTrip SK 2021
43808-IOX
(k 43313-WYP)
Obec Horovce
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Horovce
43810-IOX
(k 42552-WYP)
Mesto Rožňava
MŠ Ernesta Rótha 4 - Zníženie energetickej náročnosti budovy - Rožňava
43815-IOX
(k 42324-WYP)
Mesto Sabinov
Sabinov – Rekonštrukcia budovy MsÚ
43816-IOX
(k 42345-WYP)
Mesto Žilina
Stavebné úpravy strechy MsÚ Žilina so zmenou na extenzívnu vegetačnú strechu
43818-IOX
(k 42476-WYP)
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Rekonštrukcia KJB

Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného

Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
43717-INFSlovenská správa ciest
I/68 - 041 Sabinov most
43753-INFObec Suchá nad Parnou
Zabezpečenie služieb odpadového hospodárstva
43755-INFUniverzita Komenského v Bratislave
ACCORD - Zateplenie pavilónov – FASÁDY
43770-INFDIAGO SF s.r.o.
Diagnostické prístroje, zariadenia a hardware vrátanie vstupno-výstupných periférií a rozhraní_2021
43817-INFObec Bzovík
Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej školy v obci Bzovík
43819-INFARRIVA Michalovce, a.s.
Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému východnej časti Košického samosprávneho kraja
43820-INFŽeleznice Slovenskej republiky
ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, rekonštrukcia koľaje č. 1 a č. 2

Informácia o vydaní predbežného opatrenia a informácia o plynutí lehôt

Informácia o vydaní predbežného opatrenia a informácia o plynutí lehôt
43754-INFObec Suchá nad Parnou
Zabezpečenie služieb odpadového hospodárstva
43756-INFUniverzita Komenského v Bratislave
ACCORD - Zateplenie pavilónov – FASÁDY
43782-INFDIAGO SF s.r.o.
Diagnostické prístroje, zariadenia a hardware vrátanie vstupno-výstupných periférií a rozhraní_2021

Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia

Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia
43705-INFVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Štatutárny audit riadnych individuálnych účtovných závierok a výročných správ.
43707-INFVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Štatutárny audit riadnych individuálnych účtovných závierok a výročných správ.
43793-INFHlavné mesto SR Bratislava
Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor
43809-INFSLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Prevádzka, údržba, podpora a rozvoj informačného systému KIS SVP

Informácia o spojení konaní

Informácia o spojení konaní
43713-INFNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Poskytovanie mýtnych Služieb
43714-INFNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Poskytovanie mýtnych Služieb
43715-INFNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Poskytovanie mýtnych Služieb
43716-INFNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Poskytovanie mýtnych Služieb