Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Vestník verejného obstarávania 221/2021

Ročník 2021
Dátum zverejnenia: 29. septembra 2021 (Streda)
VVO 221/2021Oznámenia vo verejnom obstarávaní
Predbežné a pravidelné oznámenia, profily kupujúceho
Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
Oznámenia o výsledku verejného obstarávania
Informácie o výsledku verejného obstarávania
Oznámenia o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody
Súhrnné správy
Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska
Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami
Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11
Redakčné opravy
Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
Informácia o vydaní predbežného opatrenia a informácia o plynutí lehôt
Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia

Predbežné a pravidelné oznámenia, profily kupujúceho

POT – Predbežné oznámenie (tovary)
44319-POTSlovenská inovačná a energetická agentúra
Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie dodávky vodíka do dopravných prostriedkov

Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

MST – Vyhlásenie verejnej súťaže (tovary)
44296-MSTŽilinský samosprávny kraj
OBSTARANIE A MODERNIZÁCIA MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBORNÝCH UČEBNÍ
44297-MSTFakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Ventilačná technika
44304-MSTNemocnica AGEL Bánovce s.r.o.
Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Bánovce v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19
44306-MSTEvents, cathering and marketing, s.r.o.
Automatizácia prototypového osádzania elektronických komponentov
44309-MSTNemocnica AGEL Krompachy s.r.o.
Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Krompachy v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19
44310-MSTUniverzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Materiál pre sekvenovanie SARS-CoV-2 na identifikáciu mutácií vírusu
44315-MSTNemocnica AGEL Levoča a.s.
Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Levoča v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19
44316-MSTNemocnica AGEL Handlová s.r.o.
Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Handlová v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19
44317-MSTFakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok
44323-MSTNemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Košice - Šaca
44324-MSTNemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19

MSS – Vyhlásenie verejnej súťaže (služby)
44295-MSSCentrum výcviku Lešť
Prenájom simulačného softvéru konštruktívnej simulácie pre stupeň prápor a vyššie + školenie.
44302-MSSSARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Interaktívny systém dodávateľských reťazcov 2021
44307-MSSÚrad geodézie, kartografie a katastra SR
Optimalizácia spravovania vektorových máp so súčasným odstraňovaním nesúladov

MNA – Vyhlásenia súťaží návrhov
44293-MNAMesto Dubnica nad Váhom
MESTSKÁ PLAVÁREŇ V DUBNICI NAD VÁHOM Verejná anonymná architektonická súťaž návrhov

Oznámenia o výsledku verejného obstarávania

VST – Výsledok verejnej súťaže (tovary)
44305-VSTMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
Kufríky pre zisťovateľov príčin vzniku požiarov
44312-VSTFakultná nemocnica Nitra
Dodávka a montáž plastových okien, zostáv a dverí s doplnkami vo Fakultnej nemocnoci Nitra
44320-VSTFakultná nemocnica Trenčín
EKG prístroje

VSP – Výsledok verejnej súťaže (stavebné práce)
44313-VSPFakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
REKONŠTRUKCIA FNSP FDR BANSKÁ BYSTRICA

VUT – Výsledok užšej súťaže (tovary)
44303-VUTMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
Audio, video, foto a súvisiaca technika DNS

VRT – Výsledok rokovacieho konania so zverejnením (tovary)
44314-VRTMestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s. r. o.
DODÁVKA A INŠTALÁCIA ENERGOBLOKU S VYUŽITÍM OZ ul. Bzinská

WYT – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (tovary)
44272-WYTObec Tvrdošovce
„Pohonné hmoty pre obec Tvrdošovce“

WYS – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (služby)
44277-WYSMesto Revúca
Zimná údržba miestnych komunikácií v meste Revúca a m. č. Revúčka na obdobie 2021 -2022

WYP – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (stavebné práce)
44278-WYPAlžbetin dom n.o. Klčov
Výstavba centra sociálnych služieb na komunitnej úrovni v Klčove
44280-WYPMIRIMEX, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti budovy spoločnosti MIRIMEX, s.r.o. v obci Chlmec
44281-WYPObec Kvetoslavov
Modernizácia obecného domu - zateplenie
44283-WYPLIDWINA - Domov sociálnych služieb
Cesta do komunity
44285-WYPEduard Čenteš
Klasicistická kúria, Sobotište – rekonštrukcia, 1. etapa
44331-WYPNitriansky samosprávny kraj
Zníženie energetickej náročnosti budovy - SOŠ technická Vráble

