Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Oznámenie 44487-IOX – Vestník verejného obstarávania 223/2021

Ročník 2021 VVO 223/2021

Oznámenie 44487-IOX

Vestník verejného obstarávania 223/2021
Číslo vestníka:223
Ročník:2021
Dátum zverejnenia:1. októbra 2021 (Piatok)
Rubrika:Redakčné opravy
Druh zákazky:Súhrny
Značka:44487-IOX

Obstarávateľ
Obchodné meno:Mesto Dunajská Streda
Sídlo:Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
IČO:00 305 383
Centrálny register:zápis subjektu v Centrálnom registri

Predmet obstarávania
Názov:Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Nám. Priateľstva v Dunajskej Strede
Stručný opis:Rekonštrukcia je zameraná na zlepšenie tepelnej ochrany objektu a na celkovú energetickú úsporu. Predmetom zákazky je návrh zateplenia obvodového plášťa, zateplenia a zaizolvanie strechy budovy, kompletná výmena dverí a okien v obvodových konštrukciách, kompletná výmena elektroinštalácie, zdrojov osvetlenia, rekonštrukcia vykurovania, kanalizácie a ohrevu teplej úžitkovej vody. Riešená materská škola MŠ 120 + DJ 35 sa nachádza v centre mesta na sídlisku východ na ulici Attila Józsefu, ktorá bola postavená v rokoch 1987-1989. Územie v riešenej lokalite je rovinaté. V rámci riešenia územia východ boli osadené typové projekty objektov MŠ 120 a DJ 35, ktoré boli realizované tradičnou technológiou z celomontovaných pórobetónových/plynosilikátových panelov NAV - ĽSH ľahké stavebné hmoty, n.p. Bratislava. Jestvujúca budova je napojená na sídliskové inžinierske siete - kanalizačná, vodovodná, teplovodná a elektrická prípojka. Areál materskej školy je oplotený a má samostatné vstupy. Pozemok je prístupný z verejnej komunikácie. Zo severnej časti pozemok susedí s odstavnou a parkovacou plochou.
Projektant: CEOS, s.r.o. Ing. András Lelkes, PhD. Veľkoblahovská 71/31, 929 01 Dun. Streda
Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch.
Hlavný kód CPV:45000000-7  Stavebné práce

Obsah zápisu:

Oznámenie 44487-IOX
Obsah tohto zápisu je zobrazený iba pri aktívnom prístupe do produktu Dopyt / Ponuka.

Redakčné opravy:

43038-IOX publikovaná vo Vestníku číslo 211/2021
VVO 211/2021V oznámení 42865-WYP verejného obstarávateľa/obstarávateľa Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda zverejnenom vo VVO č. 209/2021 zo dňa 10.09.2021 boli nesprávne zverejnené údaje:
I.1) NÁZOV A ADRESY
Kontaktná osoba: Namiesto:
Darina Šifterová
Má byť:
Peter Ondrašovič
I.1) NÁZOV A ADRESY
Email: Namiesto:
iuro@iuro.sk
Má byť:
veobpetros@gmail.com
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
V prípade ukončenia platnosti mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 bude otváranie ponúk prezenčne na adrese: IURO, s.r.o. Miletičova 7, 821 08 Bratislava.
Má byť:
V prípade ukončenia platnosti mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 bude otváranie ponúk prezenčne na adrese: Mestský úrad, Hlavná ulica 50/16, 929 01 Dunajská Streda.

Súvisiace zápisy:

Oznámenie 44487-IOX
Súvisiace zápisy sú zobrazené iba pri aktívnom prístupe do produktu Dopyt / Ponuka.

Upozornenie na zmeny a doplnenia:

Oznámenie 44487-IOX
Stav upozornenia:Upozornenie nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplneniaUpozornenia v produktoch


Dopyt / Ponuka – kompletný pristup