Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Vestník verejného obstarávania 217/2021

Ročník 2021
Dátum zverejnenia: 23. septembra 2021 (Štvrtok)
VVO 217/2021Oznámenia vo verejnom obstarávaní
Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
Oznámenia o výsledku verejného obstarávania
Výzvy na predkladanie ponúk
Informácie o výsledku verejného obstarávania
Oznámenia o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody
Súhrnné správy
Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska
Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami
Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11
Redakčné opravy
Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
Informácia o vydaní predbežného opatrenia a informácia o plynutí lehôt
Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia

Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

MST – Vyhlásenie verejnej súťaže (tovary)
43897-MSTTLprogres s.r.o.
Technológie pre strojársku výrobu
43898-MSTŽilinská univerzita v Žiline - Rektorát
SaaS platforma
43899-MSTFakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Elektroencefalograf – 1 ks, Elektromyograf – 1 ks
43901-MSTSpojená škola Kollárova 17, Sečovce
Dodávka obrábacích strojov
43902-MSTSlovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Laboratórny nábytok FCHPT
43903-MSTDomov dôchodcov Spišská Nová Ves
Nákup potravín pre DD Spišská Nová Ves 2021

MSS – Vyhlásenie verejnej súťaže (služby)
43884-MSSPsychiatrická nemocnica Philippa Pinela
Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela
43885-MSSRozhlas a televízia Slovenska
Upratovacie a čistiace služby v objektoch RTVS

MUS – Vyhlásenie užšej súťaže (služby)
43906-MUSSpráva štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Poskytovanie strážnej služby v závodoch Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

Oznámenia o výsledku verejného obstarávania

VST – Výsledok verejnej súťaže (tovary)
43894-VSTVýchodoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu
43896-VSTGreen Print s.r.o.
Zavedenie výroby nových produktov v spoločnosti Green Print s.r.o. v spolupráci so SOŠ – Nákup technológie

VSS – Výsledok verejnej súťaže (služby)
43882-VSSBanskobystrický samosprávny kraj
Tréningová hala pre hokejovú akadémiu a multifunkčná hala pri Strednej športovej škole v Banskej Bystrici - vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane súvisiacich služieb.

VZS – Výsledok zmluvy na základe rámcovej dohody (služby)
43841-VZSLESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Drietoma na roky 2019 - 2022
43842-VZSLESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Nemšová, Drietoma na roky 2019 - 2022
43843-VZSLESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Dubodiel, Kšinná na roky 2019-2022
43845-VZSLESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Nemšová, Drietoma, Nové Mesto na Váhom na roky 2019-2022

Výzvy na predkladanie ponúk

WYT – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (tovary)
43869-WYTNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nákup dreveného nábytku pre potreby NDS, a.s.

WYS – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (služby)
43835-WYSMestské lesy Kremnica, s.r.o.
Odvoz dreva na ES Diviaky a odberateľom – 2021 - 2022

WYP – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (stavebné práce)
43836-WYPTrenčiansky samosprávny kraj
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 6. ETAPA
43837-WYPMesto Prešov
Obnova nákupného centra Centrál (strecha, okná, fasáda)
43838-WYPTrenčiansky samosprávny kraj
Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 1. etapa
43873-WYPMesto Lučenec
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska
43874-WYPUniverzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Stavebné úpravy pre inštaláciu RTG prístroja UROSKOP OMNIA
43910-WYPMesto Piešťany
Búracie práce 8. ZŠ v Piešťanoch (vrchná stavba)
43916-WYPMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Modernizácia a výmena vybraných okien, dverí a zárubní

WNT – Zákazky s nízkou hodnotou (tovary)
43930-WNTTechnické služby mesta, príspevková organizácia
Nákup motorovej nafty 2021

WNS – Zákazky s nízkou hodnotou (služby)
43868-WNSSpráva ciest Žilinského samosprávneho kraja
Vypracovanie projektovej dokumentácie: „Úprava križovatky ciest II/541, II/507 a miestnych komunikácií v obci Kotešová“
43929-WNSBanskobystrický samosprávny kraj
Vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu - Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK 2022-2030

