Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Vestník verejného obstarávania 228/2021

Ročník 2021
Dátum zverejnenia: 8. októbra 2021 (Piatok)
VVO 228/2021Oznámenia vo verejnom obstarávaní
Oznámenia o výsledku verejného obstarávania
Výzvy na predkladanie ponúk
Oznámenia o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody
Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska
Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami
Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11
Redakčné opravy
Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
Informácia o vydaní predbežného opatrenia a informácia o plynutí lehôt
Informácia o spojení konaní

Oznámenia o výsledku verejného obstarávania

VZT – Výsledok zmluvy na základe rámcovej dohody (tovary)
45724-VZTTechnická univerzita vo Zvolene
Nákup hardvéru IKT
45740-VZTŽilinský samosprávny kraj
ELEKTRICKÁ ENERGIA
45742-VZTMinisterstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Kancelárske potreby
45744-VZTŽilinský samosprávny kraj
ZEMNÝ PLYN

VZS – Výsledok zmluvy na základe rámcovej dohody (služby)
45745-VZSSPP - distribúcia, a.s.
Komplexná služba zabezpečenia informačných služieb pre SPP-Distribúcia a.s..
45746-VZSSPP - distribúcia, a.s.
Cyklické a mimoriadne odpočty spotreby zemného plynu
45749-VZSLESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na roky 2019-2022
45750-VZSLESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na roky 2019-2022
45752-VZSLESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na roky 2019-2022
45757-VZSLESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Udavské na roky 2019-2022
45758-VZSLESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na roky 2019-2022
45760-VZSLESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na roky 2019-2022
45762-VZSLESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na roky 2019-2022
45766-VZSLESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na roky 2019-2022
45768-VZSLESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T LS Humenné na roky 2019-2022

Výzvy na predkladanie ponúk

WYS – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (služby)
45667-WYSHlavné mesto SR Bratislava
Polygrafické služby pre vydávanie časopisu in.ba
45668-WYSSlovenská národná knižnica
Poskytnutie tlačových služieb propagačných materiálov a merkantilu
45669-WYSRozhlas a televízia Slovenska
Služby technickej podpory a údržby pre systém Quantum Scalar i6000 2021/2022
45670-WYSHlavné mesto SR Bratislava
Neadresné distribučné služby pre časopis in.ba
45731-WYSMesto Šaľa
Zabezpečenie poistných služieb pre Mesto Šaľa

WYP – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (stavebné práce)
45692-WYPDomov sociálnych služieb
Novostavba a rekonštrukcia budov v rámci projektu „Odsťahovanie z kaštieľa Ladomerská Vieska – I. etapa transformácie DSS“
45717-WYPObec Dubinné
Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy Dubinné
45718-WYPSpráva ciest Žilinského samosprávneho kraja
Rekonštrukcia rímsy MO 519-009 v k.ú. Slovenské Pravno
45737-WYPObec Ruská
Prístavba, nadstavba a rekonštrukcia materskej školy Ruská

WNT – Zákazky s nízkou hodnotou (tovary)
45719-WNTVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
SW licencie pre online stretnutia
45733-WNTStredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
Trvanlivé potraviny - mäsové výrobky

WNS – Zákazky s nízkou hodnotou (služby)
45672-WNSBanskobystrický samosprávny kraj
Zabezpečenie školenia v rámci projektu „Moderné vzdelávanie pre prax 2 - vzdelávací kurz Technologický a kresliaci softvér“

WNP – Zákazky s nízkou hodnotou (stavebné práce)
45721-WNPSLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
Lopej - údržba toku Vajskovský, r. km 0,350 - 0,420
45735-WNPHlavné mesto SR Bratislava
Hokejbalové a basketbalové ihrisko Latorická

IPP – Informácie o výsledku verejného obstarávania (stavebné práce)
45686-IPPVlastivedné múzeum v Galante
Rekonštrukcia objektu parného mlyna v Dolných Salibách na depozit a výstavný priestor
45687-IPPObec Melčice - Lieskove
SO 01 – Rekonštrukcia materskej školy
45688-IPPNitriansky samosprávny kraj
Komplexné riešenie zabezpečenia protipožiarnej ochrany – “BORINKA“, ZSS Nitra
45727-IPPObec Žakovce
PD Žakovce, MK a IS pre IBV 22 RD
45730-IPPMestská časť Bratislava - Petržalka
Názov
45732-IPPSpojená škola
Rozvoj Spojenej školy v Banskej Bystrici.
45734-IPPObec Šemša
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Šemši
45736-IPPObec Malý Horeš
Rozvoj turistickej infraštruktúry areálu historických vínnych pivníc v Malom Horeši

