Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Vestník verejného obstarávania 219/2021

Ročník 2021
Dátum zverejnenia: 27. septembra 2021 (Pondelok)
VVO 219/2021Oznámenia vo verejnom obstarávaní
Predbežné a pravidelné oznámenia, profily kupujúceho
Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
Oznámenia o dobrovoľnej transparentnosti EX-ANTE
Výzvy na predkladanie ponúk
Informácie o výsledku verejného obstarávania
Oznámenia o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody
Súhrnné správy
Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska
Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami
Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11
Redakčné opravy
Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
Informácia o vydaní predbežného opatrenia a informácia o plynutí lehôt

Predbežné a pravidelné oznámenia, profily kupujúceho

POS – Predbežné oznámenie (služby)
44066-POSNárodné osvetové centrum
Zabezpečenie servisnej podpory a údržby pre IS CAIR, vrátane jeho rozvoja

Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

MST – Vyhlásenie verejnej súťaže (tovary)
44014-MSTFakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Používaný mobilný digitálny RTG prístroj
44015-MSTObec Radobica
DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE OBCE, ŠKOLY A ORGANIZÁCIE PRISTUPUJÚCE K VEREJNÉMU OBSTARÁVANIU A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU
44061-MSTMestská časť Bratislava - Karlova Ves
Dodávka zemného plynu
44073-MSTTrenčiansky samosprávny kraj
Osobné ochranné pomôcky v rámci projektu podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
44075-MSTNárodný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Biologické srdcové chlopne
44083-MSTECO RUBBER s.r.o.
Využitie potenciálu zhodnocovania odpadov na báze kaučuku v prostredí SR
44088-MSTBratislavský samosprávny kraj
Vozidlá a zariadenia na údržbu ciest BSK

MSS – Vyhlásenie verejnej súťaže (služby)
44016-MSSSpráva a údržba komunikácií mesta Prešov s. r. o.
Údžba a oprava cestnej svetelnej signalizácie
44043-MSSRegionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb
44072-MSSSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Genotypovanie holsteinského plemena hovädzieho dobytka

MSP – Vyhlásenie verejnej súťaže (stavebné práce)
44017-MSPDopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Prístrešky električkových zastávok
44018-MSPDopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Prístrešky na zastávkach MHD v Bratislave
44019-MSPTrenčiansky samosprávny kraj
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, IV. etapa
44020-MSPTrenčiansky samosprávny kraj
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, VI. etapa
44021-MSPTrenčiansky samosprávny kraj
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, V. etapa

Oznámenia o dobrovoľnej transparentnosti EX-ANTE

DES – Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti EX-ANTE (služby)
44031-DESUniverzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.
PACS - rozšírenie existujúcej podpory

VST – Výsledok verejnej súťaže (tovary)
44026-VSTŽilinský samosprávny kraj
OBSTARANIE A MODERNIZÁCIA MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBORNÝCH UČEBNÍ
44039-VSTUniverzitná nemocnica Martin
Oftalmologiká
44059-VSTVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny S01LA06
44068-VSTNárodný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
CT prístroj
44070-VSTZáchranná služba Košice
Špeciálny zdravotnícky materiál
44074-VSTVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny L01CD01
44081-VSTSLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami – nákladné automobily s hydraulickou rukou
44085-VSTŠtátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Nákup služobných motorových vozidiel.
44086-VSTNemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.
Základné medicínske zariadenia (CoV)
44089-VSTDopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Rôzne chemické výrobky
44090-VSTŠtátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Chladiace boxy na uloženie ulovených tiel zveri.
44092-VSTVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny B02BX06

VSS – Výsledok verejnej súťaže (služby)
44041-VSSMinisterstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Registre informačného systému o výstavbe
44082-VSSHlavné mesto SR Bratislava
Poskytovanie služieb nepretržitého výkonu vybraných činností veterinárnej asanácie.

