Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Oznámenie 43709-WYP – Vestník verejného obstarávania 216/2021

Ročník 2021 VVO 216/2021

Oznámenie 43709-WYP

Vestník verejného obstarávania 216/2021
Číslo vestníka:216
Ročník:2021
Dátum zverejnenia:22. septembra 2021 (Streda)
Rubrika:Výzvy na predkladanie ponúk
Druh zákazky:Stavebné práce
Značka:43709-WYP

Obstarávateľ
Obchodné meno:Mesto Banská Bystrica
Sídlo:Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
IČO:00 313 271
Centrálny register:zápis subjektu v Centrálnom registri

Predmet obstarávania
Názov:Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej komunikácie Tajovského a Janka Kráľa
Stručný opis:Predmetom zákazky je realizácia rekonštrukcie povrchu a odvodnenia miestnej cesty vrátane chodníkov. Cieľom stavebnej akcie je odstrániť nevyhovujúci stav, príčiny, ktoré vyvolávajú poruchy na ceste, zlepšiť stavebno-technický stav cesty, zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť premávky na ceste i pohybu chodcov. Akcia je rozdelená do troch samostatných stavebných objektov:
SO 01 Ulica J. G. Tajovského
SO 02 Ulica Janka Kráľa
SO 03 Autobusová zástavka Tajovského, smer nemocnica
Hlavný kód CPV:45233223-8  Obnova povrchu vozoviek

Obsah zápisu:

Oznámenie 43709-WYP
Obsah tohto zápisu je zobrazený iba pri aktívnom prístupe do produktu Dopyt / Ponuka.

Súvisiace zápisy:

Oznámenie 43709-WYP
Súvisiace zápisy sú zobrazené iba pri aktívnom prístupe do produktu Dopyt / Ponuka.

Upozornenie na zmeny a doplnenia:

Oznámenie 43709-WYP
Stav upozornenia:Upozornenie nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplneniaUpozornenia v produktoch


Dopyt / Ponuka – kompletný pristup