Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Vestník verejného obstarávania 224/2021

Ročník 2021
Dátum zverejnenia: 4. októbra 2021 (Pondelok)
VVO 224/2021Oznámenia vo verejnom obstarávaní
Predbežné a pravidelné oznámenia, profily kupujúceho
Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
Oznámenia o výsledku verejného obstarávania
Výzvy na predkladanie ponúk
Informácie o výsledku verejného obstarávania
Súhrnné správy
Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska
Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami
Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11
Redakčné opravy
Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
Informácia o začatí odvolacieho konania
Informácia o vydaní predbežného opatrenia a informácia o plynutí lehôt
Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia

Predbežné a pravidelné oznámenia, profily kupujúceho

POP – Predbežné oznámenie (stavebné práce)
44586-POPSlovenské národné múzeum
Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

MST – Vyhlásenie verejnej súťaže (tovary)
44544-MSTUniverzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Obstaranie USG prístrojov pre oddelenia UNLP
44545-MSTCentrum účelových zariadení
„Drevotriesková doska laminovaná a doplnkový materiál„
44555-MSTMIGI, spol. s r.o.
Vybavenie stolárskej dielne vrátane príslušenstva
44588-MSTRozhlas a televízia Slovenska
Diskové produkčné úložné pole
44596-MSTNárodný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Špeciálny zdravotnícky materiál orientovaný na diagnostickú, intervenčnú kardiológiu a rádiológiu a na abláciu v endovaskulárnej oblasti a termosenzorovú abláciu pre výkony v elektrofyziológii
44620-MSTMesto Liptovský Mikuláš
Komunálne technika
44621-MSTÚstav na výkon trestu odňatia slobody
Mlieko a mliečne výrobky
44622-MSTBanskobystrický samosprávny kraj
Licencie Microsoft 365
44628-MSTDEWEX, s.r.o.
Stroje
44629-MSTNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Združená dodávka elektrickej energie, zabezpečenie distribúcie a prenesenie zodpovednosti za odchýlku
44630-MSTŽeleznice Slovenskej republiky
OOP kategórie Ochrana proti pádu z výšky

MSS – Vyhlásenie verejnej súťaže (služby)
44546-MSSVysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.)
Realizácia prvkov zelenej infraštruktúry
44577-MSSBanskobystrický samosprávny kraj
Poisťovacie služby
44589-MSSMesto Žilina
Správa cestnej svetelnej signalizácie
44623-MSSKrajský súd v Košiciach
Stavebný a technický dozor na budúcej stavbe "Rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice"
44631-MSSALTO Slovakia spol. s r.o.
Tvorba nového inovatívneho produktu v spoločnosti ALTO Slovakia, spol. s r.o.
44632-MSSPrešovský samosprávny kraj
Zavádzanie systému kvality a vzdelávanie zamestnancov v projekte SMART PSK – kvalitnejšia budúcnosť

MSP – Vyhlásenie verejnej súťaže (stavebné práce)
44633-MSPCZT Ružomberok, s. r. o.
Výstavba mestskej plavárne v Ružomberku

Oznámenia o výsledku verejného obstarávania

VST – Výsledok verejnej súťaže (tovary)
44549-VSTFakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Liečivá pre muskuloskeletálny systém
44554-VSTMesto Ružomberok
Zlepšenie technického vybavenia ZŠ v Ružomberku
44557-VSTCentrum vedecko-technických informácií SR
Štatistický softvér pre interaktívnu a dávkovú štatistickú analýzu
44575-VSTALLMEDIA, spol. s r.o.
Technológia na výrobu podkladových profilov
44578-VSTObec Lehnice
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia II
44587-VSTMinisterstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Náhradné diely do nákladných vozidiel
44590-VSTFakultná nemocnica Trenčín
Mobilný RTG prístroj
44593-VSTMestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
Dodávka elektrickej energie
44594-VSTMesto Svidník
Vybavenie odborných učební Základných škôl vo Svidníku
44595-VSTNárodné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Biologický materiál/Embryá
44601-VSTDEWEX, s.r.o.
Stroje
44602-VSTREKUK, spol. s r.o.
Veľkoformátová tlačiareň novej generácie
44603-VSTVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny J06BB16
44616-VSTVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
OPERATÍVNY LEASING MOTOROVÝCH VOZIDIEL
44617-VSTStyleFest s.r.o.
Obstaranie technológie do remeselných dielní
44624-VSTHerb-Pharma Corporation s.r.o.
Laboratórne suroviny