WNP – Zákazky s nízkou hodnotou (stavebné práce)
43839-WNPMesto Topoľčany
Vybudovanie zavlažovacieho systému s následnou rekultiváciou zelenej plochy v areáli futbalového štadióna
43928-WNPMesto Prešov
Odvodnenie parkoviska M. Čulena 2-8

Informácie o výsledku verejného obstarávania

IPT – Informácia o výsledku verejného obstarávania (tovary)
43865-IPTMesto Šaľa
Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa prostredníctvom systému polo podzemných kontajnerov

IPS – Informácia o výsledku verejného obstarávania (služby)
43862-IPSVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Nákup mediálneho priestoru v online médiách (vydavateľstvách)
43864-IPSMesto Trnava
Kravský pasienok – Trnava sever

IPP – Informácie o výsledku verejného obstarávania (stavebné práce)
43856-IPPMesto Vranov nad Topľou
Prekrytie existujúceho futbalového ihriska s umelou trávou na ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou
43857-IPPNÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Modernizácia iluminácie budovy NBS
43858-IPPKrajská prokuratúra
Obnova a zateplenie budovy Krajskej prokuratúry Bratislava
43859-IPPMesto Bánovce nad Bebravou
Stavebno-technické úpravy miestnej komunikácie a chodníkov na ul. Svätoplukova v Bánovciach nad Bebravou
43860-IPPSpráva ciest Žilinského samosprávneho kraja
Rekonštrukcia (stabilizácia) úseku cesty medzi obcami Turčianske Teplice- Rakša a úprava odvodnenia predmetného úseku
43861-IPPRozhlas a televízia Slovenska
Rekonštrukcia - Kreatívne centrum RTVS Bratislava - EXPERIMENTÁLNE TV ŠTÚDIO (ABF7_stavebné práce štúdio S05)
43863-IPPMesto Trnava
Obnova Ružového parku v Trnave
43911-IPPMesto Banská Bystrica
Rekonštrukcia miestnej komunikácie – Hutná ulica
43912-IPPSLOBYTERM, spol. s r.o.
Rekonštrukcia krytej plavárne v Starej Ľubovni

Oznámenia o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody

DOT – Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (tovary)
43886-DOTMEDIREX GROUP ACADEMY n.o.
Spotrebný laboratórny materiál
43887-DOTLESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Úžitkové automobily

DOP – Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (stavebné práce)
43824-DOPNitriansky samosprávny kraj
„Rekonštrukcia Knižnice Józsefa Szinnyeiho v Komárne – II. etapa“
43825-DOPŽilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Revitalizácia atletického areálu Žilinskej univerzity v Žiline
43826-DOPMesto Nemšová
Cyklochodníky Mesta Nemšová.

Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska

IET – Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska (tovary)
43915-IETObec Vojčice

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami

INT – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (tovary)
43849-INTSlovenská filharmónia
43924-INTLiptovská knižnica Gašpara Fejérpataky Belopotockého v Liptovskom Mikuláši
43933-INTSlovenská humanitná rada

INS – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (služby)
43847-INSSlovenská filharmónia
43848-INSSlovenská filharmónia
43851-INSObec Abrahámovce
43852-INSSlovenská filharmónia
43855-INSSlovenská filharmónia
43907-INSObec Vikartovce
43914-INSMaterská škola
43921-INSMesto Trnava

INP – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (práce)
43833-INPZákladná škola Spišská Nová Ves, Hutnícka 16
43834-INPObec Ladce
43850-INPObec Abovce
43871-INPMaterská škola
43872-INPMaterská škola
43909-INPZákladná škola s materskou školou Krušovce, Cyrila a Metoda 446, 956 31 Krušovce

INX – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (súhrny)
43922-INXSlovenská humanitná rada
43923-INXMesto Trnava

Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11

IVT – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (tovary)
43829-IVTObec Ladce
43830-IVTObec Ladce
43854-IVTObec Ladce
43918-IVTSlovenská humanitná rada
43920-IVTSlovenská humanitná rada

IVS – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (služby)
43827-IVSObec Ladce
43828-IVSObec Ladce
43832-IVSObec Vikartovce
43870-IVSZákladná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola Tešedíkovo
43908-IVSObec Ladce
43917-IVSŠkolský internát
43919-IVSSlovenská humanitná rada