VUT – Výsledok užšej súťaže (tovary)
44028-VUTMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
Automobily do 3,5 tony s príslušenstvom_DNS
44029-VUTVýchodoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
44030-VUTVýchodoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
44091-VUTBratislavský samosprávny kraj
Nákup nábytku pre Bratislavský samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
44094-VUTPsychiatrická nemocnica Philippa Pinela
Potraviny

VRP – Výsledok rokovacieho konania so zverejnením (stavebné práce)
44063-VRPSlovenské elektrárne, a.s.
Rekonštrukcia chladiacich veží v Atómovej elektrární Mochovce

Výzvy na predkladanie ponúk

WYT – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (tovary)
44053-WYTMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Osobné motorové vozidlá pre podporu terénnych sociálnych služieb

WYP – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (stavebné práce)
44058-WYPMesto Považská Bystrica
Opravy chodníkov v meste Považská Bystrica
44096-WYPTrenčiansky samosprávny kraj
Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky
44102-WYPMesto Levice
Cyklotrasy v meste Levice - I. Etapa
44103-WYPObec Trenčianska Turná
Vodozádržné opatrenia v obci Trenčianska Turná
44104-WYPSpráva ciest Košického samosprávneho kraja
Rekonštrukcia mosta M3219 cez potok Čečanka za obcou Mokrance
44105-WYPSpráva ciest Košického samosprávneho kraja
Zatín - sanácia obojstranného oporného múra na ceste III/3695

WNT – Zákazky s nízkou hodnotou (tovary)
44067-WNTSpráva ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Vysprávkový kameň

Informácie o výsledku verejného obstarávania

IPP – Informácie o výsledku verejného obstarávania (stavebné práce)
44106-IPPObec Volkovce
OBYTNÁ ZÓNA VOLKOVCE – NA KONOPNISKÁCH

Oznámenia o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody

DOT – Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (tovary)
44044-DOTStredná odborná škola Veľký Krtíš
IKT a didaktická technika
44046-DOTFakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií (UPV) v počte 15 ks vrátane súvisiacich služieb

DOS – Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (služby)
44049-DOSHlavné mesto SR Bratislava
Modernizácia električkových tratí Vajnorská radiala - Projektová dokumentácia
44051-DOSHlavné mesto SR Bratislava
Modernizácia električkových tratí Vajnorská radiala - Projektová dokumentácia
44087-DOSŽelezničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodanie ETCS do elektrických jednotiek 220/300
44093-DOSSlovenské elektrárne, a.s.
Overenie súladu s požiadavkami Vyhlášky 508/2009 konvenčného elektrického ostrova a ATEX Systému a posúdenie zhody s požiadavkami Smernice 97/23/EC a overenie aktivít pod kódom ASME.

Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska

IET – Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska (tovary)
44101-IETStredisko sociálnej starostlivosti

IEX – Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska (súhrny)
44062-IEXMesto Hlohovec

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami

INT – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (tovary)
44038-INTMesto Kolárovo

INS – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (služby)
44032-INSLetobiel
44036-INSMesto Dunajská Streda

INP – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (práce)
44034-INPZákladná škola, Lúčna 8, Divín
44037-INPMesto Kolárovo
44107-INPKláštor Minoritov Brehov

Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11

IVT – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (tovary)
44055-IVTObec Helcmanovce
44064-IVTStredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka - Kereskedelmi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola
44065-IVTVysoká škola múzických umení v Bratislave
44108-IVTZápadoslovenské múzeum v Trnave
44109-IVTZápadoslovenské múzeum v Trnave

IVX – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (súhrny)
44069-IVXStredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava
44110-IVXZákladná škola Lajosa Pongrácza s VJM - Pongrácz Lajos Alapiskola, Mládežnícka 24, Šahy-Ipolyság