VSS – Výsledok verejnej súťaže (služby)
44556-VSSHlavné mesto SR Bratislava
Príprava plánov organizácie dopravy
44564-VSSUniverzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Poisťovacie služby
44591-VSSHlavné mesto SR Bratislava
Servis a oprava vozidiel Komunálneho podniku
44592-VSSOdvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
Poskytovanie finančných služieb – finančný lízing a spätný lízing
44604-VSSStredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV
44605-VSSVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Servisná podpora a prispôsobenie softvérovej aplikácie subsystému Ekonomický informačný systém Komplexného informačného systému VšZP na báze SAP ERP
44618-VSSStredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zabezpečenie výkonu činnosti stavebného dozora na stavbe kanalizácií a ČOV

VSP – Výsledok verejnej súťaže (stavebné práce)
44565-VSPSpráva a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Rekonštrukcie mostov na cestách III. triedy oblastí Stará Ľubovňa a Bardejov
44625-VSPŽelezničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Nové Zámky

VUT – Výsledok užšej súťaže (tovary)
44552-VUTCentrum vedecko-technických informácií SR
Informačno-komunikačné technológie (IKT) a spotrebný materiál
44558-VUTMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
Automobily do 3,5 tony s príslušenstvom_DNS
44572-VUTMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
Automobily do 3,5 tony s príslušenstvom_DNS
44573-VUTMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
Automobily do 3,5 tony s príslušenstvom_DNS
44574-VUTBratislavský samosprávny kraj
Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva pre Ú BSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
44600-VUTNárodné centrum zdravotníckych informácií
IKT pre potreby NCZI
44615-VUTUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Laboratórne prístroje

VUP – Výsledok užšej súťaže (stavebné práce)
44551-VUPStredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Aglomerácia Chrenovec - Brusno - kanalizácia

Výzvy na predkladanie ponúk

WYT – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (tovary)
44727-WYTMesto Krásno nad Kysucou
Dodávka a montáž kuchynských liniek
44728-WYTÚstredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Diagnostické kity na detekciu SARS-CoV-2

WYP – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (stavebné práce)
44543-WYPMesto Kežmarok
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy na ulici Poľnej č. 2 Kežmarok
44720-WYPTEHOS, s.r.o.
Modernizácia tepelnej sústavy TEHOS, Dolný Kubín - Bysterec
44721-WYPTrenčiansky samosprávny kraj
Rekonštrukcia obvodového plášťa kaštieľa
44729-WYPDomov sociálnych služieb pre deti a dospelých
Prístavba administratívnej budovy
44730-WYPObec Zvolenská Slatina
KC Zvolenská Slatina - Stavebné práce

WNT – Zákazky s nízkou hodnotou (tovary)
44643-WNTMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
Opasky kožené
44741-WNTViacúčelové zariadenie pre seniorov
Konvektomat

WNP – Zákazky s nízkou hodnotou (stavebné práce)
44722-WNPMesto Dubnica nad Váhom
Oprava komunikácie na ul. Okružná
44723-WNPÚrad vlády Slovenskej republiky
Rekonštrukcia areálu a prvkov drobnej architektúry ÚZ Bystrica

Informácie o výsledku verejného obstarávania

IPT – Informácia o výsledku verejného obstarávania (tovary)
44542-IPTUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Prístroje na roboticky asistovanú rehabilitáciu
44724-IPTFakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Liečivá pre poruchy súvisiace s kyselinou, Antidiarhoiká, črevné protizápalové/protiinfekčné činidlá

IPS – Informácia o výsledku verejného obstarávania (služby)
44541-IPSSlovenská správa ciest
I/49 Hranica ČR/SR - Záriečie

