Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Vestník verejného obstarávania 223/2021

Ročník 2021
Dátum zverejnenia: 1. októbra 2021 (Piatok)
VVO 223/2021Oznámenia vo verejnom obstarávaní
Výzvy na predkladanie ponúk
Informácie o výsledku verejného obstarávania
Oznámenia o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody
Súhrnné správy
Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska
Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami
Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11
Redakčné opravy
Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia
Oznámenie o začatí konania o preskúmaní rozhodnutia úradu mimo odvolacieho konania

Výzvy na predkladanie ponúk

WYS – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (služby)
44484-WYSMesto Nitra
PD Radlinského - dokončenie pešej zóny II

WYP – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (stavebné práce)
44480-WYPMestské lesy v Bratislave
BUFET NA PARTIZÁNSKEJ LÚKE - REKONŠTRUKCIA
44481-WYPMestská časť Bratislava - Petržalka
Názov
44482-WYPObec Kláštor pod Znievom
Vodozádržné opatrenia v obci Kláštor pod Znievom
44523-WYPMesto Medzilaborce
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Medzilaborce - stavebné práce
44524-WYPObec Nižná Slaná
Budova ľudovej školy – Zvýšenie energetickej účinnosti formou inteligentného riadenia energie
44525-WYPObec Dvory nad Žitavou
Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ v obci Dvory nad Žitavou.

WNS – Zákazky s nízkou hodnotou (služby)
44483-WNSHlavné mesto SR Bratislava
Fotogrametrické zameranie 3D plôch komunikácií pre peších (chodníky, lávky, námestia) v správe hlavného mesta SR Bratislavy

Informácie o výsledku verejného obstarávania

IPP – Informácie o výsledku verejného obstarávania (stavebné práce)
44466-IPPMesto Kolárovo
„Komplexná technická vybavenosť pre časť obytnej zóny JUH Kolárovo“
44486-IPPMesto Brezno
Zvýšenie energetickej účinnosti budov Materských škôl
44522-IPPMesto Nemšová
Revitalizácia centrálnej mestskej zóny – SO 200, SO 203

Oznámenia o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody

DOP – Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (stavebné práce)
44465-DOPObec Lok
Zvýšenie kapacity MŠ Lok prístavbou a rekonštrukciou

Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska

IET – Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska (tovary)
44514-IETMesto Piešťany
44515-IETMesto Galanta

IEX – Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska (súhrny)
44463-IEXMesto Nové Zámky
44464-IEXMesto Nové Zámky
44472-IEXNárodný bezpečnostný úrad
44512-IEXUniverzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
44513-IEXUniverzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami

INT – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (tovary)
44459-INTTECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia
44460-INTGymnázium Milana Rastislava Štefánika, Slnečná 2, 931 01 Šamorín
44461-INTGymnázium Milana Rastislava Štefánika, Slnečná 2, 931 01 Šamorín
44475-INTSEKČOV - TOPĽA
44476-INTGymnázium Milana Rastislava Štefánika, Slnečná 2, 931 01 Šamorín
44490-INTZákladná škola Košice
44491-INTGymnázium Milana Rastislava Štefánika, Slnečná 2, 931 01 Šamorín
44493-INTGymnázium J. F. Rimavského
44495-INTStredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
44496-INTGymnázium Milana Rastislava Štefánika, Slnečná 2, 931 01 Šamorín
44500-INTGymnázium Milana Rastislava Štefánika, Slnečná 2, 931 01 Šamorín
44501-INTSnov, s.r.o.
44504-INTSnov, s.r.o.
44506-INTObec Tomášov
44521-INTGymnázium Jána Chalupku

INS – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (služby)
44492-INSOkresný súd Humenné
44498-INSSnov, s.r.o.
44502-INSVýskumný ústav spojov, n.o.
44503-INSObec Tomášov
44505-INSSnov, s.r.o.

INP – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (práce)
44462-INPObec Zborov
44467-INPŠkolský internát Antona Garbana
44468-INPObec Rozhanovce
44474-INPObec Košeca
44477-INPGymnázium J. F. Rimavského
44478-INPGymnázium J. F. Rimavského
44479-INPGymnázium J. F. Rimavského
44497-INPZákladná škola
44499-INPGymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, 811 07 Bratislava
44527-INPObec Poniky

INX – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (súhrny)
44489-INXZákladná škola, Pribinova 1, Zlaté Moravce
44494-INXObec Slovenská Nová Ves

Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11

IVT – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (tovary)
44469-IVTŠkolský internát Antona Garbana
44473-IVTSpojená škola
44507-IVTZákladná škola Košice
44509-IVTZákladná škola Košice
44511-IVTStredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
44529-IVTZákladná škola, Pribinova 1, Zlaté Moravce
44530-IVTZákladná škola, Pribinova 1, Zlaté Moravce
44531-IVTGymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium

IVS – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (služby)
44510-IVSZákladná škola
44516-IVSZákladná škola Robotnícka 25, Zlaté Moravce
44517-IVSZákladná škola Robotnícka 25, Zlaté Moravce
44518-IVSZákladná škola Robotnícka 25, Zlaté Moravce
44519-IVSObec Nandraž
44520-IVSZákladná škola Robotnícka 25, Zlaté Moravce
44528-IVSGymnázium Jána Chalupku
44532-IVSJazyková škola

IVP – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (práce)
44470-IVPSpojená škola J.Rumana 6
44471-IVPŠkolský internát Antona Garbana

IVX – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (súhrny)
44508-IVXObec Hrubý Šúr

Redakčné opravy

Redakčné opravy
44485-IOX
(k 40815-WYP)
Obec Vinosady
Rekonštrukcia Materskej školy Vinosady
44487-IOX
(k 42865-WYP)
Mesto Dunajská Streda
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Nám. Priateľstva v Dunajskej Strede

Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia

Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia
44488-INFMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ochranné prostriedky a prostriedky dezinfekcie na ochranu pred COVID-19 pre rezort MPSVR SR

Oznámenie o začatí konania o preskúmaní rozhodnutia úradu mimo odvolacieho konania

Oznámenie o začatí konania o preskúmaní rozhodnutia úradu mimo odvolacieho konania
44526-INFSociálna poisťovňa, ústredie