WNT – Zákazky s nízkou hodnotou (tovary)
44234-WNTCentrum vedecko-technických informácií SR
Výmena batérii v UPS DC VaV
44274-WNTBanskobystrický samosprávny kraj
„Kuchynské vybavenie v rámci projektu Modrené vzdelávanie pre prax“

Informácie o výsledku verejného obstarávania

IPS – Informácia o výsledku verejného obstarávania (služby)
44254-IPSMesto Nitra
PD Radlinského

IPP – Informácie o výsledku verejného obstarávania (stavebné práce)
44232-IPPMinisterstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Rekonštrukcia objektu budúcej kaplnky - R
44245-IPPObec Veľké Úľany
Cyklotrasa – II. Etapa, Veľké Úľany
44246-IPPMesto Komárno
Zberný dvor Komárno
44247-IPPAlžbetin dom n.o. Klčov
Výstavba centra sociálnych služieb na komunitnej úrovni v Klčove
44252-IPPObec Ivanka pri Dunaji
Modernizácia verejného osvetlenia a inovatívne technológie
44253-IPPMesto Brezno
Detské jasle Brezno

IRS – Informácie o výsledku zmlúv na základe rámcovej dohody (služby)
44255-IRSMinisterstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania VÚ 8116 Trenčín formou prenájmu stravovacieho zariadenia

Oznámenia o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody

DOT – Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (tovary)
44236-DOTStredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice
IKT pre potreby SOŠ Technická Košice
44237-DOTStredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice
IKT pre potreby SOŠ Technická Košice
44321-DOTFakultná nemocnica Trenčín
Echokardiografický USG systém
44322-DOTFakultná nemocnica Trenčín
Operačný stôl s vymeniteľnou hlavnou doskou

DOS – Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (služby)
44301-DOSNárodné centrum environmentálne n.o.
ECO Urban - NCE

DOP – Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (stavebné práce)
44238-DOPObec Kosihovce
Prestavba materskej školy v obci Kosihovce
44239-DOPObec Veľké Úľany
Cyklotrasa – II. Etapa, Veľké Úľany
44240-DOPMesto Námestovo
Stavebné úpravy miestnych komunikácií
44243-DOPNitrianska investičná, s.r.o.
Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie „B“ C-307 Tokajská, Nitra + TV
44249-DOPUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Zateplenie striech a obvodového plášťa na internáte ŠD 3 UMB Tajovského 51 B. Bystrica.
44292-DOPŽilinský samosprávny kraj
Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane.

Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska

IET – Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska (tovary)
44215-IETZariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n. o.
44216-IETNárodné rehabilitačné centrum
44286-IETCentrum sociálnych služieb NÁDEJ

IES – Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska (služby)
44224-IESTribečské múzeum v Topoľčanoch
44330-IESCentrum sociálnych služieb NÁDEJ

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami

INT – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (tovary)
44203-INTZákladná škola s materskou školou, Školská 2, Podolínec
44204-INTZákladná škola s materskou školou, Školská 2, Podolínec
44205-INTZákladná škola s materskou školou, Školská 2, Podolínec
44206-INTZákladná škola s materskou školou, Školská 2, Podolínec
44207-INTZákladná škola s materskou školou, Školská 2, Podolínec
44208-INTZariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n. o.
44209-INTZariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n. o.
44210-INTZákladná škola s materskou školou Maximiliána Hella, Štiavnické Bane 128
44211-INTZákladná škola s materskou školou Maximiliána Hella, Štiavnické Bane 128
44212-INTZariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n. o.
44213-INTZákladná škola s materskou školou
44214-INTObec Tesárske Mlyňany
44260-INTZákladná umelecká škola
44261-INTZákladná škola Školská 235/10 Považská Bystrica
44269-INTZákladná škola s materskou školou Hrabušice
44332-INTGymnázium Milana Rastislava Štefánika, Slnečná 2, 931 01 Šamorín

INS – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (služby)
44258-INSMesto Dunajská Streda
44259-INSZákladná škola Školská 235/10 Považská Bystrica
44263-INSMesto Trnava
44265-INSMesto Trnava
44288-INSMesto Trnava

INP – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (práce)
44256-INPPekná záhrada, spol. s r. o.
44257-INPObec Rochovce
44266-INPObec Žitavany
44268-INPObec Žitavany
44287-INPObec Žitavany

Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11

IVT – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (tovary)
44201-IVTGymnázium sv. Andreja
44221-IVTObec Kunova Teplica
44273-IVTSpojená škola internátna