IRT – Informácie o výsledku zmlúv na základe rámcovej dohody (tovary)
45685-IRTSpráva a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Osobné ochranné pracovné pomôcky

IRS – Informácie o výsledku zmlúv na základe rámcovej dohody (služby)
45738-IRSMinisterstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Servisná pohotovosť a podpora softvéru a hardvéru súvisiaceho so spracovaním a prenosom nameraných dát do "Integrovaného meteorologického systému"

Oznámenia o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody

DOP – Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (stavebné práce)
45700-DOPMesto Námestovo
Stavebné úpravy miestnych komunikácií
45755-DOPBratislavský samosprávny kraj
Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA

Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska

IET – Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska (tovary)
45543-IETUniverzitná nemocnica Bratislava
45568-IETZákladná škola Ľudovíta Fullu
45585-IETÚrad vlády Slovenskej republiky
45586-IET"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
45660-IETCentrum sociálnych služieb - Jesienka
45693-IETDomov dôchodcov
45708-IETDopravný podnik mesta Považská Bystrica s.r.o.
45751-IETDomov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči

IEX – Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska (súhrny)
45587-IEXÚrad vlády Slovenskej republiky
45651-IEXÚstav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
45663-IEXÚstav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami

INT – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (tovary)
45521-INTObec Lehota
45522-INTZákladná škola s materskou školou, Maurerova 14, Krompachy
45526-INTObec Lehota
45535-INTAndrej Irša - A-studio
45537-INTObec Vyšný Mirošov
45539-INTZákladná škola s materskou školou
45542-INTUniverzitná nemocnica Bratislava
45555-INTObec Rudník
45561-INTMesto Trnava
45606-INTSpojená škola
45607-INTSpojená škola
45608-INTZákladná škola Krosnianska 2, Košice
45617-INTZákladná škola
45619-INTObec Lehota
45628-INTObchodná akadémia
45629-INTObec Preseľany
45631-INTZákladná škola, Palešovo námestie 9, 053 04 Spišské Podhradie
45633-INTZákladná škola
45644-INTDSS pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec
45653-INTZákladná škola
45665-INTFORTIUS, s. r. o.
45683-INTObec Lehota
45696-INTObec Bijacovce
45703-INTMaterská škola Sabinovská 22A
45705-INTZákladná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
45706-INTZákladná škola s materskou školou
45722-INTZákladná škola pri zdravotníckom zariadení
45723-INTObec Veľký Lapáš
45726-INTObec Lehota
45769-INTZákladná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi

INS – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (služby)
45508-INSKancelária prezidenta SR
45510-INSObec Ludanice
45511-INSObec Krížová Ves
45512-INSObec Krížová Ves
45513-INSObec Krížová Ves
45514-INSObec Krížová Ves
45515-INSObec Krížová Ves
45516-INSObec Krížová Ves
45517-INSObec Krížová Ves
45518-INSObec Krížová Ves
45519-INSObec Krížová Ves
45520-INSObec Krížová Ves
45523-INSObec Krížová Ves
45524-INSObec Krížová Ves
45527-INSZákladná škola
45530-INSObec Vyšný Mirošov
45591-INSObec Krajné
45599-INSObec Lehota
45603-INSObec Ludanice
45604-INSCentrum biovied Slovenskej akadémie vied
45626-INSMestská časť Košice - Pereš
45630-INSObec Lehota
45632-INSObec Drienovská Nová Ves
45636-INSZákladná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
45638-INSCentrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
45640-INSCentrum sociálnych služieb - Jesienka
45642-INSZákladná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
45664-INSFORTIUS, s. r. o.
45666-INS"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
45707-INSObec Hontianske Moravce