IPP – Informácie o výsledku verejného obstarávania (stavebné práce)
44537-IPPMesto Vranov nad Topľou
ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY KUKUČÍNOVA VRANOV N.T.
44538-IPPObec Vechec
Výstavba materskej školy v obci Vechec 1
44539-IPPMesto Ilava
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Ilava“
44540-IPPAkadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Rekonštrukcia krytej plavárne - opakovaná
44725-IPPMesto Šahy
REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ ŠAHY
44731-IPPObec Hrubá Borša
Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej školy v obci Hrubá Borša
44733-IPPObec Poproč
Poproč - rekonštrukcia miestnych komunikácií I.etapa
44734-IPPSlovenská filharmónia
Rekonštrukcia strechy SF

DOS – Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (služby)
44597-DOSTrenčiansky samosprávny kraj
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK–vypracovanie PD pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), inžinierska činnosť a občasný autorský dozor pre stavbu.
44598-DOSTrenčiansky samosprávny kraj
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK–vypracovanie PD pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), inžinierska činnosť a občasný autorský dozor pre stavbu.
44599-DOSTrenčiansky samosprávny kraj
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK–vypracovanie PD pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), inžinierska činnosť a občasný autorský dozor pre stavbu.

DOP – Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (stavebné práce)
44535-DOPMesto Šaštín - Stráže
Cyklotrasy Šaštín - Nechory
44536-DOPMesto Šaštín - Stráže
Cyklotrasy Šaštín - Nechory
44568-DOPNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová
44569-DOPNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou
44570-DOPNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou
44571-DOPNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou
44619-DOPNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, II.etapa km 4,7-7,3

Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska

IET – Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska (tovary)
44550-IETagrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
44657-IETMestské služby mesta Trnava
44685-IETPsychiatrická nemocnica Hronovce

IES – Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska (služby)
44710-IESKancelária prezidenta SR

IEX – Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska (súhrny)
44708-IEXŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami

INT – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (tovary)
44583-INTGymnázium Milana Rastislava Štefánika, Slnečná 2, 931 01 Šamorín
44584-INTSlovenská Asociácia Cystickej Fibrózy
44634-INTagrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
44635-INTObec Raslavice
44654-INTObec Tomášov
44667-INTMarmot & Crow s.r.o.
44668-INTOkresný súd Bratislava V
44669-INTMesto Spišská Belá
44670-INTMesto Spišská Belá
44671-INTMesto Spišská Belá
44672-INTMesto Spišská Belá
44673-INTMesto Spišská Belá
44674-INTMesto Spišská Belá
44678-INTObec Spišská Teplica
44680-INT"CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce
44681-INTCentrum pre liečbu drogových závislostí
44682-INTZákladná škola Ľudovíta Fullu
44683-INTZákladná škola Ľudovíta Fullu
44684-INTZákladná škola Ľudovíta Fullu
44686-INTZákladná škola Ľudovíta Fullu
44689-INTNemocničná a.s.
44700-INTPsychiatrická nemocnica Hronovce
44713-INTZákladná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad
44736-INTCentrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik)

INS – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (služby)
44582-INSNÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
44585-INSLiečebno-výchovné sanatórium
44636-INSMesto Spišská Belá
44637-INSMesto Spišská Belá
44638-INSMesto Spišská Belá
44653-INSObec Tomášov
44658-INSMojmír Krutý - CML
44659-INSMesto Spišská Belá
44660-INSMesto Spišská Belá
44661-INSMesto Spišská Belá
44662-INSMesto Spišská Belá
44663-INSMesto Spišská Belá
44675-INSZákladná škola Ľudovíta Fullu
44676-INSZákladná škola Ľudovíta Fullu
44715-INSObec Podhorany
44716-INSKancelária prezidenta SR

INP – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (práce)
44639-INPMesto Spišská Belá
44664-INPZákladná škola Ľudovíta Fullu
44665-INPMesto Spišská Belá
44666-INPMesto Spišská Belá
44679-INPZákladná škola, Nové Zámky, Devínska ul. 12
44712-INPZákladná škola s materskou školou Václava Mitúcha v Hornom Srní
44717-INPZákladná škola, Slnečná 168/28, Námestovo
44718-INPZákladná škola, Slnečná 168/28, Námestovo
44719-INPSPORT SERVICE, s.r.o.
44735-INPZákladná škola Košice

INX – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (súhrny)
44677-INXGymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium
44687-INXObec Spišská Teplica
44688-INXŠarišské múzeum
44690-INXLetisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
44691-INXObec Ružindol
44696-INXŠtátna filharmónia Košice
44714-INXZákladná škola s materskou školou Brvnište
44737-INXBábkové divadlo Žilina

Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11

IVT – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (tovary)
44579-IVTHvezdáreň a planetárium v Hlohovci
44641-IVTZákladná škola Robotnícka 25, Zlaté Moravce
44655-IVTZákladná škola
44695-IVT"CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce
44697-IVTZápadoslovenské múzeum v Trnave
44698-IVTZákladná škola, Športovcov 372/21, Partizánske
44699-IVTLiečebno-výchovné sanatórium
44707-IVTZákladná škola, Športovcov 372/21, Partizánske
44739-IVTObec Belža
44740-IVTZákladná škola Košice

IVS – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (služby)
44553-IVSLiečebno-výchovné sanatórium
44580-IVSGaléria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
44581-IVSNÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
44656-IVSSARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
44701-IVSZápadoslovenské múzeum v Trnave
44703-IVSZákladná škola, Športovcov 372/21, Partizánske
44738-IVSMaterská škola (s elokovanými triedami na Hviezdoslavovej 1462), M. Nešpora 1365, Šaštín - Stráže

IVP – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (práce)
44704-IVPVýchodoslovenská galéria
44709-IVPZákladná škola s materskou školou Václava Mitúcha v Hornom Srní

IVX – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (súhrny)
44642-IVXZákladná škola Robotnícka 25, Zlaté Moravce
44693-IVXObec Podhorany
44705-IVXObec Ružindol
44706-IVXZákladná škola s materskou školou Ulica pod Chočom 550 Lisková
44711-IVXZákladná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad

Redakčné opravy

Redakčné opravy
44547-IOX
(k 42003-MST)
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávka elektriny
44548-IOX
(k 42002-MST)
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávka zemného plynu
44559-IOX
(k 41533-MSS)
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Poskytovanie služieb podpory, údržby a rozvoja Kontrolného informačného systému NKU SR
44560-IOX
(k 17343-MSS)
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Poskytovanie mýtnych Služieb
44561-IOX
(k 41994-MST)
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Technologické vybavenie
44562-IOX
(k 44015-MST)
Obec Radobica
DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE PRE OBCE, ŠKOLY A ORGANIZÁCIE PRISTUPUJÚCE K VEREJNÉMU OBSTARÁVANIU A PREVZATIE ZÁRUKY ZA ODCHÝLKU
44563-IOX
(k 27010-MSP)
Žilinský samosprávny kraj
Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/583 – IV etapa Horné Považie a Orava
44566-IOX
(k 42458-MST)
Slovenská pošta, a.s.
OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY PRE ZAMESTNANCOV SLOVENSKEJ POŠTY, A.S.
44567-IOX
(k 45746-MSS)
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Oprava dvojkolesí
44576-IOX
(k 44135-MST)
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Anuloplastické chlopňové ringy
44606-IOX
(k 42697-MST)
Hlavné mesto SR Bratislava
Nákup motorových vozidiel
44607-IOX
(k 44021-MSP)
Trenčiansky samosprávny kraj
Rekonštrukcia cesty č. II/581 Nové Mesto nad Váhom - Myjava, V. etapa
44608-IOX
(k 38971-MSP)
Univerzita Komenského v Bratislave
Výstavba pavilónu špičkových technológií - ACCORD
44609-IOX
(k 22338-MST)
Univerzitná nemocnica Martin
MRI prístroj
44610-IOX
(k 44134-MSP)
Žilinský samosprávny kraj
Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/584
44611-IOX
(k 41781-MSS)
Žilinský samosprávny kraj
ENERGETICKÝ AUDIT VYBRANÝCH BUDOV ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
44612-IOX
(k 42021-MST)
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
Základné medicínske zariadenia č. 2
44613-IOX
(k 17453-MST)
KOVOZBER, s.r.o.
Dodávka laboratórneho vybavenia
44614-IOX
(k 42020-MST)
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Základné medicínske zariadenia č. 2
44626-IOX
(k 41188-MST)
Fakultná nemocnica Trenčín
Terapeutický RTG prístroj na ortovoltážnu terapiu
44627-IOX
(k 40171-MSS)
Mesto Veľký Šariš
Nakladanie s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a separovaným odpadom v meste Veľký Šariš
44640-IOX
(k 43792-WYP)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pezinok, SOŠ PZ Pezinok – rekonštrukcia a modernizácia areálového osvetlenia
44644-IOX
(k 43596-WYP)
Obec Okoč
CIZS Okoč - Stavebné práce
44645-IOX
(k 42788-WYP)
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Novostavba MŠ Teplická
44646-IOX
(k 34177-WYT)
Obec Turňa nad Bodvou
MATERIÁLNO TECHNICKÉ VYBAVENIE UČEBNÍ ZÁKLADNEJ ŠKOLY V TURNI NAD BODVOU
44647-IOX
(k 43242-WYP)
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Rekonštrukcia objektov v správe SŠHR SR
44648-IOX
(k 41476-WYP)
Mesto Nováky
CIZS Mesto Nováky – stavebné práce
44649-IOX
(k 43310-WYP)
MEDICAL n. o.
CIZS Nová Baňa – STAVEBNÉ PRÁCE
44650-IOX
(k 42637-WYP)
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Oprava vrchnej stavby ciest II. a III. triedy SC KSK súvislou údržbou vozovky emulznými technológiami
44651-IOX
(k 42110-WYP)
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Rekonštrukcia mosta M2861 cez poľný kanál pred obcou Topoľany
44652-IOX
(k 44523-WYP)
Mesto Medzilaborce
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Medzilaborce - stavebné práce
44726-IOX
(k 41208-WYP)
Obec Chrenovec - Brusno
CIZS Chrenovec-Brusno – stavebné práce

Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného

Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
44533-INFTrenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Servis laboratórneho prístrojového vybavenia a dodávka spotrebného materiálu
44692-INFObec Veľký Biel
„Kanalizácia Veľký Biel 2. etapa - Tlaková kanalizácia - vetva TK5 Školská ulica a vetva TK8 Športová ul.“ zadávanej postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zákazky „Kanalizácia Veľký Biel 2. etapa - Tlaková kanalizácia - v
44702-INFObec Veľký Biel
„Kanalizácia Veľký Biel 2. etapa - Tlaková kanalizácia - vetva TK5 Školská ulica a vetva TK8 Športová ul.“ a „Kanalizácia Veľký Biel 2. etapa - Tlaková kanalizácia - vetva TK5 Školská ulica a vetva TK8 Športová ulica - naviac práce“
44742-INFŽilinský samosprávny kraj
MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V SŠ KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

Informácia o začatí odvolacieho konania

Informácia o začatí odvolacieho konania
44743-INFNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat (km 0-4,3)
44744-INFSociálna poisťovňa, ústredie
Manažment údajov Sociálnej poisťovne
44745-INFFakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Intenzívna medicína vo vzťahu k časti 3 predmetu zákazky s názvom LC3 Ventilačná technika

Informácia o vydaní predbežného opatrenia a informácia o plynutí lehôt

Informácia o vydaní predbežného opatrenia a informácia o plynutí lehôt
44534-INFTrenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Servis laboratórneho prístrojového vybavenia a dodávka spotrebného materiálu

Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia

Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia
44694-INFMesto Zlaté Moravce
Výstavba kompostárne v meste Zlaté Moravce - stroje
44732-INFTrenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Prístrojové vybavenie laboratórií I.