IVS – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (služby)
44202-IVSTribečské múzeum v Topoľčanoch
44217-IVSTribečské múzeum v Topoľčanoch
44218-IVSTribečské múzeum v Topoľčanoch
44219-IVSMaterská škola
44220-IVSObec Kunova Teplica
44222-IVSObec Kunova Teplica
44223-IVSObec Kunova Teplica
44250-IVSTribečské múzeum v Topoľčanoch
44267-IVSTribečské múzeum v Topoľčanoch
44270-IVSZákladná umelecká škola
44271-IVSZákladná umelecká škola

IVP – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (práce)
44262-IVPZákladná umelecká škola

IVX – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (súhrny)
44275-IVXGymnázium Milana Rastislava Štefánika, Slnečná 2, 931 01 Šamorín
44276-IVXZákladná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice

Redakčné opravy

Redakčné opravy
44225-IOX
(k 41821-WYP)
Mesto Veľký Meder
Zvyšovanie energetickej účinnosti budov MsÚ vrátane zatepľovania
44226-IOX
(k 41824-WYP)
Obec Moravský Svätý Ján
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján
44227-IOX
(k 41985-WYP)
Obec Pribeta
Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ v obci Pribeta
44228-IOX
(k 42900-WYP)
Obec Marcelová
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v Marcelovej
44229-IOX
(k 42795-WYP)
Obec Pečovská Nová Ves
Rekonštrukcia a modernizácia Zdravotného strediska v Pečovskej Novej Vsi
44231-IOX
(k 42618-WYT)
Mesto Topoľčany
Stojiská polopodzemných kontajnerov v meste Topoľčany
44233-IOX
(k 44118-WYP)
Obec Vydrany
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Vydrany
44235-IOX
(k 42641-WYP)
Mesto Bánovce nad Bebravou
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, denný stacionár v meste Bánovce nad Bebravou
44279-IOX
(k 42110-WYP)
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Rekonštrukcia mosta M2861 cez poľný kanál pred obcou Topoľany
44282-IOX
(k 43966-WYP)
Gymnázium
Stavebné práce „Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy“
44284-IOX
(k 41985-WYP)
Obec Pribeta
Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ v obci Pribeta
44289-IOX
(k 42133-MST)
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Nákup elektrobusov do 12,2 m
44290-IOX
(k 42134-MST)
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Nákup autobusov s dĺžkou do 12,2m s vodíkovým pohonom
44291-IOX
(k 40869-MST)
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Nákup autobusov s dĺžkou do 12,2 m s CNG pohonom
44294-IOX
(k 42460-MST)
Slovak Business Agency
Dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií
44298-IOX
(k 30184-MSP)
Slovenská správa ciest
Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I.triedy v PO a KE kraji
44299-IOX
(k 43779-MST)
TEONA s.r.o.
Dodávka komplexného riešenia na tvorbu zvukových záznamov
44300-IOX
(k 42438-MSP)
Slovenská správa ciest
I/18 Ľubeľa - Liptovský Mikuláš
44308-IOX
(k 41717-MST)
BIOPLANT, s.r.o.
Linka na spracovanie ovocných štiav
44311-IOX
(k 38199-MSS)
Sociálna poisťovňa, ústredie
Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne (MODA)
44318-IOX
(k 44157-WYP)
Obec Kamenná Poruba
Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Kamenná Poruba
44325-IOX
(k 41014-MST)
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Multimediálna technológia
44326-IOX
(k 39519-MSS)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Pamiatkový informačný systém
44327-IOX
(k 17456-MST)
KOVOZBER, s.r.o.
Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
44328-IOX
(k 17443-MST)
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
Dodávka odpadového materiálu
44329-IOX
(k 17445-MST)
QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves
Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks

Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného

Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
44242-INFNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica, vypracovanie DSP v podrobnosti DRS, dSZ, DP, výkon AD a výkon KD
44244-INFNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat (km 0 - 4,3)
44264-INFDopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Trolejbusy pre Bratislavu - nákup 24m trolejbusov

Informácia o vydaní predbežného opatrenia a informácia o plynutí lehôt

Informácia o vydaní predbežného opatrenia a informácia o plynutí lehôt
44333-INFDopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Trolejbusy pre Bratislavu - nákup 24m trolejbusov

Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia

Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia
44230-INFSlovenská pošta, a.s.
Služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou
44241-INFVysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.)
Traktor kolesový zánovný
44248-INFMesto Prešov
44251-INFObec Spišská Teplica
Rekonštrukcia materskej školy Spišská Teplica