Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Oznámenie 44482-WYP – Vestník verejného obstarávania 223/2021

Ročník 2021 VVO 223/2021

Oznámenie 44482-WYP

Vestník verejného obstarávania 223/2021
Číslo vestníka:223
Ročník:2021
Dátum zverejnenia:1. októbra 2021 (Piatok)
Rubrika:Výzvy na predkladanie ponúk
Druh zákazky:Stavebné práce
Značka:44482-WYP

Obstarávateľ
Obchodné meno:Obec Kláštor pod Znievom
Sídlo:M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom
IČO:00 316 733
Centrálny register:zápis subjektu v Centrálnom registri

Predmet obstarávania
Názov:Vodozádržné opatrenia v obci Kláštor pod Znievom
Stručný opis:Predmetom zákazky je stavebno-technické riešenie vodozádržných opatrení v rámci obce Kláštor pod Znievom za účelom zhromažďovania dažďových vôd, ich využitia a likvidácie v obci.
Hlavný kód CPV:45000000-7  Stavebné práce
Dodatočné kódy:45247270-3  Výstavba nádrží
45233160-8  Cestičky a iné spevnené povrchy
45112000-5  Výkopové zemné práce a presun zemín
45232130-2  Stavebné práce na potrubiach na odvádzanie dažďovej vody
45232450-1  Odvodňovacie stavebné práce

Obsah zápisu:

Oznámenie 44482-WYP
Obsah tohto zápisu je zobrazený iba pri aktívnom prístupe do produktu Dopyt / Ponuka.

Súvisiace zápisy:

Oznámenie 44482-WYP
Súvisiace zápisy sú zobrazené iba pri aktívnom prístupe do produktu Dopyt / Ponuka.

Upozornenie na zmeny a doplnenia:

Oznámenie 44482-WYP
Stav upozornenia:Upozornenie nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplneniaUpozornenia v produktoch


Dopyt / Ponuka – kompletný pristup