INP – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (práce)
45506-INPObec Petrová
45507-INPObec Cigeľka
45525-INPObec Vyšná Slaná
45529-INPObec Lehota
45553-INPObec Prietrž
45554-INPStredná odborná škola
45559-INPZákladná umelecká škola
45560-INPCentrum pre deti a rodiny Poprad
45613-INPObec Močenok
45614-INPZákladná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice
45615-INPZákladná škola Fábryho 44, Košice
45624-INPObec Beňatina
45625-INPZákladná škola s materskou školou, Masarykova 19/A, Košice
45634-INPMestská časť Bratislava - Jarovce
45635-INPMaterská škola, Ul. Komenského č. 1137/37, 926 01 Sereď
45639-INPObec Lehota
45641-INPObec Veľký Lapáš
45645-INPCentrum sociálnych služieb - Jesienka
45677-INPObchodná akadémia
45678-INPObec Veľký Lapáš
45695-INPObec Veľký Lapáš
45701-INPMestská časť Košice - Pereš
45702-INPGymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava
45704-INPObec Hontianske Moravce
45764-INPZákladná škola Mierová 1 Strážske
45770-INPObec Remetské Hámre
45771-INPObec Ruskovce
45775-INPObec Úbrež
45776-INPDomov dôchodcov

INX – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (súhrny)
45505-INXObec Výborná
45509-INXMesto Nové Mesto nad Váhom
45528-INXObec Lehota
45538-INXObec Lehota
45541-INXObec Lehota
45556-INXZákladná škola s materskou školou, Drietoma 453
45557-INXMesto Trnava
45558-INXZákladná škola Starozagorská 8, Košice
45592-INXObec Lehota
45595-INXZákladná škola
45605-INXObec Dolná Súča
45616-INXMesto Ilava
45618-INXObec Šemša
45620-INXObec Lehota
45621-INXDomov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare
45622-INXObec Nacina Ves
45623-INXMesto Ilava
45627-INXŠpecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o.
45637-INXŠpeciálne olympiády Slovensko
45643-INXÚstav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby
45648-INXObec Lehota
45676-INXTechnické služby Starého Mesta, a.s.
45698-INXÚstav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
45720-INXÚstav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
45725-INXFakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
45728-INXReedukačné centrum
45765-INXÚrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
45772-INXObec Olšovany
45773-INXObec Olšovany
45774-INXInštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11

IVT – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (tovary)
45540-IVTRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch
45546-IVTZákladná škola
45565-IVTZákladná umelecká škola
45571-IVTGaléria Jána Koniarka v Trnave
45573-IVTMaterská škola
45574-IVTFORTIUS, s. r. o.
45575-IVTMaterská škola
45577-IVTMaterská škola
45588-IVTTrenčiansky samosprávny kraj
45589-IVTCentrum pre deti a rodiny Bratislava - Röntgenova
45596-IVTMaterská škola
45597-IVTObec Lomná
45598-IVTZákladná škola Michalovce J.A.Komenského 1
45646-IVTObec Trsťany
45650-IVTObec Močenok
45656-IVTZákladná škola Radovana Kaufmana
45659-IVTObec Gribov
45674-IVTRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši
45689-IVTObec Močenok
45691-IVTObec Bijacovce
45710-IVTZákladná škola s materskou školou Ubľa 120
45713-IVTZákladná škola, Jánovce 212
45714-IVTZákladná škola, Jánovce 212
45715-IVTMesto Spišská Nová Ves
45716-IVTZákladná škola, Jánovce 212
45754-IVTDomov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči
45756-IVTDomov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči

IVS – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (služby)
45533-IVSKancelária prezidenta SR
45544-IVSCentrum pre deti a rodiny Bratislava - Röntgenova
45545-IVSCentrum pre deti a rodiny Poprad
45564-IVSZákladná škola, Postupimská 37, Košice
45566-IVSZákladná škola s materskou školou, Maurerova 14, Krompachy
45569-IVSObec Dlhá nad Oravou
45570-IVSGaléria Jána Koniarka v Trnave
45580-IVSCentrum pre deti a rodiny Bratislava - Röntgenova
45583-IVS"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
45594-IVSObec Prietrž
45600-IVSMaterská škola
45601-IVSMaterská škola
45652-IVSObec Močenok
45654-IVSObec Močenok
45675-IVSRegionálny úrad verejného zdravotníctva
45709-IVSZákladná škola, Jánovce 212
45753-IVSRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove
45759-IVSMesto Spišská Nová Ves
45763-IVSÚrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

