Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Oznámenie 43771-IOX – Vestník verejného obstarávania 216/2021

Ročník 2021 VVO 216/2021

Oznámenie 43771-IOX

Vestník verejného obstarávania 216/2021
Číslo vestníka:216
Ročník:2021
Dátum zverejnenia:22. septembra 2021 (Streda)
Rubrika:Redakčné opravy
Druh zákazky:Súhrny
Značka:43771-IOX

Obstarávateľ
Obchodné meno:eurobus, a.s.
Sídlo:Staničné námestie 9, 042 04 Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO:36 211 079
Centrálny register:zápis subjektu v Centrálnom registri

Predmet obstarávania
Názov:Informačné zabezpečenie prestupných uzlov Košice a Spišská Nová Ves a autobusových zastávok v mestách Spišská Nová Ves a Smižany
Stručný opis:Opis položiek predmetu zákazky:
Predmet zákazky sa skladá z nasledovných logických celkov:
- Logický celok 1: Vnútorný informačný LCD panel
- Logický celok 2: Vonkajší 3-riadkový informačný LED panel
- Logický celok 3: Vnútorný informačný kiosk
- Logický celok 4 a 5: Zástavkový vonkajší 2 a 4-riadkový informačný LED panel s ukotveným stojanom
- Logický celok 6: Verejná WIFI sieť
- Logický celok 7: Vonkajší 22-riadkový informačný LED panel + inštalácia a montáž
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 2 súťažných podkladov.
Hlavný kód CPV:35261000-1  Informačné panely
Dodatočné kódy:72400000-4  Internetové služby
51411000-6  Služby na inštalovanie zobrazovacieho vybavenia
80511000-9  Školenie pracovníkov

Obsah zápisu:

Oznámenie 43771-IOX
Obsah tohto zápisu je zobrazený iba pri aktívnom prístupe do produktu Dopyt / Ponuka.

Redakčné opravy:

33793-IOX publikovaná vo Vestníku číslo 163/2021
VVO 163/2021V oznámení 30009-MST verejného obstarávateľa/obstarávateľa eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice - mestská časť Staré Mesto zverejnenom vo VVO č. 145/2021 zo dňa 22.06.2021 boli nesprávne zverejnené údaje:
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
19.07.2021 13:00
Má byť:
12.08.2021 13:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
20.07.2021 10:00
Má byť:
13.08.2021 10:00

Súvisiace zápisy:

Oznámenie 43771-IOX
Súvisiace zápisy sú zobrazené iba pri aktívnom prístupe do produktu Dopyt / Ponuka.

Upozornenie na zmeny a doplnenia:

Oznámenie 43771-IOX
Stav upozornenia:Upozornenie nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplneniaUpozornenia v produktoch


Dopyt / Ponuka – kompletný pristup