Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Vestník verejného obstarávania 220/2021

Ročník 2021
Dátum zverejnenia: 28. septembra 2021 (Utorok)
VVO 220/2021Oznámenia vo verejnom obstarávaní
Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
Oznámenia o výsledku verejného obstarávania
Výzvy na predkladanie ponúk
Informácie o výsledku verejného obstarávania
Oznámenia o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody
Súhrnné správy
Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska
Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami
Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11
Redakčné opravy
Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
Informácia o začatí odvolacieho konania
Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia

Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

MST – Vyhlásenie verejnej súťaže (tovary)
44135-MSTNárodný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Anuloplastické chloňové ringy
44137-MSTUniverzitná nemocnica Martin
Potraviny (časť 1. Zemiaky, časť 2. Mrazená hydina a ryby, časť 3. Vajcia, časť 4. Sterilizované ovocie a zelenina, časť 5. Mlieko a mliečne výrobky, časť 6. Mäso a mäsové výrobky)

MSP – Vyhlásenie verejnej súťaže (stavebné práce)
44134-MSPŽilinský samosprávny kraj
Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/584

Oznámenia o výsledku verejného obstarávania

VST – Výsledok verejnej súťaže (tovary)
44139-VSTÚrad geodézie, kartografie a katastra SR
Obnova LAN infraštruktúry – Zabezpečenie vysokej dostupnosti a zvýšenie kvality a bezpečnosti IKT LAN infraštruktúry
44140-VSTJaroslav Fáber FEMONT
Inovácia kovovýroby a rozvoj spoločnosti FEMONT
44147-VSTMIGI, spol. s r.o.
Vybavenie stolárskej dielne vrátane príslušenstva

VSS – Výsledok verejnej súťaže (služby)
44138-VSSRudné bane, štátny podnik
Sanácia banského diela - Voznická dedičná štôlňa

VZS – Výsledok zmluvy na základe rámcovej dohody (služby)
44128-VZSMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
Traťová údržba lietadiel Airbus A319-115CJ
44129-VZSMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
Traťová údržba lietadiel FOKKER F100 Model F28

Výzvy na predkladanie ponúk

WYT – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (tovary)
44133-WYTObec Slovenský Grob
DODÁVKA NOVÝCH TRAKTOROV
44148-WYTFakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
RoRehab – prístroje na roboticky asistovanú rehabilitáciu

WYS – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (služby)
44115-WYSSpráva ciest Košického samosprávneho kraja
Zabezpečenie servisných služieb pre vozový park
44196-WYSNitriansky samosprávny kraj
SMART aplikácia Nitrianskeho samosprávneho kraja

WYP – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (stavebné práce)
44118-WYPObec Vydrany
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Vydrany
44132-WYPSlovenská správa ciest
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa - I/51 Hontianske Nemce - most ev. č. 51-168
44149-WYPMestské kultúrne stredisko Levice
OBNOVA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY ŽIDOVSKÁ ŠKOLA - LEVICE
44150-WYPObec Lubeník
Rekonštrukcia a výstavba pozemných komunikácií v obci Lubeník
44157-WYPObec Kamenná Poruba
Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Kamenná Poruba
44197-WYPFakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Skladovanie a expedovanie odpadu z nemocnice
44198-WYPObec Kráľovce
Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci Kráľovce

WNS – Zákazky s nízkou hodnotou (služby)
44131-WNSStredná odborná škola obchodu a služieb
Vybudovanie klimatickej záhrady pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb RS
44151-WNSAutomobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Registratúrny informačný systém

WNP – Zákazky s nízkou hodnotou (stavebné práce)
44116-WNPHlavné mesto SR Bratislava
Rekonštrukcia priestorov telocviční v CVČ Batkova 2, Bratislava
44117-WNPNemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Sanácia komína
44130-WNPHlavné mesto SR Bratislava
Realizácia vodorovného dopravného značenia na komunikáciách v Bratislave.

Informácie o výsledku verejného obstarávania

IPT – Informácia o výsledku verejného obstarávania (tovary)
44123-IPTMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka autoinjektorov
44152-IPTFakultná nemocnica Nitra
Dezinfekčné a čistiace prostriedky
44177-IPTAutomobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Servisná chémia

IPS – Informácia o výsledku verejného obstarávania (služby)
44125-IPSSlovenský hydrometeorologický ústav
Karotáž a kamerovanie technického stavu monitorovacích sond

IPP – Informácie o výsledku verejného obstarávania (stavebné práce)
44122-IPPÚstredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Stavebné úpravy infektologickej kliniky a JIS infektologického oddelenia
44124-IPPObec Rovinka
Rekonštrukcia ciest - Školská a súvisiace
44127-IPPTEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Zastrešenie bazéna pre vodné pólo kúpaliska Červená hviezda - opakovanie
44153-IPPSpráva a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Rekonštrukcia cesty II/499 - vjazd do mesta Vrbové od obce Prašník, km 36,600 - 37,900
44154-IPPSLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
VS Drženice – oprava hrádzového telesa
44155-IPPStredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
SPŠT - realizácia vodozádržných opatrení
44178-IPPObec Zemplínske Hámre
Obnova trate bývalej úzkokoľajky Snina - Vihorlat

Oznámenia o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody

DOT – Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (tovary)
44136-DOTTrenčiansky samosprávny kraj
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Prievidza – Obrábacie stroje a softvér
44145-DOTTrenčiansky samosprávny kraj
Kovoobrábacie CNC stroje pre SOŠ Pod Sokolicami Trenčín

