Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Oznámenie 43768-IOX – Vestník verejného obstarávania 216/2021

Ročník 2021 VVO 216/2021

Oznámenie 43768-IOX

Vestník verejného obstarávania 216/2021
Číslo vestníka:216
Ročník:2021
Dátum zverejnenia:22. septembra 2021 (Streda)
Rubrika:Redakčné opravy
Druh zákazky:Súhrny
Značka:43768-IOX

Obstarávateľ
Obchodné meno:Žilinský samosprávny kraj
Sídlo:Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO:37 808 427
Centrálny register:zápis subjektu v Centrálnom registri

Predmet obstarávania
Názov:MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V SŠ KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
Stručný opis:Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 2 časti s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Hlavný kód CPV:30213100-6  Prenosné počítače
Dodatočné kódy:48822000-6  Počítačové servery
39162200-7  Učebné pomôcky a zariadenia

Obsah zápisu:

Oznámenie 43768-IOX
Obsah tohto zápisu je zobrazený iba pri aktívnom prístupe do produktu Dopyt / Ponuka.

Redakčné opravy:

43046-IOX publikovaná vo Vestníku číslo 211/2021
VVO 211/2021V oznámení 40683-MST verejného obstarávateľa/obstarávateľa Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina zverejnenom vo VVO č. 187/2021 zo dňa 10.08.2021 boli nesprávne zverejnené údaje:
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
14.09.2021 10:00
Má byť:
23.09.2021 10:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
14.09.2021 12:00
Má byť:
23.09.2021 12:00

Súvisiace zápisy:

Oznámenie 43768-IOX
Súvisiace zápisy sú zobrazené iba pri aktívnom prístupe do produktu Dopyt / Ponuka.

Upozornenie na zmeny a doplnenia:

Oznámenie 43768-IOX
Stav upozornenia:Upozornenie nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplneniaUpozornenia v produktoch


Dopyt / Ponuka – kompletný pristup