IVP – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (práce)
45532-IVPObec Petrová
45572-IVPMaterská škola
45576-IVPZákladná škola Michalovce J.A.Komenského 1
45582-IVPCentrum pre deti a rodiny Bratislava - Röntgenova
45584-IVPCentrum pre deti a rodiny Bratislava - Röntgenova
45593-IVPObec Prietrž
45661-IVPObchodná akadémia
45673-IVPObchodná akadémia
45690-IVPZákladná škola s materskou školou
45711-IVPCentrum pre deti a rodiny Levice
45712-IVPMaterská škola, Stavbárska 4, Žilina

IVX – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (súhrny)
45531-IVXObec Horné Vestenice
45534-IVXSlovenské banské múzeum
45567-IVXMesto Ilava
45578-IVXObec Rudník
45579-IVXObec Šemša
45581-IVXDSS pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec
45590-IVXDSS pre deti a dospelých Šoporňa - Štrkovec
45609-IVXMesto Martin
45610-IVXMesto Moldava nad Bodvou
45611-IVXTechnické služby Starého Mesta, a.s.
45612-IVXVerejné prístavy, a. s.
45647-IVXZákladná škola s materskou školou Pliešovce
45649-IVXMesto Ilava
45655-IVXÚstav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
45657-IVXKrajský súd
45658-IVXMestská časť Bratislava - Jarovce
45662-IVXObec Nacina Ves
45671-IVXÚstav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby
45684-IVXŠpecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o.
45697-IVXObec Zeleneč
45729-IVXLesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
45761-IVXTrenčiansky samosprávny kraj
45767-IVXSpojená škola, Tehelná 23, Lipany

Redakčné opravy

Redakčné opravy
45549-IOX
(k 42620-WYP)
Mesto Lipany
REVITALIZÁCIA MEDZI BLOKOVÝCH PRIESTOROV- ľavá strana nam. sv. Martina Lipany
45550-IOX
(k 44791-WYP)
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Asanácia stavieb - búracie práce v k.ú. Sebedražie – centrálny závod Baňa Nováky II.
45551-IOX
(k 43378-WYP)
Spojená škola
Dodávka a montáž podláh v Spojenej škole, Kremnička 10, Banská Bystrica.
45602-IOX
(k 43541-WYP)
Bratislavský samosprávny kraj
Zateplenie objektu školy / Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
45679-IOX
(k 43240-WYP)
Obec Skalité - Prevádzkáreň
Bytový dom - 19 b. j.
45680-IOX
(k 43099-WYP)
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Úplná rekonštrukcia budovy na turistické a environmentálne účely s informačným centrom, miestom na vzdelávacie aktivity a základňou pre ornitológov.
45681-IOX
(k 27527-WYP)
Obec Harichovce
Výstavba a rozšírenie stokovej siete Harichovce
45682-IOX
(k 40240-WYP)
Obec Rudňany
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Rudňany
45739-IOX
(k 40375-WYP)
Obec Dolný Ohaj
Rekonštrukcia a prístavba zdravotného strediska
45743-IOX
(k 29819-WYP)
Obec Veľký Grob
Veľký Grob, kanalizácia a ČOV

Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného

Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
45548-INFŽilinský samosprávny kraj
OBSTARANIE MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBORNÝCH UČEBNÍ
45552-INFNitriansky samosprávny kraj
Cesta II/509 Bajč - Štúrovo
45562-INFFakultná nemocnica Nitra
Potraviny
45563-INFMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
Obstaranie údržby budov - udržiavacie stavebné práce a služby
45694-INFZákladná škola Kysucký Lieskovec
„Oprava objektu telocvične pri ZŠ"
45699-INFZákladná škola Kysucký Lieskovec
„Oprava pergoly a schodiska"

Informácia o vydaní predbežného opatrenia a informácia o plynutí lehôt

Informácia o vydaní predbežného opatrenia a informácia o plynutí lehôt
45536-INFNitriansky samosprávny kraj
Cesta II/509 Bajč - Štúrovo
45547-INFŽilinský samosprávny kraj
OBSTARANIE MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBORNÝCH UČEBNÍ
45741-INFFakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Lieky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta B. Bystrica v rozsahu ANTICOAGULANCIA, BRONCHODILATANCIA, ANTIEMETIKÁ, SYSTÉMOVÉ a HORMONÁLNE PRÍPRAVKY okrem POHLAVNÝCH HORMÓNOV

Informácia o spojení konaní

Informácia o spojení konaní
45747-INFFakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Zabezpečenie strážnej služby a ochrany majetku
45748-INFFakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Zabezpečenie strážnej služby a ochrany majetku