Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Oznámenie 43790-IPP – Vestník verejného obstarávania 216/2021

Ročník 2021 VVO 216/2021

Oznámenie 43790-IPP

Vestník verejného obstarávania 216/2021
Číslo vestníka:216
Ročník:2021
Dátum zverejnenia:22. septembra 2021 (Streda)
Rubrika:Informácie o použití priameho rokovacieho konania pre podlimitné zákazky
Druh zákazky:Stavebné práce
Značka:43790-IPP

Obstarávateľ
Obchodné meno:COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo
Sídlo:Nám. gen. M. R. Štefánika 44/52, 977 01 Brezno
IČO:36 009 342
Centrálny register:zápis subjektu v Centrálnom registri

Predmet obstarávania
Názov:CJ-3/2021_ Modernizácia kotolní
Stručný opis:Rekonštrukcia kotolní za energeticky úspornejšie varianty so zabezpečením ekologického, bezpečného, spoľahlivého a
ekonomického chodu kotolne.
Hlavný kód CPV:45259300-0  Opravy a údržba teplární
Dodatočné kódy:45331110-0  Inštalovanie kotlov

Obsah zápisu:

Oznámenie 43790-IPP
Obsah tohto zápisu je zobrazený iba pri aktívnom prístupe do produktu Dopyt / Ponuka.

Súvisiace zápisy:

Oznámenie 43790-IPP
Súvisiace zápisy sú zobrazené iba pri aktívnom prístupe do produktu Dopyt / Ponuka.

Upozornenie na zmeny a doplnenia:

Oznámenie 43790-IPP
Stav upozornenia:Upozornenie nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplneniaUpozornenia v produktoch


Dopyt / Ponuka – kompletný pristup