Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Oznámenie 44525-WYP – Vestník verejného obstarávania 223/2021

Ročník 2021 VVO 223/2021

Oznámenie 44525-WYP

Vestník verejného obstarávania 223/2021
Číslo vestníka:223
Ročník:2021
Dátum zverejnenia:1. októbra 2021 (Piatok)
Rubrika:Výzvy na predkladanie ponúk
Druh zákazky:Stavebné práce
Značka:44525-WYP

Obstarávateľ
Obchodné meno:Obec Dvory nad Žitavou
Sídlo:Hlavné námestie 6, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO:00 308 897
Centrálny register:zápis subjektu v Centrálnom registri

Predmet obstarávania
Názov:Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ v obci Dvory nad Žitavou.
Stručný opis:Stavebné práce riešia rekonštrukciu a prístavbu ďalšej piatej triedy v zadnej časti objektu MŠ pri pavilóne Kuchyne a zázemia MŠ v obci Dvory nad Žitavou. V súčasnosti sa tu nachádzajú priestory pre vychovávateľky a priestory riaditeľky MŠ Rekonštrukciou časti pôvodných priestorov a prístavbou sa vytvoria nové priestory pre jednu ďalšiu triedu MŠ. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Hlavný kód CPV:45214100-1  Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
Dodatočné kódy:45110000-1  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
45112000-5  Výkopové zemné práce a presun zemín
45261410-1  Strešné izolačné práce
45421132-8  Montáž okien
45310000-3  Elektroinštalačné práce
45312311-0  Inštalovanie bleskozvodov
45261300-7  Klampiarske práce a montáž odkvapových žľabov

Obsah zápisu:

Oznámenie 44525-WYP
Obsah tohto zápisu je zobrazený iba pri aktívnom prístupe do produktu Dopyt / Ponuka.

Súvisiace zápisy:

Oznámenie 44525-WYP
Súvisiace zápisy sú zobrazené iba pri aktívnom prístupe do produktu Dopyt / Ponuka.

Upozornenie na zmeny a doplnenia:

Oznámenie 44525-WYP
Stav upozornenia:Upozornenie nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplneniaUpozornenia v produktoch


Dopyt / Ponuka – kompletný pristup