DOS – Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (služby)
44143-DOSSlovenské elektrárne, a.s.
Zabezpečenie činností kontrolnej skupiny komplexnej koordinácie kabeláže MO34 na dostavbe 3. a 4. bloku JE Mochovce, roky 2016,2017

Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska

IET – Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska (tovary)
44164-IETMesto Nová Baňa
44169-IETMestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

IEP – Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska (práce)
44167-IEPHvezdáreň v Partizánskom

IEX – Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska (súhrny)
44113-IEXNárodný ústav reumatických chorôb
44114-IEXVojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami

INS – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (služby)
44173-INSObec Helcmanovce

INP – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (práce)
44172-INPObec Marhaň
44174-INPTOREAL, s.r.o.

INX – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (súhrny)
44175-INXMinisterstvo financií Slovenskej republiky
44193-INX"NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra
44194-INXObec Žikava

Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11

IVT – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (tovary)
44111-IVTStredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 500, Vráble
44112-IVTStredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 500, Vráble
44166-IVTGymnázium Ladislava Novomeského
44195-IVTGymnázium sv. Andreja

IVS – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (služby)
44126-IVSVysoká škola múzických umení v Bratislave
44162-IVSZápadoslovenské múzeum v Trnave
44165-IVSVysoká škola múzických umení v Bratislave
44168-IVSVysoká škola múzických umení v Bratislave

IVP – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (práce)
44156-IVPStredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 500, Vráble
44163-IVPStredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 500, Vráble
44176-IVPStredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 500, Vráble

IVX – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (súhrny)
44170-IVXNárodné lesnícke centrum (NLC)
44171-IVXObec Veľké Dvorníky

Redakčné opravy

Redakčné opravy
44119-IOX
(k 41387-WYP)
Obec Vyškovce nad Ipľom
Vyškovce nad Ipľom Splašková kanalizácia
44120-IOX
(k 34177-WYT)
Obec Turňa nad Bodvou
MATERIÁLNO TECHNICKÉ VYBAVENIE UČEBNÍ ZÁKLADNEJ ŠKOLY V TURNI NAD BODVOU
44121-IOX
(k 43240-WYP)
Obec Skalité - Prevádzkáreň
Bytový dom - 19 b. j.
44141-IOX
(k 28840-MSP)
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Stakčín - Intenzifikácia úpravne vody
44142-IOX
(k 42940-MSS)
Mesto Žilina
Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina
44144-IOX
(k 28861-MST)
Univerzitná nemocnica Bratislava
Defibrilátory
44146-IOX
(k 42152-MSP)
Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
Recyklácia asfaltových zmesí na mieste za horúca pre komunikácie II. a III. triedy v BSK
44179-IOX
(k 42589-WYP)
Mesto Detva
Rekonštrukcia Športovej haly v Detve
44180-IOX
(k 31155-WYP)
Mesto Levice
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY – TEKOVSKÁ 28, LEVICE
44181-IOX
(k 42397-WYP)
Obec Lysá pod Makytou
ČOV Lúky
44182-IOX
(k 43034-WYT)
ZVS IMPEX, akciová spoločnosť
VYBAVENIE PRE EKOLOGICKY PRIJATEĽNÉ ENERGETICKÉ MATERIÁLY SPĹŇAJÚCE POŽIADAVKY REACH
44184-IOX
(k 42646-WYS)
Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o.
Zabezpečenie strážnej služby, protipožiarnych asistenčných hliadok v objektoch zabezpečujúcich EYOF 2022
44185-IOX
(k 42639-WYP)
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Rekonštrukcia rímsy MO 519-009 v k.ú. Slovenské Pravno
44186-IOX
(k 33852-WYP)
Obec Kláštor pod Znievom
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kláštor pod Znievom
44187-IOX
(k 42623-WYP)
Mesto Turany
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Krížna, Turany
44188-IOX
(k 42643-WYP)
Obec Golianovo
Kanalizácia obce Golianovo - dobudovanie
44189-IOX
(k 42861-WYP)
Eishken Estate Slovakia, spol. s r.o.
ODCHOVŇA HOVÄDZIEHO DOBYTKA
44190-IOX
(k 40394-WYP)
Mesto Košice
Športová hala Angels aréna - rekonštrukcia a modernizácia
44199-IOX
(k 42476-WYP)
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Rekonštrukcia KJB

Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného

Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
44191-INFObec Sečovská Polianka
Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelných čerpadiel v ZŠ v obci Sečovská Polianka
44192-INFObec Jasenica
Jasenica, č. pop. 130, parc. č. 395, zvyšovanie energetickej účinnosti administratívnej budovy

Informácia o začatí odvolacieho konania

Informácia o začatí odvolacieho konania
44158-INFŽilinský samosprávny kraj
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre oblasť Turiec
44159-INFŽilinský samosprávny kraj
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre oblasť Horné Považie
44160-INFŽilinský samosprávny kraj
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre oblasť Kysuce
44200-INFNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Diaľnica D1 Bratislava - Triblavina, most D1/D4

Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia

Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia
44161-INFBanskobystrický samosprávny kraj
Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor – Dolná Strehová – Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862
44183-INFGALEOS, s.r.o.
Vybavenie pre pojazdné a statické nahrávacie štúdio