Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Oznámenie 43796-WYP – Vestník verejného obstarávania 216/2021

Ročník 2021 VVO 216/2021

Oznámenie 43796-WYP

Vestník verejného obstarávania 216/2021
Číslo vestníka:216
Ročník:2021
Dátum zverejnenia:22. septembra 2021 (Streda)
Rubrika:Výzvy na predkladanie ponúk
Druh zákazky:Stavebné práce
Značka:43796-WYP

Obstarávateľ
Obchodné meno:Nitriansky samosprávny kraj
Sídlo:Rázusova 2/A, 949 01 Nitra
IČO:37 861 298
Centrálny register:zápis subjektu v Centrálnom registri

Predmet obstarávania
Názov:Rekonštrukcia budovy školského internátu“ Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, 934 03 Levice
Stručný opis:Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v zmysle projektovej dokumentácie.
Rekonštrukcia budovy školského internátu pozostáva z vnútornej rekonštrukcie podláh, stien, stropov, zábradlí, zmien dispozície a vonkajšej rekonštrukcie fasády (zateplenie a výmena okenných, dverných výplní, výplní zasklených stien a oplechovaní) a vytvorenie spevnených plôch v tesnej blízkosti internátu. Funkcia internátu sa navrhovanými zmenami nemení.
Existujúca budova ma 4 nadzemné podlažia, obdĺžnikový pôdorys a je prepojená spojovacou chodbou s kuchyňou a SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku. Zastrešená je plochou strechou so sklonom do dvora. Zemné práce budú realizované pri výkope objektu pri zateplení sokla, pri výkope obrubníkov a základov pre navrhované schodisko.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, zadaní a v projektovej dokumentácii diela.
Hlavný kód CPV:45214220-8  Stavebné práce na objektoch stredných škôl

Obsah zápisu:

Oznámenie 43796-WYP
Obsah tohto zápisu je zobrazený iba pri aktívnom prístupe do produktu Dopyt / Ponuka.

Súvisiace zápisy:

Oznámenie 43796-WYP
Súvisiace zápisy sú zobrazené iba pri aktívnom prístupe do produktu Dopyt / Ponuka.

Upozornenie na zmeny a doplnenia:

Oznámenie 43796-WYP
Stav upozornenia:Upozornenie nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplneniaUpozornenia v produktoch


Dopyt / Ponuka – kompletný pristup