Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Vestník verejného obstarávania 218/2021

Ročník 2021
Dátum zverejnenia: 24. septembra 2021 (Piatok)
VVO 218/2021Oznámenia vo verejnom obstarávaní
Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
Oznámenia o výsledku verejného obstarávania
Výzvy na predkladanie ponúk
Informácie o výsledku verejného obstarávania
Oznámenia o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody
Súhrnné správy
Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami
Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11
Redakčné opravy
Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
Informácia o začatí mimoodvolacieho konania
Informácia o vydaní predbežného opatrenia a informácia o plynutí lehôt
Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia

Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

MST – Vyhlásenie verejnej súťaže (tovary)
43997-MSTObec Radobica
DODÁVKA ZEMNÉHO PLYNU PRE OBCE, ŠKOLY A ORGANIZÁCIE PRISTUPUJÚCE K VEREJNÉMU OBSTARÁVANIU A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU

Oznámenia o výsledku verejného obstarávania

VZS – Výsledok zmluvy na základe rámcovej dohody (služby)
43982-VZSHlavné mesto SR Bratislava
Servis a oprava vozidiel

Výzvy na predkladanie ponúk

WYT – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (tovary)
43951-WYTWINTOPERK, s.r.o.
Otočný 18 staničkový stôl na obuvnícku linku
43952-WYTSITNO PHARMA s.r.o.
Spotrebný materiál
43953-WYTSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Experimentálne zariadenia na prezentáciu javov a?procesov súvisiacich s?klimatickou zmenou
43980-WYTCentrum výcviku Lešť
Nákup rafinérskych produktov
43981-WYTHlavné mesto SR Bratislava
Obuv pre príslušníkov Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy

WYS – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (služby)
43968-WYSVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Nákup mediálneho priestoru v online médiách (vydavateľstvách)
43974-WYSMesto Gbely
Prevádzkovanie zberného dvora odpadov Gbely
43993-WYSVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Preventívne krvné testy
43994-WYSVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Služby duševného zdravia

WYP – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (stavebné práce)
43954-WYPMesto Dubnica nad Váhom
Základná škola s MŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom – dopravné riešenie
43966-WYPGymnázium
Stavebné práce „Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy“
43978-WYPSlovenská správa ciest
Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji - I/72 Rohozná zosuv
43979-WYPSpráva ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavoj – SO 201 a SO 202

WNT – Zákazky s nízkou hodnotou (tovary)
43995-WNTVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
SW licencie pre online stretnutia

WNS – Zákazky s nízkou hodnotou (služby)
43955-WNSMesto Banská Bystrica
Urbanistická štúdia Graniar - východ

WNP – Zákazky s nízkou hodnotou (stavebné práce)
43977-WNPŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA
Oporný múr LC Látaná

Informácie o výsledku verejného obstarávania

IPT – Informácia o výsledku verejného obstarávania (tovary)
43996-IPTSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Interiérové vybavenie pre Coworkingové centrum
44001-IPTFakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Uzatvorené odberové súpravy s možnosťou odberu piestom alebo vákuom - hematológia, koagulácia, získanie séra, sedimentácia vrátane súvisiacich služieb
44002-IPTMesto Kráľovský Chlmec
Modernizácia technického vybavenia na ZŠ v Kráľovskom Chlmci

IPS – Informácia o výsledku verejného obstarávania (služby)
43991-IPSSlovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Kontrola, servis a opravy na zariadeniach klimatizácie a vzduchotechniky

IPP – Informácie o výsledku verejného obstarávania (stavebné práce)
43989-IPPUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Rekonštrukcia atletického štadióna UMB, Tajovského ul. 57, Banská Bystrica
43990-IPPObec Pata
Pata - verejná kanalizácia - rozšírenie kanalizácie
43998-IPPAkadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Rekonštrukcia systému vykurovania Katedra A,B
43999-IPPÚrad vlády Slovenskej republiky
Rekonštrukcia spojovacej chodby Úradu vlády SR – II.
44000-IPPObec Trenčianska Turná
Vodozádržné opatrenia v obci Trenčianska Turná

