Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Oznámenie 43686-IPP – Vestník verejného obstarávania 216/2021

Ročník 2021 VVO 216/2021

Oznámenie 43686-IPP

Vestník verejného obstarávania 216/2021
Číslo vestníka:216
Ročník:2021
Dátum zverejnenia:22. septembra 2021 (Streda)
Rubrika:Informácie o použití priameho rokovacieho konania pre podlimitné zákazky
Druh zákazky:Stavebné práce
Značka:43686-IPP

Obstarávateľ
Obchodné meno:Bratislavský samosprávny kraj
Sídlo:Sabinovská 16, 820 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO:36 063 606
Centrálny register:zápis subjektu v Centrálnom registri

Predmet obstarávania
Názov:Revitalizácia vonkajších ihrísk športového areálu – atletického štadiónu, tartanovej dráhy
Stručný opis:Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s vybudovaním športového areálu na Spojenej športovej škole, Ostredková č.10, Bratislava - mestská časť Ružinov v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie a zmluvných podmienok.
Hlavný kód CPV:45236110-4  Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
Dodatočné kódy:45112723-9  Terénne úpravy ihrísk
45212213-2  Práce na označovaní športovísk
45342000-6  Montáž oplotenia
77310000-6  Výsadba a údržba zelených plôch

Obsah zápisu:

Oznámenie 43686-IPP
Obsah tohto zápisu je zobrazený iba pri aktívnom prístupe do produktu Dopyt / Ponuka.

Súvisiace zápisy:

Oznámenie 43686-IPP
Súvisiace zápisy sú zobrazené iba pri aktívnom prístupe do produktu Dopyt / Ponuka.

Upozornenie na zmeny a doplnenia:

Oznámenie 43686-IPP
Stav upozornenia:Upozornenie nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplneniaUpozornenia v produktoch


Dopyt / Ponuka – kompletný pristup