Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Oznámenie 43792-WYP – Vestník verejného obstarávania 216/2021

Ročník 2021 VVO 216/2021

Oznámenie 43792-WYP

Vestník verejného obstarávania 216/2021
Číslo vestníka:216
Ročník:2021
Dátum zverejnenia:22. septembra 2021 (Streda)
Rubrika:Výzvy na predkladanie ponúk
Druh zákazky:Stavebné práce
Značka:43792-WYP

Obstarávateľ
Obchodné meno:Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sídlo:Pribinova 2, 812 72 Bratislava - Staré Mesto
IČO:00 151 866
Centrálny register:zápis subjektu v Centrálnom registri

Predmet obstarávania
Názov:Pezinok, SOŠ PZ Pezinok – rekonštrukcia a modernizácia areálového osvetlenia
Stručný opis:Predmetom zákazky je realizácia areálového osvetlenia Strednej odbornej školy Policajného zboru v Pezinku v rozsahu spracovaného projektu stavby.
Hlavný kód CPV:45316110-9  Inštalovanie osvetlenia ciest

Obsah zápisu:

Oznámenie 43792-WYP
Obsah tohto zápisu je zobrazený iba pri aktívnom prístupe do produktu Dopyt / Ponuka.

Súvisiace zápisy:

Oznámenie 43792-WYP
Súvisiace zápisy sú zobrazené iba pri aktívnom prístupe do produktu Dopyt / Ponuka.

Upozornenie na zmeny a doplnenia:

Oznámenie 43792-WYP
Stav upozornenia:Upozornenie nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplneniaUpozornenia v produktoch


Dopyt / Ponuka – kompletný pristup