Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Oznámenie 43798-WNS – Vestník verejného obstarávania 216/2021

Ročník 2021 VVO 216/2021

Oznámenie 43798-WNS

Vestník verejného obstarávania 216/2021
Číslo vestníka:216
Ročník:2021
Dátum zverejnenia:22. septembra 2021 (Streda)
Rubrika:Výzvy na predkladanie ponúk
Druh zákazky:Služby
Značka:43798-WNS

Obstarávateľ
Obchodné meno:Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
Sídlo:Slavnica 68, 018 54 Slavnica
IČO:00 632 406
Centrálny register:zápis subjektu v Centrálnom registri

Predmet obstarávania
Názov:Oprava výmeníka teplej vody v plynovej kotolni
Stručný opis:Predmetom obstarávania je oprava výmenníka teplej vody v plynovej kotolni. (Oprava spočíva v rozobratí jestvujúceho výmenníka tepla, výmena tesnení, čistenie výmenníka, tlaková skúška výmenníka), oprava a čistenie 2 ks stacionárnych zásobníkov teplej vody cez kontrolnú prírubu, výmena tesnení na zásobníkoch, výmenník teplej vody.
Hlavný kód CPV:50531300-9  Opravy a údržba kompresorov

Obsah zápisu:

Oznámenie 43798-WNS
Obsah tohto zápisu je zobrazený iba pri aktívnom prístupe do produktu Dopyt / Ponuka.

Súvisiace zápisy:

Oznámenie 43798-WNS
Súvisiace zápisy sú zobrazené iba pri aktívnom prístupe do produktu Dopyt / Ponuka.

Upozornenie na zmeny a doplnenia:

Oznámenie 43798-WNS
Stav upozornenia:Upozornenie nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplneniaUpozornenia v produktoch


Dopyt / Ponuka – kompletný pristup