Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Oznámenie 44480-WYP – Vestník verejného obstarávania 223/2021

Ročník 2021 VVO 223/2021

Oznámenie 44480-WYP

Vestník verejného obstarávania 223/2021
Číslo vestníka:223
Ročník:2021
Dátum zverejnenia:1. októbra 2021 (Piatok)
Rubrika:Výzvy na predkladanie ponúk
Druh zákazky:Stavebné práce
Značka:44480-WYP

Obstarávateľ
Obchodné meno:Mestské lesy v Bratislave
Sídlo:Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava-Nové Mesto
IČO:30 808 901
Centrálny register:zápis subjektu v Centrálnom registri

Predmet obstarávania
Názov:BUFET NA PARTIZÁNSKEJ LÚKE - REKONŠTRUKCIA
Stručný opis:Predmetom zákazky BUFET NA PARTIZÁNSKEJ LÚKE - REKONŠTRUKCIA sú stavebné práce v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako ,,PD) a zmluvných podmienok.
Hlavný kód CPV:45000000-7  Stavebné práce

Obsah zápisu:

Oznámenie 44480-WYP
Obsah tohto zápisu je zobrazený iba pri aktívnom prístupe do produktu Dopyt / Ponuka.

Súvisiace zápisy:

Oznámenie 44480-WYP
Súvisiace zápisy sú zobrazené iba pri aktívnom prístupe do produktu Dopyt / Ponuka.

Upozornenie na zmeny a doplnenia:

Oznámenie 44480-WYP
Stav upozornenia:Upozornenie nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplneniaUpozornenia v produktoch


Dopyt / Ponuka – kompletný pristup