Oznámenia o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody

DOP – Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (stavebné práce)
43983-DOPMesto Štúrovo
Regionálne centrum – VIZA
43984-DOPMesto Štúrovo
Regionálne centrum – VIZA
43986-DOPMesto Štúrovo
Regionálne centrum – VIZA
43987-DOPNemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Rekonštrukcia Nemocnice Trebišov II
43988-DOPObec Raslavice
Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej energie v základnej škole v Raslaviciach

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami

INT – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (tovary)
43937-INTObec Vojčice
43973-INTMENGUS s.r.o.

INS – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (služby)
43939-INSMikroregión Červený kameň, združenie obcí
43940-INSMesto Trnava
43972-INSCentrum vedecko-technických informácií SR
43975-INSMesto Trnava

INP – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (práce)
43963-INPObec Hlinné
43964-INPMesto Trnava
43992-INPZákladná škola s materskou školou Soblahov 404

INX – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (súhrny)
43938-INXSlovenská humanitná rada
43971-INXMesto Nové Zámky

Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11

IVT – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (tovary)
43943-IVTZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p.

IVS – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (služby)
43941-IVSObec Vojčice
43942-IVSMesto Spišská Nová Ves
43944-IVSObec Kračúnovce
43945-IVSObec Kračúnovce
43946-IVSObec Kračúnovce
43947-IVSMesto Spišská Nová Ves
43948-IVSObec Kračúnovce
43949-IVSMesto Trnava
43950-IVSMesto Spišská Nová Ves
43965-IVSObec Kolonica
43976-IVSSlovenská humanitná rada

IVX – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (súhrny)
43969-IVXObec Voderady

Redakčné opravy

Redakčné opravy
43956-IOX
(k 42647-WYP)
Obec Kamenica nad Cirochou
Vodozádržné opatrenia v obci Kamenica nad Cirochou
43957-IOX
(k 42554-WYP)
Mesto Rožňava
Rekonštrukcia ZŠ Zlatá - Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Zlatá , Rožňava
43959-IOX
(k 41235-WYP)
Trnavský samosprávny kraj
Vážska cyklomagistrála: časť Šulekovo - hranica TTSK/TSK, úsek 1.1 Piešťany - hranica TTSK/TSK
43967-IOX
(k 43561-WYP)
Obec Litava
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Litava
44003-IOX
(k 42322-WYP)
Mesto Sabinov
Rekonštrukcia budovy materskej školy Sabinov, ul. Švermova
44004-IOX
(k 42984-WYP)
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Rekonštrukcia silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov areálu AOS – IV etapa
44005-IOX
(k 42790-WYT)
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Inertný posypový materiál
44006-IOX
(k 42344-WYP)
Obec Holiare
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného domu

Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného

Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
43934-INFŽilinský samosprávny kraj
Vážska cyklodopravná trasa – úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK – (Považská Bystrica) – etapa Kotešová – Považský Chlmec – 1. časť
43936-INFSlovenská správa ciest
I/19 – 351 Trhovište most

Informácia o začatí mimoodvolacieho konania

Informácia o začatí mimoodvolacieho konania
43962-INFTrnavský samosprávny kraj
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre TTSK, región Dunajská Streda

Informácia o vydaní predbežného opatrenia a informácia o plynutí lehôt

Informácia o vydaní predbežného opatrenia a informácia o plynutí lehôt
43935-INFŽilinský samosprávny kraj
Vážska cyklodopravná trasa – úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK – (Považská Bystrica) – etapa Kotešová – Považský Chlmec – 1. časť
43961-INFŽelezničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nákup dieselmotorových jednotiek pre regionálnu dopravu

Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia

Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia
43958-INFObec Jakubov
„Zber, preprava a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu v obce Jakubov“
43960-INFObec Borský Svätý Jur
Zber, preprava a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu v obci Borský Svätý Jur
43970-INFPERENNIS n.o.
DOM SENIOROV PERENNIS
43985-INFFakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Poskytovanie upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb