Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Vestník verejného obstarávania 226/2021

Ročník 2021
Dátum zverejnenia: 6. októbra 2021 (Streda)
VVO 226/2021Oznámenia vo verejnom obstarávaní
Predbežné a pravidelné oznámenia, profily kupujúceho
Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
Oznámenia o dobrovoľnej transparentnosti EX-ANTE
Oznámenia o výsledku verejného obstarávania
Výzvy na predkladanie ponúk
Informácie o výsledku verejného obstarávania
Oznámenia o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody
Oznámenia o zrušení postupu zadávania zákazky
Súhrnné správy
Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska
Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami
Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11
Súhrnné správy o podlimitných koncesiách
Redakčné opravy
Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia
Informácia o spojení konaní

Predbežné a pravidelné oznámenia, profily kupujúceho

POS – Predbežné oznámenie (služby)
45031-POSKancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Prípravné trhové konzultácie - Informačný systém verejnej správy MIDDLEWARE
45048-POSJadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Strážna služba

Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

MST – Vyhlásenie verejnej súťaže (tovary)
45026-MSTMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka dezinfekčných prostriedkov
45033-MSTEkonomická univerzita v Bratislave
Dodávka zemného plynu
45034-MSTMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
Okuliare na nočné videnie
45042-MSTMesto Trnava
Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad, ul. Saleziánska, Rovná, Spojná, Poštová, Veterná
45047-MSTNitriansky samosprávny kraj
„Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní“ - SOŠ Šurany
45055-MSTÚstredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Potraviny
45065-MSTGOTANA, s. r. o.
Rozšírenie výrobných kapacít a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti GOTANA, s.r.o. obstaraním technológie pre potlač textilu
45066-MSTSpráva a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Posypový materiál na báze chloridu sodného a chloridu horečnatého

MSS – Vyhlásenie verejnej súťaže (služby)
45046-MSSÚrad vlády Slovenskej republiky
Manažment údajov Úradu vlády Slovenskej republiky
45064-MSSMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Prenájom reprografických zariadení a súvisiacich služieb

MSP – Vyhlásenie verejnej súťaže (stavebné práce)
45027-MSPŽilinský samosprávny kraj
SOŠ Strojnícka, Kysucké Nové Mesto, Stavebné úpravy budovy školy – zateplenie obvodového plášťa, výmena okien

Oznámenia o dobrovoľnej transparentnosti EX-ANTE

DES – Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti EX-ANTE (služby)
45056-DESBratislavský samosprávny kraj
Zabezpečenie observácie vykonávanej zdravotníckymi pracovníkmi po očkovaní v očkovacích centrách

Oznámenia o výsledku verejného obstarávania

VST – Výsledok verejnej súťaže (tovary)
45025-VSTNárodný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Diagnostické súpravy na vyšetrenie COVID-19
45032-VSTPoľnonákup TATRY, a.s.
PK-6-21_NÁKUP PŠENICE POTRAVINÁRSKEJ SILO HONTIANSKE NEMCE
45041-VSTFakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu
45044-VSTFakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Antineoplastické a imunomodulačné činidlá
45052-VSTRM FOREST s.r.o.
Obstaranie obrábacích strojov na drevnú hmotu RM FOREST s.r.o.
45053-VSTTM engineering s.r.o.
Podpora konkurencieschopnosti spoločnosti TM engineering s.r.o. – dodávka technológie

VSS – Výsledok verejnej súťaže (služby)
45040-VSSMesto Trnava
Zimná údržba v časti mesta Trnava
45051-VSSSlovenská ekologická agentúra n.o.
Zabezpečenie meraní a posudkov pre SEA n.o.

VSP – Výsledok verejnej súťaže (stavebné práce)
45037-VSPŽeleznice Slovenskej republiky
ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov
45049-VSPNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Oprava mosta ev.č. 11-218 cez Prašný potok, Krásno nad Kysucou

VZT – Výsledok zmluvy na základe rámcovej dohody (tovary)
45022-VZTVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny L01CD01
45023-VZTVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Imunochemické testy okultného krvácania v stolici pre skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva
45136-VZTSlovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok
45137-VZTSlovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Kancelárske potreby
45139-VZTSlovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Čistiace a hygienické potreby

VZS – Výsledok zmluvy na základe rámcovej dohody (služby)
45142-VZSSlovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Polygrafické služby 2017
45149-VZSSlovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Zabezpečenie leteniek a s tým súvisiacich služieb a s tým súvisiacich služieb

Výzvy na predkladanie ponúk

WYS – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (služby)
45091-WYSSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Názorné ukážky v Botanickej záhrade SPU
45173-WYSMesto Trnava
Preferenčné jazdné pásy MAD na Hospodárskej ulici
45253-WYSMinisterstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Žilina, kas. PJ - rekonštrukcia budovy č. 5 - PD

WYP – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (stavebné práce)
45017-WYPMesto Brezno
Zvýšenie energetickej účinnosti budov Materských škôl
45073-WYPObec Pečovská Nová Ves
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v MRK obce Pečovská Nová Ves
45075-WYPPrešovská univerzita v Prešove - Rektorát
Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na Námestí mládeže 2, Prešov
45084-WYPPrešovská univerzita v Prešove - Rektorát
Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na ul. 17. novembra 11, Prešov
45184-WYPMesto Nitra
Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho,Nitra
45254-WYPMestská časť Bratislava - Vrakuňa
Obnova povrchu komunikácie na ul. Borovicová v MČ Bratislava-Vrakuňa
45257-WYPZdruženie obcí CykloEko
Cyklotrasa Holíč - Skalica
45260-WYPObec Výčapy - Opatovce
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – Výčapy-Opatovce
45261-WYPMesto Krupina
Most cez rieku Krupinica
45271-WYPSlovenská správa ciest
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy - 2. etapa I/72 Čertovica -Lajštrok - rekonštrukcia mosta ev. č. 72-065

WNT – Zákazky s nízkou hodnotou (tovary)
45170-WNTCentrum sociálnych služieb - SLOVEN
Madlá
45251-WNTMesto Trnava
Vianočné osvetlenie v meste Trnava

WNS – Zákazky s nízkou hodnotou (služby)
45172-WNSMesto Prešov
Zastávková nika Vukov PD

Informácie o výsledku verejného obstarávania

IPT – Informácia o výsledku verejného obstarávania (tovary)
45201-IPTFakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Kortikosteroidy
45202-IPTObec Pribeta
Obstaranie strojno-technologického vybavenia kompostárne obce Pribeta
45203-IPTNárodný onkologický ústav
Dezinfekčná umývačka (3 ks)

IPS – Informácia o výsledku verejného obstarávania (služby)
45178-IPSVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Služby Call centra_DNS
45185-IPSMesto Lučenec
Zber a odvoz odpadu z polopodzemných kontajnerov

IPP – Informácie o výsledku verejného obstarávania (stavebné práce)
45020-IPPObec Kráľová pri Senci
Prístavba základnej školy a telocvične v Kráľovej pri Senci
45087-IPPObec Melčice - Lieskove
Prestavba objektu súp.č. 214 na Zariadenie pre seniorov, Melčice - Lieskové
45088-IPPMesto Malacky
Prístavba a obnova objektu CVČ - Vybudovanie komunitného centra v objekte CVČ
45133-IPPMesto Trnava
Verejné osvetlenie - spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Zelenečská - Hraničná popri Trnávke
45174-IPPMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Stavebné práce pre projekt CDR Bernolákovo
45175-IPPAkadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Rekonštrukcia KJB
45187-IPPŽilinský samosprávny kraj
Elimináciou tepelných strát šetríme aj životné prostredie
45189-IPPObec Letanovce
Komunitné centrum Letanovce-Strelník
45193-IPPGenerálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Rekonštrukcia rozvodov ZTI a sociálnych priestorov v ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica
45197-IPPMesto Trenčín
Revitalizácia vnútrobloku - vedľa MŠ Slimáčik, Trenčín
45200-IPPNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Oprava oplotení na diaľniciach a rýchlostných cestách v správe NDS, a.s.
45217-IPPObec Chorvátsky Grob
Rozšírenie kapacít ZŠ Javorová alej, novostavba telocvične
45220-IPPMesto Lipany
ROZŠÍRENIE VODOVODNEJ SIETE V MESTE LIPANY

IRS – Informácie o výsledku zmlúv na základe rámcovej dohody (služby)
45204-IRSKatolícka univerzita v Ružomberku
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku

Oznámenia o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody

DOP – Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (stavebné práce)
45045-DOPZdruženie obcí kanalizácia Vydrany - Veľké Blahovo
KANALIZÁCIA VYDRANY – VEĽKÉ BLAHOVO
45089-DOPMesto Šaľa
Kultúrny dom Šaľa – rekonštrukcia a modernizácia
45090-DOPMesto Šaľa
Kultúrny dom Šaľa – rekonštrukcia a modernizácia

Oznámenia o zrušení postupu zadávania zákazky

ZUS – Zrušenie užšej súťaže (služby)
45054-ZUSJadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Strážna služba

Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska

IET – Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska (tovary)
45166-IETMesto Michalovce
45171-IETCentrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
45194-IETFakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
45210-IETNemocnica Poprad a. s.
45265-IETObec Malá Ida

IES – Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska (služby)
45107-IESStredná odborná škola technická. Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom

IEX – Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska (súhrny)
45072-IEXDopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
45195-IEXVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
45266-IEXVýchodoslovenský onkologický ústav, a.s.

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami

INT – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (tovary)
45012-INTObchodná akadémia
45018-INTZákladná škola s materskou školou, Plavnica 244
45068-INTZákladná škola
45080-INTObec Lubeník
45081-INTDeutsch-Slowakische Akademien, a.s.
45117-INTStredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník
45119-INTSpojená škola
45120-INTStredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník
45121-INTStredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
45125-INTPovažské múzeum v Žiline
45127-INTDiagnostické centrum
45129-INTStredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník
45138-INTStredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník
45140-INTStredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník
45141-INTZákladná škola s materskou školou, Školská 20, Margecany
45146-INTZákladná škola s materskou školou, Školská 20, Margecany
45147-INTStredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník
45148-INTStredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník
45152-INTMesto Považská Bystrica
45154-INTStredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník
45156-INTStredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník
45181-INTMusicology
45213-INTZákladná škola, G. Bethlena 41, Nové Zámky
45216-INTZákladná škola Lietava
45218-INTObec Lúč na Ostrove
45244-INTZákladná škola, Levočská 6
45248-INTZákladná škola, G. Bethlena 41, Nové Zámky
45258-INTZákladná škola
45259-INTZákladná škola
45269-INTNemocnica Poprad a. s.

INS – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (služby)
45078-INSObec Jabloňovce
45085-INSObec Jakubov
45118-INSSpojená škola
45143-INSStredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník
45145-INSStredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník
45151-INSZákladná škola s materskou školou, Školská 20, Margecany
45153-INSMusicology
45155-INSObec Opoj
45180-INSZaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
45222-INSObec Liptovské Sliače
45223-INSVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
45224-INSObec Liptovské Sliače
45249-INSŠtátna školská inšpekcia
45250-INSOkresný súd Veľký Krtíš
45255-INSJazyková škola
45256-INSZákladná škola, G. Bethlena 41, Nové Zámky

INP – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (práce)
45083-INPObec Lúčka
45123-INPMesto Kolárovo
45157-INPMusicology
45158-INPPedagogická a kultúrna akadémia
45159-INPObec Bohúňovo
45179-INPCentrum pre deti a rodiny Nitra
45191-INPZákladná škola
45192-INPDetský domov
45214-INPDetský domov
45219-INPDetský domov
45225-INPZákladná škola, G. Bethlena 41, Nové Zámky
45247-INPZákladná škola, Jilemnického ulica 204/11, Dunajská Streda
45252-INPJazyková škola

INX – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (súhrny)
45079-INXÚstav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou
45082-INXObec Krásnovce
45122-INXSLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
45124-INXNitriansky samosprávny kraj
45126-INX"SOS", Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo
45128-INXZákladná škola Ľudovíta Štúra
45144-INXZákladná škola s materskou školou, Višňové 446
45150-INXZákladná škola, Ulica kpt. Nálepku č. 855, Nové Mesto nad Váhom
45160-INXObec Lokca
45183-INXWWF Slovensko
45190-INXObec Chrenovec - Brusno
45221-INXDopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
45245-INXZákladná škola
45246-INXZákladná škola Duklianska1,957 01 Bánovce nad Bebravou
45268-INXObec Malá Ida
45270-INXStredná športová škola

Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11

IVT – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (tovary)
45050-IVTGymnázium F. V. Sasinka
45061-IVTObec Abrahám
45069-IVTObec Abrahám
45070-IVTStredná odborná škola technická. Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom
45077-IVTObec Baldovce
45100-IVTObec Gemerský Jablonec
45101-IVTZákladná škola s materskou školou, SNP 47, Krompachy
45103-IVTZákladná škola s materskou školou, SNP 47, Krompachy
45106-IVTZákladná škola s materskou školou, SNP 47, Krompachy
45111-IVTObec Gemerský Jablonec
45112-IVTObec Gemerský Jablonec
45114-IVTZákladná škola s materskou školou Lakšárska N.Ves
45163-IVTZákladná škola s materskou školou v Malom Čepčíne
45164-IVTMesto Považská Bystrica
45168-IVTObec Opoj
45205-IVTRegionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš
45208-IVTZákladná škola, G. Bethlena 41, Nové Zámky
45209-IVTCentrum pre deti a rodiny Nitra
45226-IVTZákladná škola, G. Bethlena 41, Nové Zámky
45233-IVTZákladná škola, G. Bethlena 41, Nové Zámky
45234-IVTOkresný súd Bratislava III
45237-IVTZákladná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
45239-IVTZákladná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
45241-IVTZákladná škola, G. Bethlena 41, Nové Zámky
45263-IVTŠtátna školská inšpekcia
45267-IVTZákladná škola, G. Bethlena 41, Nové Zámky

IVS – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (služby)
45098-IVSZákladná škola s materskou školou
45108-IVSStredná zdravotná škola
45109-IVSObec Gemerský Jablonec
45116-IVSGymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď
45130-IVSPovažské múzeum v Žiline
45161-IVSSLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
45167-IVSObec Opoj
45182-IVSZaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
45206-IVSSENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
45211-IVSZákladná škola, G. Bethlena 41, Nové Zámky
45215-IVSMesto Jelšava
45228-IVSSENIUM - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
45229-IVSZákladná škola, G. Bethlena 41, Nové Zámky
45230-IVSZákladná škola, G. Bethlena 41, Nové Zámky
45231-IVSZákladná škola, G. Bethlena 41, Nové Zámky
45232-IVSZákladná škola, G. Bethlena 41, Nové Zámky
45240-IVSJazyková škola
45262-IVSObec Čachtice
45264-IVSZákladná škola, G. Bethlena 41, Nové Zámky

IVP – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (práce)
45097-IVPPovažské múzeum v Žiline
45102-IVPZákladná škola s materskou školou, SNP 47, Krompachy
45104-IVPZákladná škola s materskou školou, SNP 47, Krompachy
45105-IVPZákladná škola s materskou školou, SNP 47, Krompachy
45115-IVPPovažské múzeum v Žiline
45132-IVPZákladná škola s materskou školou, SNP 47, Krompachy
45176-IVPGymnázium, Komenského 32, Trebišov
45227-IVPZákladná škola, G. Bethlena 41, Nové Zámky
45238-IVPZákladná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
45243-IVPObec Čachtice

IVX – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (súhrny)
45013-IVXÚstav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou
45014-IVXZákladná škola, Ulica energetikov 242/39, Prievidza
45015-IVXObec Veľký Grob
45016-IVXZákladná škola, Šišov 74
45019-IVXObec Ordzovany
45076-IVXOkresný súd Galanta
45099-IVXObec Gemerský Jablonec
45110-IVX"SOS", Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo
45113-IVXObec Hamuliakovo
45131-IVXObec Gemerský Jablonec
45162-IVXStredná odborná škola dopravná
45165-IVXVýchodoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
45169-IVXObec Lokca
45196-IVXSlužby Mesta Piešťany
45207-IVXZákladná škola Lietava
45235-IVXZákladná škola
45236-IVXZákladná škola, Jilemnického ulica 204/11, Dunajská Streda
45242-IVXObec Malá Ida

Súhrnné správy o podlimitných koncesiách

IXP – Súhrnné správy o podlimitných koncesiách (práce)
45067-IXPObec Abrahám

Redakčné opravy

Redakčné opravy
45021-IOS
(k 44422-IVS)
Centrum pre deti a rodiny Martin
45024-IOX
(k 35699-IPP)
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Odstránenie a výstavba mostného objektu cez Vážsky kanál v meste Ilava na ceste II/574
45028-IOX
(k 42449-MSP)
Obec Spišské Bystré
ČOV a bezvýkopová sanácia kanalizácie Spišské Bystré
45029-IOX
(k 41780-MSS)
Žilinský samosprávny kraj
PRÍPRAVA PROJEKTOV GES PRE ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ A NEMOCNICE
45030-IOX
(k 41781-MSS)
Žilinský samosprávny kraj
ENERGETICKÝ AUDIT VYBRANÝCH BUDOV ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
45035-IOX
(k 42001-MSS)
Univerzita Komenského v Bratislave
Zabezpečenie stravovania formou ekonomického prenájmu vysokoškolskej jedálne
45036-IOX
(k 38211-MST)
Trenčiansky samosprávny kraj
Obstaranie lôžok pre pracovisko COVID-19 NsP Prievidza
45038-IOX
(k 44319-POT)
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Prípravné trhové konzultácie - Zabezpečenie dodávky vodíka do dopravných prostriedkov
45039-IOX
(k 26369-MST)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Košele a blúzky
45043-IOX
(k 42445-MSS)
Hlavné mesto SR Bratislava
Zameranie plôch zelene na území Hlavného mesta SR Bratislavy
45057-IOX
(k 41129-MSS)
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Komplexné upratovacie služby na FEI STU
45058-IOX
(k 42004-MST)
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Základné medicínske zariadenia 2 (CoV)
45059-IOX
(k 42292-MST)
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
Rádiologické a základné medicínske zariadenia (CoV)
45060-IOX
(k 42757-MST)
Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
Základné medicínske zariadenia 2 (CoV)
45062-IOX
(k 39521-MUS)
Národné centrum zdravotníckych informácií
Online procesy eZdravia
45063-IOX
(k 42272-MST)
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Mobilný RTG prístroj a infúzna technika (CoV)
45071-IOX
(k 44730-WYP)
Obec Zvolenská Slatina
KC Zvolenská Slatina - Stavebné práce
45074-IOX
(k 29818-WYP)
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Nitre
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
45086-IOX
(k 44727-WYT)
Mesto Krásno nad Kysucou
Dodávka a montáž kuchynských liniek
45092-IOX
(k 41476-WYP)
Mesto Nováky
CIZS Mesto Nováky – stavebné práce
45093-IOX
(k 44118-WYP)
Obec Vydrany
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Vydrany
45094-IOX
(k 44791-WYP)
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Asanácia stavieb - búracie práce v k.ú. Sebedražie – centrálny závod Baňa Nováky II.
45095-IOX
(k 44789-WYP)
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Rekonštrukcia cesty III/1773, ul. Nová v obci Koš
45096-IOS
(k 33252-IVS)
Malé Karpaty
45177-IOX
(k 43994-WYS)
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Služby duševného zdravia
45186-IOX
(k 43993-WYS)
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Preventívne krvné testy
45188-IOX
(k 42716-WYP)
Obec Chorvátsky Grob
Zriadenie denného stacionáru v obci Chorvátsky Grob
45272-IOX
(k 43311-WYP)
Bratislavský samosprávny kraj
Stavebné úpravy 2. a 3. poschodia GAUDEAMUS

Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného

Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
45011-INFARRIVA Trnava, a.s.
Nákup autobusov pre prímestskú dopravu v regióne Trnava – 12 m – 2. etapa
45212-INFNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Realizácia vodorovného dopravného značenia na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe Národnej diaľničnej spoločnosti a.s.

Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia

Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia
45198-INFSlovenská správa ciest
I/79 Vranov nad Topľou - Parchovany
45199-INFSlovenská správa ciest
I/79 Veľaty - Slovenské Nové Mesto

Informácia o spojení konaní

Informácia o spojení konaní
45134-INFNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vybudovanie Elektronického mýtneho systému a poskytovanie Služieb technickej podpory
45135-INFNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vybudovanie Elektronického mýtneho systému a poskytovanie Služieb technickej podpory