Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Oznámenie 44465-DOP – Vestník verejného obstarávania 223/2021

Ročník 2021 VVO 223/2021

Oznámenie 44465-DOP

Vestník verejného obstarávania 223/2021
Číslo vestníka:223
Ročník:2021
Dátum zverejnenia:1. októbra 2021 (Piatok)
Rubrika:Oznámenia o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody
Druh zákazky:Stavebné práce
Značka:44465-DOP

Obstarávateľ
Obchodné meno:Obec Lok
Sídlo:Poštová 23, 935 38 Lok
IČO:00 307 211
Centrálny register:zápis subjektu v Centrálnom registri

Predmet obstarávania
Názov:Zvýšenie kapacity MŠ Lok prístavbou a rekonštrukciou
Hlavný kód CPV:45000000-7  Stavebné práce
Dodatočné kódy:45112000-5  Výkopové zemné práce a presun zemín
45300000-0  Stavebno-inštalačné práce
45261000-4  Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce
45262500-6  Murovanie a murárske práce
45223100-7  Montáž kovových konštrukcií
45421100-5  Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí
45421110-8  Montáž zárubní a okenných rámov
45421141-4  Montáž priečok
45223110-0  Inštalácia kovových konštrukcií
45310000-3  Elektroinštalačné práce
45332400-7  Inštalovanie pevného sanitárneho príslušenstva
45432000-4  Kladenie podláh a dlažbových krytín, povrchová úprava stien
45442100-8  Maliarske a natieračské práce
45262100-2  Lešenárske práce
45443000-4  Fasádne práce
45410000-4  Omietkarské práce
45233222-1  Dláždiace práce
45331000-6  Inštalovanie kúrenia, ventilácie a klimatizácie
45321000-3  Tepelnoizolačné práce
45261211-6  Kladenie krytinovej škridly
44621111-0  Radiátory ústredného kúrenia nevykurované elektricky
42512000-8  Klimatizačné zariadenia

Obsah zápisu:

Oznámenie 44465-DOP
Obsah tohto zápisu je zobrazený iba pri aktívnom prístupe do produktu Dopyt / Ponuka.

Súvisiace zápisy:

Oznámenie 44465-DOP
Súvisiace zápisy sú zobrazené iba pri aktívnom prístupe do produktu Dopyt / Ponuka.

Upozornenie na zmeny a doplnenia:

Oznámenie 44465-DOP
Stav upozornenia:Upozornenie nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplneniaUpozornenia v produktoch


Dopyt / Ponuka – kompletný pristup