Redakčné opravy

Redakčné opravy
44022-IOX
(k 41601-MST)
Trenčiansky samosprávny kraj
Záznamové a vyšetrovacie prístroje pre pracovisko COVID-19 NsP Prievidza
44023-IOX
(k 41604-MST)
Trenčiansky samosprávny kraj
Zobrazovacie zariadenia pre pracovisko COVID-19 NsP Prievidza
44024-IOX
(k 41603-MST)
Trenčiansky samosprávny kraj
Rádioterapeutické prístroje pre pracovisko COVID-19 NsP Prievidza
44025-IOX
(k 38203-MST)
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
Vysokovýkonný výpočtový systém pre potreby Národného kompetenčnéhho centra pre HPC
44027-IOX
(k 31213-MSP)
Košický samosprávny kraj
Kreatívne centrum Košického kraja - stavebné práce
44033-IOX
(k 41600-MSS)
Obec Bernolákovo
Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
44035-IOX
(k 41776-MST)
Mesto Žilina
POTRAVINY PRE ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA ŽILINA
44040-IOX
(k 40237-WYP)
Mesto Topoľčany
Vytvorenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Topoľčany - Prestavba pavilónu "C" ZŠ Tovarnícka, súp. č. 1641
44042-IOX
(k 40375-WYP)
Obec Dolný Ohaj
Rekonštrukcia a prístavba zdravotného strediska
44045-IOX
(k 40240-WYP)
Obec Rudňany
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Rudňany
44047-IOX
(k 42475-WYP)
Mesto Trenčín
Rekonštrukcia budovy škôlky - MŠ J. Halašu v Trenčíne
44048-IOX
(k 42514-WYP)
Mesto Topoľčany
Rekonštrukcia budovy škôlky - Ľ.FULLU v Topoľčanoch
44050-IOX
(k 42899-WYP)
Združenie obcí Trniny
MALÉ VOZOKANY – ROZŠÍRENIE ČOV
44052-IOX
(k 41818-WYP)
Obec Varadka
Komunitné centrum v obci Varadka
44054-IOX
(k 22707-MSP)
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy-Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná
44056-IOX
(k 22707-MSP)
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy-Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná
44057-IOX
(k 42135-MST)
Fakultná nemocnica Trenčín
Výpočtová technika
44060-IOX
(k 42552-WYP)
Mesto Rožňava
MŠ Ernesta Rótha 4 - Zníženie energetickej náročnosti budovy - Rožňava
44071-IOX
(k 43242-WYP)
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Rekonštrukcia objektov v správe SŠHR SR
44076-IOX
(k 36177-MSS)
Mesto Zvolen
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Zvolen
44077-IOX
(k 41497-MSP)
Žilinská teplárenská, a.s.
Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť – pokračovanie V2 Mesto
44078-IOX
(k 30757-MSP)
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Aglomerácia Kalinovo - kanalizácia a ČOV
44079-IOX
(k 41028-MSS)
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP a zlepšenie eGov služieb ÚKSÚP
44080-IOX
(k 23315-MST)
ONGRID s.r.o.
Statický menič výkonu s reguláciou napätia a frekvencie s generátorom el. veličín
44084-IOX
(k 28343-MSP)
Trenčiansky samosprávny kraj
Hokejová akadémia - stavebné práce
44095-IOX
(k 41592-MST)
Mestská časť Bratislava - Petržalka
Potraviny pre školské jedálne 2021-2023
44097-IOX
(k 42464-MSP)
Žilinský samosprávny kraj
REKONŠTRUKCIA VYBRANÉHO ÚSEKU CESTY II/520 V ČASTI NOVÁ BYSTRICA km 20,526 – km 22,000
44098-IOX
(k 41781-MSS)
Žilinský samosprávny kraj
ENERGETICKÝ AUDIT VYBRANÝCH BUDOV ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
44099-IOX
(k 30748-MST)
Fakultná nemocnica Nitra
Zobrazovacie a zdravotnícke prístroje
44100-IOX
(k 41780-MSS)
Žilinský samosprávny kraj
PRÍPRAVA PROJEKTOV GES PRE ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ A NEMOCNICE

Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného

Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
44007-INFFakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Zabezpečenie strážnej služby a ochrany majetku
44008-INFFakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Zabezpečenie strážnej služby a ochrany majetku
44009-INFMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
Čistopisy dokladov Slovenskej republiky
44011-INFMesto Rimavská Sobota
Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a výstavba osvetlenia v meste Rimavská Sobota

Informácia o vydaní predbežného opatrenia a informácia o plynutí lehôt

Informácia o vydaní predbežného opatrenia a informácia o plynutí lehôt
44010-INFŽeleznice Slovenskej republiky
ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, rekonštrukcia koľaje č. 1 a č. 2
44012-INFMesto Rimavská Sobota
Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a výstavba osvetlenia v meste Rimavská Sobota
44013-INFAkadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Zníženie energetickej náročnosti budov v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika - celok A až celok E a budova 15