IVP – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (práce)
43831-IVPObec Ladce

IVX – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (súhrny)
43853-IVXObec Ladce

Redakčné opravy

Redakčné opravy
43840-IOX
(k 41148-WYS)
Obec Suchá nad Parnou
Zabezpečenie služieb odpadového hospodárstva
43844-IOX
(k 34449-WYP)
Trenčiansky samosprávny kraj
"Rekonštrukcia pôrodnej sály"
43846-IOX
(k 43706-WYP)
Mestská časť Košice-Lorinčík
Zníženie energetickej náročnosti budovy Domu kultúry, miestneho úradu a materskej školy v správe mestskej časti Košice - Lorinčík
43875-IOX
(k 37019-WYP)
Mesto Zlaté Moravce
Denný stacionár v meste Zlate Moravce
43876-IOX
(k 08531-MST)
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nákup dieselmotorových jednotiek pre regionálnu dopravu
43877-IOX
(k 08530-MST)
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nákup elektrických jednotiek pre regionálnu dopravu
43878-IOX
(k 37686-WYP)
Obec Abrahám
Abrahám - Splašková kanalizácia a ČS
43879-IOX
(k 39522-MSS)
Žilinský samosprávny kraj
MANAŽMENT ÚDAJOV ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
43880-IOX
(k 41129-MSS)
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Komplexné upratovacie služby na FEI STU
43881-IOX
(k 41764-MSS)
Mesto Šaľa
Zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, a prenájom zberných nádob
43883-IOX
(k 41824-WYP)
Obec Moravský Svätý Ján
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján
43888-IOX
(k 42292-MST)
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
Rádiologické a základné medicínske zariadenia (CoV)
43889-IOX
(k 28350-MST)
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Služobná rovnošata
43890-IOX
(k 42004-MST)
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Základné medicínske zariadenia 2 (CoV)
43891-IOX
(k 41279-MST)
Univerzitná nemocnica Martin
Skiagrafický prístroj - závesný (1 ks)
43892-IOX
(k 41767-MST)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Softvérová podpora Software Assurance pre prevádzkované informačné systémy
43893-IOS
(k 43600-INP)
Základná umelecká škola - Művészeti alapiskola
43895-IOS
(k 43560-INP)
Základná umelecká škola - Művészeti alapiskola
43900-IOS
(k 43552-IET)
Základná umelecká škola - Művészeti alapiskola
43904-IOX
(k 31066-MSP)
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T modernizáciou ciest II. a III. triedy v Prešovskom samosprávnom kraji
43905-IOS
(k 43559-INX)
Základná umelecká škola - Művészeti alapiskola
43925-IOS
(k 08701-INX)
Obec Slavošovce
43926-IOX
(k 41235-WYP)
Trnavský samosprávny kraj
Vážska cyklomagistrála: časť Šulekovo - hranica TTSK/TSK, úsek 1.1 Piešťany - hranica TTSK/TSK
43927-IOX
(k 42618-WYT)
Mesto Topoľčany
Stojiská polopodzemných kontajnerov v meste Topoľčany
43931-IOX
(k 41916-WYP)
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Recyklácia podkladu za studena na mieste ciest II. a III. triedy SC KSK a výmena krytu
43932-IOX
(k 42322-WYP)
Mesto Sabinov
Rekonštrukcia budovy materskej školy Sabinov, ul. Švermova

Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného

Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
43821-INFMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Migrácia IS SOFIA do Vládneho cloudu
43866-INFŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Externý monitoring biotopov a druhov európskeho významu v zmysle smernice o biotopoch

Informácia o vydaní predbežného opatrenia a informácia o plynutí lehôt

Informácia o vydaní predbežného opatrenia a informácia o plynutí lehôt
43867-INFŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Externý monitoring biotopov a druhov európskeho významu v zmysle smernice o biotopoch

Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia

Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia
43822-INFZápadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd
43823-INFZápadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd
43913-INFMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
Výroba a dodanie tabuliek s evidenčným číslom Slovenskej republiky a súvisiace služby II.